Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

PwC wijst op verschillen in trends op Europese woningmarkt

Datum nieuwsfeit: 28-05-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

PRICEWATERHOUSECOOPERS

PwC wijst op verschillen in trends op Europese woningmarkt

Pricewaterhousecoopers wijst op grote verschillen in trends op

Europese woningmarkt: prijzen onder druk in duitsland maar

overwaardering in nederland en verenigd koninkrijk

Uit een onderzoek, waarvan PricewaterhouseCoopers (PwC) vandaag de resultaten publiceert in haar jongste trendrapport (European Economic Outlook), blijkt dat er binnen de EU sprake is van zeer uiteenlopende trends op de woningmarkt. In Duitsland blijven de huizenprijzen onder druk staan, maar in het Verenigd Koninkrijk en zeker in Nederland liggen ze boven de evenwichtsprijs voor de lange termijn.

Het onderzoek wijst uit dat de huizenprijzencyclus in de voornaamste economieën van de Europese Unie de afgelopen 30 jaar over het algemeen niet synchroon is verlopen. De onderzoekers schrijven dit toe aan de zeer aanzienlijke verschillen tussen verschillende landen wat betreft verhouding huur-koop, hypotheekrente en gevoeligheid voor veranderingen in de rentestand. Bovendien is de woningmarkt in sommige landen sterk beïnvloed door ingrijpende nationale ontwikkelingen, zoals de financiële deregulering in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 80 en de Duitse hereniging in de jaren 90. Beide hebben in de respectieve landen geleid tot plotselinge sterke groei, gevolgd door een al even plotselinge afkoeling van de markt.

In het rapport worden ook statistische modellen gepresenteerd voor de huizenprijzen in Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Nederland, op basis van landelijke gegevens over de afgelopen 30-35 jaar. Al die modellen geven aan dat er op langere termijn een tendens is naar een evenwicht tussen de huizenprijzen en het besteedbare inkomen van huishoudens. Het tempo waarin dat gebeurt alsmede de factoren die direct van invloed zijn op de dynamiek van de huizenprijzen blijken per land echter aanzienlijk te verschillen.

Het valt met name op dat de reele rente in het Verenigd Koninkrijk en Nederland grote schommelingen in de huizenprijzen veroorzaakt, maar niet in de andere drie onderzochte landen (hoewel in Italië de rente wel enige invloed bleek te hebben).

Vooruitkijkend wordt in het rapport geconcludeerd dat:

In Nederland en, in mindere mate, in het Verengd Koninkrijk de woningprijzen momenteel ver boven hun evenwicht voor de lange termijn liggen. Dit betekent dat de woningprijzen in deze twee landen de komende jaren mogelijk niet alleen minder snel zullen stijgen dan het inkomensniveau, maar zelfs kunnen dalen, zodat zich weer een nieuw evenwicht kan instellen;

De woningprijzen in Duitsland ver onder het langetermijnevenwicht liggen. Dit vloeit voort uit het hardnekkige overaanbod dat is ontstaan vanwege de sterke opleving in de bouw na de hereniging. Dit betekent dat op langere termijn de prijzen van woningen gedurende zekere tijd wel eens sneller zouden kunnen toenemen dan de inkomens, al blijft het gissen wanneer dat herstel inzet; en dat

De woningprijzen in Frankrijk en Italië redelijk overeenkomen met het geschatte lange termijn evenwicht, hetgeen betekent dat toekomstige prijsstijgingen doorgaans gelijke tred zullen houden met de inkomensstijging.

Wat betreft de situatie in Nederland wordt in het rapport opgemerkt dat het fundamentele verband tussen woningprijzen en inkomens wellicht is gewijzigd, onder invloed van de lagere rentestand, het hoge consumentenvertrouwen en de hoge inflatie van de afgelopen tijd. Dergelijke argumenten waren echter ook te horen tijdens eerdere perioden van sterke stijgingen op de woningmarkt. Toen bleken ze steeds ongegrond, omdat de markt vervolgens inzakte.

Prof Jan Willem Velthuijsen, econoom bij PricewaterhouseCoopers in Nederland:
Onze analyse van trends op de woningmarkt laat zien dat de huizenprijzen in de Eurozone steeds verder uiteendrijven. Bovendien blijkt dat op kortere termijn de cyclus van de woningprijzen en de algemene conjunctuur in een bepaald land niet altijd synchroon verlopen, al is er op langere termijn wel een duidelijk verband tussen de prijzen op de woningmarkt en het besteedbare inkomen. Wij verwachten dat zich de komende jaren een herstel van het evenwicht zal voordoen en dat de prijzen van de huizen met 3 tot 5 % per jaar zullen gaan dalen.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie