Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Raadsvergadering van 30 mei 2002 Rotterdam

Datum nieuwsfeit: 31-05-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Rotterdam
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Rotterdam

Raadsvergadering van 30 mei 2002
Vragenhalfuurtje

* De heren J.C. Siemons en M.J. Smit (beiden Leefbaar Rotterdam) hebben mondelinge vragen gesteld over de behandeling van aangiftes bij de politie en de politiesterkte. De burgemeester heeft de huidige stand van zaken uiteengezet. In reactie daarop hebben meer raadsleden vragen gesteld. Verdere discussie vindt plaats in de commissie Bestuur en Veiligheid van 13 juni. Daar wordt tevens ingegaan op de schriftelijke vragen van PvdA en CDA over ditzelfde onderwerp.

* Het college is van oordeel dat de verplichtingenstop voor projecten van het Groeifonds geldt voor alle projecten waarvoor nog geen verplichtingen zijn aangegaan. Dit heeft wethouder N.J.G. Janssens (o.m. FinanciŽn) geantwoord op mondelinge vragen van PvdA-fractievoorzitter H.P.L. Cremers. Er is nog geen overzicht beschikbaar van de projecten waarom het gaat. Op de reactie van de heer Cremers dat de gemeenteraad over een aantal projecten al heeft besloten geld toe te wijzen of te reserveren en dat de raad het budgetrecht heeft, antwoordde de wethouder dathet budgetrecht van de raad volledig wordt gerespecteerd en dat het college hiervoor met passende voorstellen zal komen.

De heer A.S. Mosch is geÔnstalleerd als lid van de gemeenteraad voor de fractie van Leefbaar Rotterdam. De heer Mosch is ook benoemd tot lid van de commissies voor Wijken en Buitenruimte en voor Sociale Zaken en Onderwijs. Als lid van de commissie voor Sociale Zaken en Onderwijs is ook dhr. B. Bourzik (GroenLinks) benoemd. Tot tijdelijk lid en plv. voorzitter van de Algemene Beroepscommissie(ABC) zijn benoemd de oud-raadsleden R.A. Motta, drs. M.G.J. van Muijen en J.W. de Haas (allen PvdA) en de heer P. van Heijningen. De tijdelijke benoeming is nodig omdat de werkdruk van de ABC hoog is. Sinds de dualisering mogen raadsleden niet langer lid zijn van een commissie die door de Burgemeester of het college is ingesteld. Inmiddels is een wetsvoorstel ingediend om een uitzondering te maken voor onder meer de ABC, maar het zal nog geruime tijd duren voor de aanpassingswet in werking treedt. Vandaar deze tijdelijke benoeming. Als burgerleden voor de vervanging in commissies zijn toegelaten de heren W. de Bel, C.W.W. van den Berg, mevrouw M.M.E. Elbers-Vijlbrief en de heren E. Kelholt, R. A. Motta, M.G.J. van Muijen, R.E. Oosterhoff, en R.A Plug.

Torpedoloods tijdelijk 'huis der gemeente'
De gemeenteraad heeft het restaurant 'De Torpedoloods' aan de Stationsweg in Hoek van Holland met ingang van 1 juni 2002 aangewezen als tijdelijk huis der gemeente, zodat daar huwelijksvoltrekkingen en partnerregistraties kunnen plaatsvinden. In verband met de geplande verbouwing van het deelgemeentehuis van Hoek van Holland zal het vanaf de zomer 2002 gedurende tenminste 9 maanden niet meer mogelijk zijn in de raadzaal van het deelgemeentehuis huwelijken te voltrekken en partnerschappen te registreren. De aanwijzing geldt voor een periode van 2 jaar.

Fusie basisscholen in Spangen
De gemeenteraad heeft ingestemd met de fusie tussen de openbare basisscholen "Kasteel Spangen" en "Starrenburg" met ingang van 1 augustus 2002. De huidige schoolgebouwen, beide in Spangen, blijven open voor leerlingen, zodat de gevolgen voor de scholen zo gering mogelijk zijn. Het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) heeft besloten tot de fusie, vanwege de daling van het aantal leerlingen in het openbaar onderwijs ten opzichte van het jaar daarvoor. Daardoor mag het BOOR op basis van landelijke wetgeving het volgend schooljaar maximaal 71 basisscholen (in plaats van de 72 in dit schooljaar) in stand houden, zodat fusie noodzakelijk werd.

Splitsingsbeleid ingetrokken
De gemeenteraad heeft het beleid voor de afhandeling van aanvragen voor splitsingsvergunningen van woningen, dat in 1999 is vastgesteld, ingetrokken. Na het uitgeven van een splitsingsvergunning kunnen verschillende woningen individueel worden verkocht. Op basis van een recente uitspraak van de Afdeling Bestuurs-rechtspraak van de Raad van State heeft de raad geconcludeerd dat het instrument woningsplitsing niet meer inzetbaar is waar het gaat om bescherming van de voorraad bereikbare huurwoningen. Wel gaat de dienst Stedebouw en Volkshuisvesting periodiek het onderhoud toetsen van woningen die gesplitst worden en komt er een aanschrijving als er sprake is van (dreigend) achterstallig onderhoud. Ook bij het verlenen van een splitsingsvergunning moet de staat van onderhoud goed zijn. Op deze manier wordt zoveel mogelijk voorkomen dat de panden zo slecht worden dat een grootschalige renovatie onvermijdelijk wordt. De SP heeft tegen gestemd.

Raad niet overtuigd van extra bijdrage Stadsregio Bij de positieve reactie op de concept-begroting 2003 van de Stadsregio Rotterdam heeft de gemeenteraad aangetekend dat de extra bijdrage van de gemeente Rotterdam ad § 1,45 miljoen dit jaar afloopt. De raad is door de motivering van het dagelijks bestuur van de Stadsregio er niet op voorhand van overtuigd om ook in de komende jaren deze extra structurele bijdrage in stand te houden. De raad verwierp het ordevoorstel van D66 om de begroting eerst te behandelen in de commissies voor Bestuur en Veiligheid en voor Middelen behandelen, omdat volgens wethouder S. Hulman de termijn daarvoor te kort is. D66, Stadspartij, SP en drie leden van de PvdA- fractie stemden voor het ordevoorstel.

Twee voorstellen eerst naar commissies
De gemeenteraad heeft twee voorstellen van de agenda gehaald om ze eerst in de betrokken commissies te behandelen. Dat geldt voor het voorstel om extra geld beschikbaar te stellen voor het opknappen van het stadhuis, dat eerst naar de commissie voor Wijken en Buitenruimte gaat. Het initiatiefvoorstel van raadslid J.C.M. Soijer (Leefbaar Rotterdam) om de tracťkeuze via Groene Hilledijk, Dordtse Straatweg, Slinge en Langenhorst voor de TramPluslijn Carnisselande te herzien wordt eerst in de commissie voor Fysieke Infrastructuur en Verkeer behandeld.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie