Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Van Leeuwen Buizen Groep sluit 2001 af met winst

Datum nieuwsfeit: 29-05-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Van Leeuwen Buizen
Zoek soortgelijke berichten

Van Leeuwen Buizen


Van Leeuwen Buizen Groep sluit 2001 af met winst

. groepsresultaat 2001 positief . omzet met 7% gestegen
. gezonde financiŽle basis . efficiŽntere bedrijfsvoering dankzij kostenbesparingen en investeringen

ZWIJNDRECHT, 29 mei 2002 - De Van Leeuwen Buizen Groep heeft over het jaar 2001 een bescheiden winst van § 0,2 miljoen gerealiseerd (2000: een verlies van § 22,7 miljoen). De omzet is met 7% gestegen tot § 460 miljoen (in 2000 § 431 miljoen, exclusief de Verenigde Staten). Ook het bedrijfsresultaat is duidelijk verbeterd dankzij sterk verbeterde marges en kostenbesparingen en als gevolg van het afstoten van de verliesgevende activiteiten in de Verenigde Staten begin 2001; het bedrijfsresultaat bedroeg in 2001 § 5,4 miljoen (2000: een verlies van § 2,6 miljoen). De financiŽle positie van het bedrijf is met een solvabiliteit van 33,1% (2000: 32,8%) onveranderd sterk.

Na een sterke ontwikkeling van de omzet in de eerste helft van het jaar, was er in de tweede helft wereldwijd sprake van een omslag en liepen de verkopen terug. Tevens werd het bedrijf geconfronteerd met enkele faillissementen van belangrijke klanten die de resultaten nadelig beÔnvloedden.

In Europa lieten de meeste werkmaatschappijen positieve resultaten zien. Het resultaat van de grootste werkmaatschappij, Van Leeuwen Buizen in Zwijndrecht, is sterk verbeterd. Het bedrijf sloot het jaar positief af. De vestigingen in Beesd en Deventer en die in BelgiŽ en Frankrijk toonden evenals in 2000 goede resultaten, hoewel deze onder druk stonden door slechtere marktomstandigheden in de tweede helft van het jaar. Engeland toonde een veel beter resultaat dan in 2000 hoewel nog steeds licht negatief. De resultaten in Duitsland waren wederom zwak als gevolg van slechte marktomstandigheden en een te hoog kostenniveau.

Buiten Europa heeft Van Leeuwen in 2001 haar positie verder versterkt; met uitzondering van het Midden-Oosten zijn de omzetten gestegen. In AustraliŽ behaalde het bedrijf betere resultaten bij een licht gestegen omzet. De Aziatische organisatie kon een hogere omzet niet vertalen in een beter resultaat. Van Leeuwen werd daar geconfronteerd met het faillissement van een belangrijke klant, wat een groot incidenteel verlies opleverde. De resultaten in Canada, waar in 2001 een groot project werd afgerond, waren evenals in 2000 positief.

Herstructurering
Er is het afgelopen jaar veel veranderd in de onderneming. Fundamentele interne en externe processen zijn op een hoger niveau gebracht.

Teneinde de winst structureel op een aanvaardbaar peil te brengen heeft de Van Leeuwen Buizen Groep in de tweede helft van 2001 bij verschillende werkmaatschappijen en op het hoofdkantoor herstructureringen in gang gezet. Tevens doet het bedrijf omvangrijke investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen en verdere automatisering. Deze maatregelen leiden tot een efficiŽntere organisatie, een betere service aan de klant en een substantieel lager kostenniveau. De met de herstructurering gemoeide kosten worden voldaan uit eerder gevormde voorzieningen.

Personeel en organisatie De in 2001 in gang gezette herstructureringen zijn van grote invloed op het personeelsbestand. Het aantal medewerkers in dienst van de Groep daalde van 1.120 medewerkers aan het begin van het jaar tot
1.097 medewerkers eind 2001. Om de kosten structureel op een lager niveau te brengen en de efficiency te verbeteren is het noodzakelijk het personeelsbestand in 2002 verder te verlagen tot een niveau van 940 medewerkers.

Vooruitzichten
De markt voor 2002 is moeilijk te voorspellen. De eerste maanden van het jaar laten nog een laag activiteitenniveau zien. Hoewel er enige lichtpuntjes in de toekomst zijn te signaleren, kunnen hierop geen optimistische voorspellingen worden gebaseerd. De prijzen voor naadloze buizen dreigen verder onder druk te komen staan als gevolg van een teruglopende exploratie naar olie en gas en door een stijgend aanbod van buizen uit Oost-Europa. Het aantrekken van het marktsegment 'mechanical engineering' hangt sterk af van een opleving van de Amerikaanse industrie.

Binnen de nog zwakke markt is Van Leeuwen er wel in geslaagd haar concurrentiepositie te versterken. In een aantal segmenten, zoals de procesindustrie, heeft het bedrijf haar expertise en 'operational excellence' zodanig versterkt dat haar marktaandeel zal groeien. In veel opzichten is de onderneming slagvaardiger en meer alert geworden, mede door versterking en verjonging van het management in de werkmaatschappijen. Deze ontwikkelingen, gecombineerd met een kostenniveau dat in de loop van het jaar met meer dan 10% zal dalen ten opzichte van 2001, geven de Van Leeuwen Buizen Groep vertrouwen voor de toekomst.

In het licht van de onzekere markt is het nog te vroeg om voor 2002 een verantwoorde verwachting van de resultaatontwikkeling te geven.

Van Leeuwen Buizen Groep De Van Leeuwen Buizen Groep is een internationaal opererende handelsonderneming in stalen buizen, buiscomponenten en afsluiters. Het bedrijf is in vrijwel alle industriŽle sectoren actief. De basis van het bedrijf is gelegd in 1924. Momenteel telt de Groep 28 vestigingen verspreid over Europa, AziŽ, het Midden-Oosten, AustraliŽ en Canada.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot: Erik van Oosten
Afdeling Marketing & Corporate Communicatie Tel.: 078 6252320
Fax: 078 6252027
E-mail: (evanoosten@vanleeuwen.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie