Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Provincie Zuid-Holland wil regie kustprojecten houden

Datum nieuwsfeit: 22-05-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Zuid-Holland
Zoek soortgelijke berichten

Provincie Zuid-Holland

Persbericht

21-05-2002
Provincie wil regie kustprojecten houden

In navolging van het standpunt van de stuurgroep Visie Hollandse Kust hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland besloten de zwakke schakels van de Zuid-Hollandse kust verder uit te werken. Het gaat hierbij om de kust van Delfland (Ter Heijde), het Flaauwe Werk op Goeree en de badplaatsen Noordwijk en Katwijk, Scheveningen en Kijkduin. De provincie vindt het van belang dat haar regierol in de komende fase gecontinueerd wordt.
De provincie weet zich daarin gesteund door alle partijen die bij de Visie Hollandse kust 2050 betrokken zijn geweest.

Onder invloed van klimaatverandering en zeespiegelstijging vraagt de kustverdediging in de toekomst meer ruimte. De vormgeving van de kustverdediging is een belangrijk onderdeel van de kwaliteit van onze kust. Het besef dat het bieden van een duurzame veiligheid randvoorwaarden schept voor de ontwikkeling van de kust was voor de provincies Zuid- en Noord-Holland aanleiding voor het project Visie Hollandse Kust 2050. De visie biedt inzicht in de wijze waarop in het ruimtelijk beleid voor de kuststrook rekening gehouden kan worden met de kustveiligheid op de (zeer) lange termijn. De provincie zal in de streekplannen de ruimtelijke voorwaarden voor een duurzame kustveiligheid scheppen.

De regierol van de provincie houdt in dat de provincie het oppakken van de afzonderlijke projecten (zoals het Flaauwe Werk door het waterschap Goeree-Overflakkee) stimuleert en zorgt voor onderlinge afstemming en voortgangsbewaking. Voor de kust van Delfland kan gedacht worden aan een projectorganisatie onder leiding van een stuurgroep die door de provincie wordt voorgezeten. Deze projectorganisatie heeft als taak een plan voor de versterking van de kust van Delfland op te stellen in combinatie met natuur en recreatie en de ruimtelijke inrichting aan de landzijde van de versterking. Ook bij de andere zwakke schakels wordt gedacht aan een vergelijkbare structuur.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie