Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voltallig EP spreekt zich begin juli uit over biobrandstoffen

Datum nieuwsfeit: 31-05-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Productschap Margarine
Zoek soortgelijke berichten

Productschap Margarine


Voltallig EP spreekt zich begin juli uit over biobrandstoffen

Aanstaande dinsdag brengt de Milieucommissie van het Europees Parlement (EP) haar advies uit over het voorstel van de Europese Commissie m.b.t. de bevordering van biobrandstoffen (w.o. biodiesel) in het wegtransport. Eerder hebben drie andere parlementaire commissies hun adviezen hieromtrent vastgesteld. De verantwoordelijke commissie (de zgn. commissie ten principale) voor dit onderwerp, de Industriecommissie, heeft de vaststelling van haar verslag uitgesteld tot 10 juni a.s.

Na de behandeling in de parlementaire commissies kan het voltallige EP zich in de eerste week van juli a.s. in plenaire zitting uitspreken over dit voorstel. Op grond van de discussie in deze commissies mag worden verwacht dat het EP de voorstellen die betrekking hebben op een verplichte toename van het aandeel biobrandstoffen in het transport in de periode 2005-2010 zal steunen. Er bestaat tussen de commissies echter wel groot verschil van mening over het aspect "bijmenging". Het betreft hier de bijmenging c.q. toevoeging van een bepaald percentage biodiesel aan derivaten van minerale oliën. De Landbouwcommissie en de Transportcommissie willen de door de Europese Commissie voorgestelde (streef)percentages bijmenging versneld invoeren en verhogen, terwijl de Landbouwcommissie deze bovendien verplicht wil stellen. De commissie Economische en Monetaire Zaken heeft zich daarentegen uitgesproken tegen de vaststelling van streefpercentages bijmenging, in ieder geval voordat de Europese Commissie voor de eerste maal heeft gerapporteerd (uiterlijk 31 december 2006) over de door de Lidstaten geboekte vooruitgang met het gebruik van biobrandstoffen. Nadat de Industrie- en Milieucommissie respectievelijk haar verslag en advies hebben vastgesteld, bestaat er wellicht meer inzicht in de wijze waarop deze discussie zich in de plenaire zitting van juli zal ontwikkelen.

In tegenstelling tot de Commissievoorstellen m.b.t. detaxatie van biobrandstoffen (zie detaxatie) heeft het EP op het terrein van de bevordering van biobrandstoffen in het wegtransport een vrijwel gelijkwaardige positie als de EU-lidstaten. Nadat het voltallige EP zich in eerste lezing over deze biotransportbrandstoffen heeft uitgesproken, zijn de EU-lidstaten aan bod. De lidstaten zullen over het Commissievoorstel en de wijzigingsvoorstellen van het EP discussiëren en vervolgens een "Gemeenschappelijk Standpunt" opstellen. Dit standpunt vormt de basis voor de parlementaire discussie in tweede lezing. Mochten het EP en de lidstaten in dit stadium niet tot overeenstemming kunnen komen, voorziet de 'medebeslissingsprocedure' nog in een derde lezing.

In de Energieraad van 7 juni a.s. zullen de EU-lidstaten overigens voor de eerste maal op politiek niveau uitgebreid van gedachten wisselen over het voorstel van de Europese Commissie aangaande de bevordering van biobrandstoffen in het wegtransport.

Detaxatie
De invloed van het EP op een gerelateerd voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn die de mogelijkheid biedt een verlaagd accijnstarief toe te passen op biobrandstoffen of minerale oliën die biobrandstoffen bevatten, is overigens bijzonder klein. Dinsdag a.s. zal de EP-commissie Economische en Monetaire Zaken haar verslag hierover vaststellen waarna het voltallige EP zich waarschijnlijk in juli hierover uitspreekt. De lidstaten hebben echter de mogelijkheid het advies van het EP op het terrein van accijnzen volledig terzijde te schuiven. Aangezien de lidstaten op dit terrein uitsluitend kunnen besluiten op basis van unanimiteit en bekend is dat enkele lidstaten niet erg gecharmeerd zijn van deze voorstellen, wordt niet verwacht dat de lidstaten de biobrandstoffen op korte termijn op basis van een Europese richtlijn zullen begunstigen. Wel bestaat de mogelijkheid dat de EU-lidstaten nog dit jaar hun goedkeuring zullen hechten aan nationale accijnsstelsels ter begunstiging van biobrandstoffen, zoals zij recentelijk hebben gedaan ten gunste van Frankrijk en Italië.

Verdere informatie is te vinden in de rubriek Biobrandstoffen, of wordt verstrekt door Frans Köster, tel. 070-3195118, fax 070-3191476, e-mail (koster@mvo.agro.nl).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie