Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

UNICE steunt de oproep van Commissaris Philippe Busquin om de uitgav..

Datum nieuwsfeit: 23-05-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: European Commission
Zoek soortgelijke berichten

European Commission

IP/02/762

Brussel, 23 mei 2002

UNICE steunt de oproep van Commissaris Philippe Busquin om de uitgaven voor onderzoek in Europa te verhogen

Onderzoek en innovatie zijn essentiële factoren voor het stimuleren van de economische prestatie van de EU en het bereiken van het door de Europese Raad van Lissabon in maart 2000 gestelde doel om de EU tot de kennisgebaseerde economie met de sterkste concurrentiepositie in de wereld te maken. Op een bijeenkomst met het voor onderzoek bevoegde lid van de Commissie, Philippe Busquin, hebben vertegenwoordigers van de Europese industrie- en werkgeversorganisatie UNICE(1) hun steun toegezegd aan het doel dat de Europese Raad van Barcelona in maart 2002 heeft gesteld om de uitgaven voor onderzoek en technologische ontwikkeling (O&O) in Europa tegen 2010 van het huidige gemiddelde van 1,9 % op te voeren tot 3 % van het BBP. Zij wezen er met nadruk op dat om het beoogde doel te bereiken de overheid het nodige moet doen om de voorwaarden voor O&O-investeringen voor ondernemingen in de Unie aanzienlijk te verbeteren. De Commissaris zal met het oog daarop in de komende maanden een mededeling indienen, teneinde de dialoog op gang te brengen die hij wenst aan te gaan met de lidstaten en alle betrokkenen en dus ook de Europese ondernemingen.

Voor ondernemingen is de nagestreefde verhoging van de uitgaven voor O&O bijzonder belangrijk, omdat zij gemiddeld slechts 55 % van de onderzoekfinanciering in de EU vertegenwoordigen, tegenover 66% of meer in de Verenigde Staten en in de best presterende landen van de EU. Daarom is in Barcelona niet alleen tot doel gesteld te streven naar 3 % van het BBP in 2010, maar ook ondernemingen aan te moedigen om hun aandeel in de financiering van het onderzoek te vergroten.

Deze verhoging zal alleen mogelijk zijn indien de overheid maatregelen treft om O&O-investeringen in Europa voor ondernemingen aantrekkelijker te maken. Op de volgende gebieden kunnen dergelijke maatregelen nuttig zijn:

* totstandbrenging van een echte Europese onderzoekruimte met betere interacties tussen bedrijfsleven, overheidsonderzoek en universiteiten,

* overheidssteun voor O&O-investeringen van bedrijven,
* kadervoorwaarden voor Europese bedrijven: beschikbaarheid en kwaliteit van personele middelen, financiële en fiscale regelingen, intellectuele eigendom, door regelgeving veroorzaakte belemmeringen, enz.

In de door commissaris Busquin aangekondigde mededeling zullen de diverse actiegebieden nader worden omschreven met een aantal voorlopige analyses.

UNICE bevestigde van zijn kant de steun van het bedrijfsleven in de EU voor het belangrijke politieke doel de O&O-uitgaven in de Unie te verhogen ter versterking van de innovatie en de concurrentiekracht en legde de nadruk op de sleutelrol van het overheidsbeleid in het aanmoedigen van investeringen van ondernemingen in onderzoek.

Commissaris Busquin onderstreepte de toenemende onevenwichtigheid tussen de investeringen van de EU in O&O en die van de Verenigde Staten en Japan. De snel groeiende kloof beloopt ongeveer 80 miljard euro per jaar en beknot het innovatie-potentieel van de Europese economie alsmede de vooruitzichten op concurrentievermogen en groei op lange termijn. Indien deze trend niet spoedig wordt omgebogen, dreigt het streven van de EU om de doelstellingen van de Europese Raad van Lissabon te verwezenlijken, in het gedrang te komen. Vandaar de essentiële beleidsdoelstelling van de Europese Raad van Barcelona om 3 % van het BBP aan O&O te besteden. (zie IP/02/290 voor een grondigere analyse).

(1)
Unie van industrie- en werkgeversfederaties in Europa HYPERLINK www.unice.org www.unice.org

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie