Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamervragen over vervuiling militaire oefenterrein De Vliehors

Datum nieuwsfeit: 29-05-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Defensie
Zoek soortgelijke berichten


---

Kamervragen en antwoorden
---

Vervuiling militaire oefenterrein De Vliehors

28-05-2002

Onder verwijzing naar uw brief van 26 april 2002 met kenmerk 2010209670 bied ik u hierbij aan de antwoorden op de schriftelijke vragen van het Tweede-Kamerlid Van Bommel.

De Staatssecretaris van Defensie,

H.A.L. van Hoof

1 Kent u de berichtgeving van 2 Vandaag van heden dat er sprake zou zijn van een ernstige vervuiling van het militaire oefenterrein De Vliehors door gebruik van onder andere napalm en cadmium houdende munitie?

Ja.

2 Is het waar dat er inmiddels een onderzoeksrapport is uitgekomen waaruit blijkt dat één gedeelte van de Vliehors (target 14) zo vervuild is dat er een bodemsanering noodzakelijk is? Zo ja, kunt u dit rapport aan de Kamer doen toekomen? Kunt u toelichten om wat voor vervuiling het gaat?

In 1998 heeft het onafhankelijke milieuonderzoeksbureau Fugro Milieuconsult BV in het kader van het reguliere bodemsaneringsprogramma van Defensie een onderzoek uitgevoerd naar de verontreiniging bij target 14. Hieruit blijkt dat target 14 (een schroothoop) ernstig verontreinigd is in de zin van de Wet Bodembescherming. Dit houdt in dat een of meerdere zogeheten interventiewaarden zijn overschreden. Als deze waarden worden overschreden moet de vervuiling worden gesaneerd. De verontreiniging wordt volgens het onderzoek overigens niet als urgent beschouwd. Dat betekent dat er op grond van het onderzoek geen risicos te verwachten zijn voor mens, milieu of ecosysteem, zodat de sanering niet op korte termijn uitgevoerd hoeft te worden. Het rapport van Fugro maakt onderdeel uit van het saneringsplan dat in 2001 is opgesteld en aangeboden is aan het bevoegd gezag (Rijkswaterstaat). Rijkswaterstaat heeft het saneringsplan goedgekeurd, een ontwerpbeschikking afgegeven en deze ter visie gelegd. Dit rapport treft u in bijlage aan. In het rapport van Fugro wordt gesteld dat in de kern van de schroothoop een sterk verhoogd gehalte minerale oliën is gemeten. Verder zijn licht verhoogde waarden voor diverse (zware) metalen en enkele gechloreerde koolwaterstoffen aangetroffen.

3 Is er sprake van vervuiling van de rest van het oefenterrein? Kunt u aangeven om wat voor vervuiling het gaat? Is er onderzoek gedaan naar deze vervuiling en zo ja, wat is de uitkomst van dit onderzoek? Zo neen, bent u bereid hier onderzoek naar te verrichten?

Voor zover bekend is er geen sprake van ernstige vervuiling van de rest van het oefenterrein. Het onderzoek in 1998 toonde op een representatieve doellocatie (target 10) geen verontreiniging aan die aanleiding gaf tot nader onderzoek of sanering.

4 Is er sprake van gevaar voor de volksgezondheid en zo ja, bent u bereid om gezondheidsonderzoek uit te laten voeren onder de bevolking en de militairen en burgerpersoneel die gebruik hebben gemaakt van het oefenterrein?

Er is geen sprake van gevaar voor de volksgezondheid.

5 Welke verdere maatregelen zult u nemen?

Als de beschikking die tot en met 13 mei ter visie heeft gelegen definitief is, zal in de tweede helft van dit jaar (vermoedelijk september) de sanering van target 14 overeenkomstig het saneringsplan worden uitgevoerd.

Nieuws Ministerie van Defensie


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie