Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen Gemeente Hoogeveen

Datum nieuwsfeit: 04-06-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Hoogeveen
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Hoogeveen

5 juni 2002

* Actie in dorpen voor terugkeer treintaxi *
* Commissie vergadert *

* Commissie voor bezwaarschriften *

* Afdeling Milieu dicht voor publiek *

* Weg Nieuweroord op de schop *

* Informatieavond De Waring *

* Geen spreekuur *

* Eigenaar vouwwagen gezocht *

* Schoonmaken rioolgemalen in Noordscheschut *
* 4.000 bezoekers site Hoogeveen op 30 april *
* Presentatie van plan voor de Noordelijke Promotiedagen *
* Kent u iemand die een lintje verdient? *
* Oranje fietsen in de aanbieding *

* Parkeerverbod Berberisstraat *

* Ingekomen bouwaanvragen, bouwmeldingen en sloopaanvragen *
* Verleende bouw- en sloopvergunningen *

* Drank- en horecawet *

* Verleende evenementenvergunningen *

* Kapvergunning *

* Toepassing vrijstellingsbepaling van het bestemmingsplan. *
* Toepassing vrijstelling artikel 19 lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening *

* Vierde uitwerking bestemmingsplan Erflanden *
Actie in dorpen voor terugkeer treintaxi

Sinds begin dit jaar rijdt de treintaxi niet langer tussen het NS-station in Hoogeveen en Tiendeveen, Noordscheschut, Hollandscheveld en Nieuweroord. Reden: de NS heeft in deze dorpen te weinig vaste klanten om de treintaxi te laten rijden. Vaste klanten zijn voor de NS mensen die een NS-, of OV-jaarkaart, een jaartrajectkaart of een Voordeelurenkaart hebben.

In de dorpen is inmiddels een actie begonnen om mensen te bewegen één van de genoemde kaarten aan te schaffen. De gemeente ondersteunt de actie. Vooral de Voordeelurenkaart is een interessante kaart voor mensen die niet heel vaak maar wel enkele keren per jaar met de trein reizen. De kaart kost 45 euro per jaar en geeft 40 procent korting op treinreizen na 9.00 uur 's morgens. In het weekend geldt de korting de hele dag. De voordeelurenkaart is al met enkele treinreizen terugverdiend. Voor mensen boven de 60 biedt de NS ook nog eens zeven gratis vrije reisdagen.

Peildatum

Als voldoende mensen in de dorpen één van de NS-kaarten hebben dan rijdt de treintaxi. De datum waarop de NS het aantal vaste klanten telt is 1 augustus. Zijn er op dat moment voldoende vaste klanten, dan keert de treintaxi in januari 2003 terug.

De treintaxi kost 3,50 euro per persoon per rit. U kunt er ook gebruik van maken als u niet met de trein reist. Een treintaxirit duurt meestal iets langer dan een gewone rit, omdat u de taxi deelt met passagiers die een bestemming in dezelfde richting hebben. De treintaxi rijdt vanaf de eerste trein 's ochtends tot en met de laatste trein 's nachts.

Initiatief

Het initiatief voor de actie om de treintaxi terug te laten keren in de dorpen is genomen door de afdeling Tiendeveen van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouw Vrouwen van Nu en de Belangenvereniging Tiendeveen-Noord.

Het NS-station in Hoogeveen, waarvandaan op dit moment geen treintaxi's rijden naar Tiendeveen, Hollandscheveld, Noordscheschut en Nieuweroord (foto:André Weima).

Het NS-station in Hoogeveen, waarvandaan op dit moment geen treintaxi's rijden naar Tiendeveen, Hollandscheveld, Noordscheschut en Nieuweroord (foto:André Weima).

Commissie vergadert

De commissie Omgeving vergadert maandag, 10 juni in de raadszaal van het gemeentehuis. De vergadering, die openbaar is, begint om 19.30 uur. Op de agenda staat onder andere:

* Ingekomen stukken (Betaald parkeren recreatiegebied Schoonhoven. Voorontwerp-bestemmingsplan Noordscheschut, deelplan Coevorderstraatweg 28, 32 t.b.v. Houthandel Koster. Ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Westerbork, deelplan Middenraai 76. Ontwerp-bestemmingsplan Wolfsbos, deelplan De Wielewaal. Actie "Stop gevaarlijke vrachtwagens".
* Sanering Stoekeplein 1 in Hoogeveen (OBS Het Spectrum). Voorstel om ¤ 174.000 beschikbaar te stellen voor de reeds uitgevoerde bodemonderzoeken en de uit te voeren sanering op het perceel Stoekeplein 1 te Hoogeveen.

* Sanering bodemverontreiniging Fabrieksweg e.o. Voorstel om een krediet van ¤ 227.500 beschikbaar te stellen (milieufonds ¤ 174.000 en ISV-bijdrage bodemmodule ¤ 53.500.
* Milieuprogramma 2002-2005. Voorstel om het milieuprogramma voor dit jaar vast te stellen.

* Beslissing op bezwaarschrift A. Mulderij. Voorstel om de bezwaren van de heer A. Mulderij ongegrond te verklaren.
* Verzoek van de heer L. van Eck om vergoeding planschade. Voorstel om verzoek om vergoeding van planschade van de heer Van Eck toe te wijzen.

* Verzoek van de heer H.J.A. Mensink en mevrouw J. van der Linde om vergoeding planschade.
Voorstel om verzoek om vergoeding van planschade van de heer H.J.A. Mensink en mevrouw J. van der Linde toe te wijzen.

Spreekrecht

Voor het begin van de raadscommissievergadering kunt u gebruik maken van het spreekrecht. Alle insprekers hebben samen ten hoogste 30 minuten de tijd opmerkingen te maken over de genoemde agendapunten. Per persoon is maximaal 5 minuten beschikbaar.

Indien u van het spreekrecht gebruik wilt maken, moet u dit voor het begin van de vergadering meedelen aan de voorzitter. Nadat de commissie één keer over het agendapunt heeft gesproken, kunt u nog een korte nadere informatieve toelichting geven.

Inzage in stukken

De stukken voor deze vergadering liggen gedurende twee werkdagen, voorafgaande aan de vergadering, ter inzage in het voorlichtingscentrum

Commissie voor bezwaarschriften

De bezwaarschriftencommissie houdt woensdag 12 juni openbare hoorzittingen in commissiekamer 2 in het gemeentehuis. De agenda ziet er als volgt uit:

14.45 uur
: Bezwaarschrift van familie Hoeke tegen het besluit van 27 maart 2002 inhoudende de afwijzing van een verzoek om handhavend op te treden op grond van de Wet milieubeheer.

16.00 uur: B
ezwaarschrift van Seats and Sofas BV tegen het besluit van 2 mei 2002 van burgemeester en wethouders inhoudende een
bestuursdwangaanschrijving ter verwijdering van een reclamebord.

Afdeling Milieu dicht voor publiek

De afdeling Milieuzaken is vrijdag 14 juni gesloten voor het publiek. De afdeling houdt dan haar jaarlijkse personeelsreis.

Weg Nieuweroord op de schop

De gemeente herstraat vanaf maandag 10 juni een stuk van de Noorderweg in Nieuweroord. Het gaat om het gedeelte tussen de Middenraai en de Hoogeveenseweg (voormalige Europaweg).

Het verkeer wordt omgeleid via het Noorderhoofddiep, Verlengde Hoogeveensche Vaart en de Middenraai. De woningen aan het stuk dat herstraat wordt, zijn - met enige belemmeringen - wel bereikbaar. Het karwei is naar verwachting voor de bouwvak klaar.

Informatieavond De Waring

Een bewonerswerkgroep houdt maandag 17 juni een informatieavond over het ontwerp voor de inrichting en invulling (spelen) van de locatie aan de Waring in de wijk De Weide. Belangstellenden zijn van harte welkom.

De bijeenkomst wordt gehouden in kerkgebouw De Vredehorst aan de Zuidwoldigerweg 32 en duurt van 20.00 tot 21.00 uur.

Het ontwerp ligt vanaf vandaag ter inzage in het wijkgebouw De Weideblik, De Ploeger 10-a, (tel. 234591)). U kunt er terecht van maandag tot en met donderdag tussen 11.00 en 12.00 uur en op maandag van 19.00 tot 20.00 uur. Het ontwerp is ook in te zien bij De Plecht 44.
Geen spreekuur
Het spreekuur van wethouder Leistra van dinsdag 11 juni 10.00 uur komt te vervallen.
Deze week gaan collectanten langs de deuren voor het Nationaal Epilepsie Fonds/De Macht van het Kleine. Volgende week: wordt gecollecteerd voor de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (ANGO)

Eigenaar vouwwagen gezocht

Op een parkeerterrein aan het Haagje (bij Univé Verzekeringen) is onlangs een vouwwagen aangetroffen. De eigenaar van deze vouwwagen is onbekend. De vouwwagen is verwijderd door de gemeente.

De eigenaar kan zich melden bij Bureau Toezicht (tel. 221923). Hij moet bij het ophalen van zijn vouwwagen de verwijderingskosten vergoeden. De wagen wordt alleen afgegeven als de eigendom kan worden vastgesteld. De eigenaar kan zich melden tot en met 18 juni, daarna wordt de vouwwagen verkocht of vernietigd.
Woensdag 12 juni
Inzameling door de basisscholen 't Kofschip en De Schuthoek. Vanaf 18.00 uur komen de afhalers bij u langs in Schutlanden en Erflanden. U wordt verzocht het papier gebundeld of in stevige dozen aan de straat te zetten (niet in vuilnis- of andere plastic zakken).

Schoonmaken rioolgemalen in Noordscheschut

De firma Rimato BV begint dinsdag 11 juni met het schoonmaken van de rioolgemalen in de omgeving van Noordscheschut-Oost. Het karwei - in opdracht van de gemeente Hoogeveen - duurt ongeveer twee weken.

4.000 bezoekers site Hoogeveen op 30 april

De site van de gemeente, www.hoogeveen.nl, heeft op Koninginnedag 4.000 bezoekers geboekt. Dat is een nieuw bezoekrecord voor de site, die de laatste maanden gemiddeld zo'n 675 bezoekers per dag scoort.

In de aanloop naar 30 april steeg het bezoek van 1100 op 22 april naar 2900 op de 29ste. Ook na 30 april bleven de oranje pagina's nog in trek.. Woensdag 1 mei telde nog 2000 bezoekers, vrijdag 3 mei 1200.

Trouwcamera

Veelbezochte pagina's binnen de site zijn in het algemeen de startpagina, de vacatures, het nieuws, de info over wonen en toerisme, de trouwcamera, de pagina met links naar sites van derden en de info (websites, e-mailadressen) van bewoners, clubs en bedrijven.

Thema: Gezond ondernemen in Hoogeveen

Presentatie van plan voor de Noordelijke Promotiedagen

De gemeente heeft een plan gemaakt voor de presentatie van het Hoogeveense bedrijfsleven tijdens de Noordelijke Promotiedagen, die in november in Groningen worden gehouden. Dat plan wordt dinsdag 18 juni gepresenteerd tijdens een lunchbijeenkomst in de Burgerzaal van het gemeentehuis.

De Noordelijke Promotiedagen worden elk jaar gehouden. Veel Hoogeveense ondernemers waren de afgelopen jaren vertegenwoordigd op het 'Hoogeveenplein'. Het was Hoogeveen dat in 1989 de toon zette met een gezamenlijke beurspresentatie van een aantal Hoogeveense bedrijven en de gemeente.

Dit jaar wil de gemeente opnieuw van zich laten horen met een nog grotere delegatie van het Hoogeveense bedrijfsleven. Het thema is dit keer 'Gezond ondernemen in Hoogeveen'.

Tijdens de lunchbijeenkomst wordt het plan ontvouwd voor de beurs in november en kunt u uw bedrijf aanmelden voor de Noordelijke Promotiedagen. Dan zal burgemeester W.P.M. Urlings ook het nieuwe college aan u voorstellen. Er is eveneens gelegenheid tot het stellen van vragen over zaken die voor de Hoogeveense ondernemers belangrijk zijn.

Aanmelden

De lunchbijeenkomst op 18 juni in de Burgerzaal van het gemeentehuis wordt gehouden van 11.45 tot 13.15 uur. Als u als Hoogeveense ondernemer de bijeenkomst wilt bijwonen, dan dient u zich voor 13 juni aan te melden. Dat kan per e-mail (e.j.van.geldere@hoogeveen.nl) of telefonisch (0528 - 291757).

Kent u iemand die een lintje verdient?

Kent u iemand die in aanmerking komt voor een Koninklijke onderscheiding? Iemand die opvalt vanwege (langdurige) bijzondere verdiensten voor de samenleving? Ook u kunt iemand voordragen voor een lintje.

Wat moet u doen? Bij het kabinet van de burgemeester (tel. 291253) kunt u in grote lijnen aangeven of de verdiensten bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. De mensen daar kunnen u vervolgens precies uitleggen hoe u te werk moet gaan.

Lintjesregen

De behandeling van een voorstel kost behoorlijk wat tijd. Wilt u iemand voordragen voor de zogenaamde lintjesregen rond Koninginnedag, dien dan uiterlijk 15 augustus in het jaar ervoor een voorstel in bij de burgemeester. Gaat het om een uitreiking tijdens een andere gelegenheid, dan moet u het voorstel tenminste zes maanden van tevoren naar de burgemeester sturen.

Algemene informatie over Koninklijke onderscheidingen is te verkrijgen via de website van het Kapittel voor de Civiele Orden op het adres www.lintjes.nl.
In wijkgebouw De Magneet in de wijk Krakeel wordt vanavond, woensdagavond 5 juni, weer een WOP-café gehouden. Bewoners en andere belangstellenden kunnen dan van gedachten wisselen met bestuurders, ambtenaren, wijkplatformleden en medewerkers van Woonconcept.

In een informele sfeer kan alles worden besproken wat met het wijkontwikkelingsplan heeft te maken, Het centrale thema is die avond het WAP-gebied en de Meteorenlaan. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. van het gebied te zien.
Oranje fietsen in de aanbieding

Sinds Koninginnedag beschikt de gemeente over een kelder vol oranje fietsen. Negen exemplaren zijn al vergeven. Voor de overige vehikels zoekt de gemeente nog een mooie bestemming. Wie helpt?

Ter voorbereiding van Koninginnedag maakte fietsenfabriek Azor Bike in Hoogeveen 25 prachtige oranje fietsen. Postbodes en krantenlopers gebruikten de karretjes ter promotie van Koninginnedag en bij de VVV en het station waren ze te huur voor een koninklijk fietstochtje door mooi Hoogeveen en omstreken.

Goede bestemming

Negen rijwielen hebben inmiddels een nieuwe bestemming. In de vier gemeentelijke gebouwen komt een fiets te staan voor ambtelijk gebruik. Museum De 5000 Morgen voegt een exemplaar toe aan de museumcollectie. Drie fietsen zijn verloot op de laatste medewerkersavond van Koninginnedag en één fiets gaat naar een cliënt van het Hendrik van Boeijen-Oord, centrum voor verstandelijk gehandicapten in Assen. De cliënt is daar verantwoordelijk voor het hijsen van de Nederlandse driekleur.

Veiling

Bureau Toezicht en de politie hebben regelmatig fietsen in de aanbieding. Ze zijn achtergebleven of anderszins in handen geraakt van het bevoegd gezag. Op 22 juni is er weer een fietsenveiling. Dit keer wordt deze veiling opgefleurd met een aantal oranje fietsen. De opbrengst van de verkoop gaat naar de kinderafdeling van het Bethesda ziekenhuis, dus kom en sla uw slag! U kunt op zaterdag 22 juni vanaf 10.00 uur komen kijken naar deze 'collectors items'. Vanaf 10.30 uur is de veiling in het politiebureau aan Het Haagje, ingang westzijde (De Kaap).

Het goede doel

Zoals het Hendrik van Boeijen-Oord in Assen, zo zijn er ongetwijfeld ook in Hoogeveen en omstreken instellingen die graag over een mooie oranje fiets willen beschikken. Heeft u een voorstel, laat u dat dan even schriftelijk weten aan het Voorlichtingscentrum van de Gemeente Hoogeveen, Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen of via de mail: (voorlichtingscentrum@hoogeveen.nl). Graag duidelijk aangeven waarom u van mening bent dat de organisatie die u noemt belang heeft bij een oranje tweewieler. Alleen niet-commerciële instellingen komen in aanmerking! Als er meerdere goede bestemmingen zijn, dan zullen de fietsen worden verloot.
Parkeerverbod Berberisstraat
Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen maken bekend dat zij hebben besloten om in de Berberisstraat te Hoogeveen een parkeerverbod in te stellen voor beide zijden van de weg.
Ingekomen bouwaanvragen, bouwmeldingen en sloopaanvragen Bouwaanvragen:

* Roo H., bouwen van een woning met een werkruimte, Kerkhoflaan 3
* Russcher K., uitbreiden van een woning, De Pulle 13
* Braker K., uitbreiden van een zolderruimte, Prinses Beatrixstraat 3/5

* Kikkert K., plaatsen van een dakkapel, De Plevier 62
* Holthof J.H.S., uitbreiden van een woning, Lisdodde 11
* Kikkert J.H., bouwen van een houten stallingsruimte, Dravik 8
* Voetbalvereniging Noordscheschut, verbouwen en uitbreiden van een kantine, Coevorderstraatweg 40

* Veerman J.A., bouwen van een serre, De Schoof 18
* Seinen B., uitbreiden van een dakkapel, Carstenswijk 88
* Blokzijl J.G., bouwen van een bijkeuken en veranderen van de achtergevel woonhuis, Canopus 26

* Meijer M., bouwen van een serre, Brinkstraat 21
* Bouw- en aannemersbedrijf H. Veld v.o.f., bouwen van een woning met garage, De Boeten

* Bos E.J., wijzigen van de achtergevel, Boekweitlaan 16
* GGZ Drenthe, bouwen van een gestapelde tijdelijke kantoorunit, van Goghlaan 1

* Christian Salvesen B.V., uitbreiden van een vrieshuis en kantoor, Plesmanstraat 22

Bouwmeldingen:

* Keijer J.E., bouwen van een serre, De Kempenaar 2
* Koopman - Klütsch D.W.F., bouwen van een bijkeuken, Ruysdaelstraat 7

* Haan - Brouwer de S., uitbreiden van een dakkapel, De Kempenaar 13
* Pol R., bouwen van een schuur, De Fazant 50
* HVB Melkor Property B.V., plaatsen van een trafostation, Elbe, P 4057

* Holtrust A., bouwen van een tuinhuisje, Carstenswijk 145
* Fokkens H.R., bouwen van een bijkeuken, Atlaslaan 63
* Bols J., bouwen van een tuinhuisje, Eems 19 Nadere informatie over bovengenoemde bouwplannen is verkrijgbaar bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, Raadhuisplein 24 (Compagnieshuis) Verleende bouw- en sloopvergunningen
Bouwvergunningen:

* Exel's Aannemingsbedrijf Lemele B.V., bouwen van een dubbele woning, Alver 2 en 4

* Buikema J., uitbreiden van een woning, Wilgencamp 7
* Deuten H.J., plaatsen van een stacaravan, berging en slaapruimte, Buitenvaart I - W15

* Fictorie J.A., plaatsen van een tijdelijke woonunit, Buitenvaart I - W5

* Regionale Scholengemeenschap Wolfsbos, uitbreiden van een schoolgebouw, Wolfsbosstraat 3

* Kikkert G., bouwen van een schuur, 1e Zandwijkje 6
* Vlagsma H.J., bouwen van een schuur, Wlfred Stillweg 24
* Blanken S., verbouwen van een woning (gevels) en het bouwen van een bijkeuken, Rigel 43

* Hulsegge G.J., plaatsen van een schuifpui, De Maaier 5
* Mensen M.R., bouwen van een tuinhuisje, De Vlegel 17
* Arkes J.H., uitbreiden van een woning, Carstensdijk 57a
Bouwvergunningen van rechtswege:

* Bouw- en aannemersbedrijf H. Veld v.o.f., uitbreiden van een bedrijfshal, Dieselstraat 18

* Lijstenmakerij Lichtendonk, uitbreiden van een bedrijfsruimte, Carstensdijk 71

Aanvullende bouwvergunningen:

* W. en G. Investments v.o.f., verlengen van een garage, Rechtuit - kavel B5

Sloopvergunningen:

* Gort P.M., slopen van asbestdakplaten, De Marke 55
Tegen deze verleende vergunningen kan binnen zes weken na dagtekening van de brief behorende bij de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders.

Drank- en horecawet

Onderstaande instellingen hebben bij Burgemeester en Wethouders een aanvraag gedaan voor een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet.

* Stichting Dorpshuis Nieuwlande, Brugstraat 16, Nieuwlande
* Stichting Verenigingsgebouw De Eiken, Molenweg 6. Tiendeveen
De ontwerp-beschikkingen liggen gedurende een maand na de bekendmaking ter inzage bij de afdeling Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken, Raadhuisplein 1.

Belanghebbenden kunnen binnen deze maand schriftelijk hun bedenkingen kenbaar maken bij het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 20000, 7900 PA, Hoogeveen.

Een ontwerp-beschikking ligt ter inzage om de inspraak door belanghebbenden te bevorderen en biedt in dit stadium niet de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen.

Als belanghebbenden dienen te worden aangemerkt de vergunningaanvrager, de horeca-ondernemers en eventuele vertegenwoordigers van organisaties die de belangen van de betrokken instelling of de betrokken ondernemers behartigen. De bedenkingen moeten zijn gericht op het voornemen van Burgemeester en Wethouders geen voorwaarden aan de vergunning te verbinden om eventuele ongewenste concurrentie tegen te gaan.

Verleende evenementenvergunningen

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 30 mei 2002 vergunning verleend aan de Hoogeveense Ondernemers Vereniging voor het organiseren van Pulledagactiviteiten op de donderdagen 11, 18 en 25 juli en 1,8 en 15 augustus 2002 in de Hoofdstraat, Van Echtenstraat, Tamboerpassage, Kleine Kerkstraat en Schutstraat.

Op 3 juni heeft het college van Burgemeester en Wethouders vergunning verleend aan Aero Verkoop BV voor een kartrace-evenement op 3 juli op de kruising Alteveerstraat-Schutstraat-Het Haagje. Nadere informatie over deze vergunningen is te verkrijgen bij de afdeling Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken (tel. 291 244).

Kapvergunning

De gemeente Hoogeveen heeft een kapvergunning verstrekt aan:
* De Woonplaats, Eikenlaan 2 t/m 128, Hoogeveen, voor het kappen van 2 berken aan de oostzijde van het complex.

Tegen deze verleende vergunningen kan binnen zes weken na dagtekening van de brief behorende bij de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders.

Toepassing vrijstelling artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen hebben het voornemen om met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de bestemmingsplannen Kattouw, Schoonvelde West 12e uitwerking en West ten behoeve van de volgende bouwaanvragen:

* L. Dekker, voor het bouwen van een tuinhuisje bij de woning De Plecht 52 te Hoogeveen;

* A.G.J. Heerts, voor het uitbreiden van de woning Zanderhof 2 te
* B. Koster, voor het uitbreiden van de woning Gerard Doustraat 10 te Hoogeveen.
De bouwaanvragen liggen met ingang van 6 juni 2002 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage bij de centrale balie van de sector omtrent de aanvragen bij Burgemeester en Wethouders kenbaar maken.

Toepassing vrijstellingsbepaling van het bestemmingsplan.

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen hebben het voornemen om met toepassing van een vrijstellingsbepaling van het van toepassing zijnde bestemmingsplan Oost vrijstelling te verlenen aan:
* A. Boersma, voor het wijzigen en vergroten van de woning Bentinckslaan 52 te Hoogeveen.

Het bouwplan ligt met ingang van 6 juni 2002 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage bij de centrale balie van sector Bouwen & Wonen, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen.

schriftelijk zijn zienswijze naar voren brengen omtrent het verlenen van vrijstelling van het van toepassing zijnde bestemmingsplan, ten behoeve van de uitvoering van dit bouwplan.

Toepassing vrijstelling artikel 19 lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen hebben het voornemen om met toepassing van artikel 19 lid 2 van de wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de geldende bestemmingsplannen Buitengebied Ruinen en Landelijk Gebied ten behoeve van de volgende bouwaanvragen:

* H. Scheper, voor het uitbreiden van de woning Gijsselterweg 2a te Fluitenberg;

* J. Bouwmeester, voor het uitbreiden van de woning Calkoenswijk 19 te Nieuweroord.
De bouwaanvragen liggen met ingang van 6 juni 2002 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage bij de centrale balie van de sector Bouwen & Wonen, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn/haar zienswijze omtrent de aanvragen bij Burgemeester en Wethouders kenbaar maken.

Vierde uitwerking bestemmingsplan Erflanden

Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 28 mei 2002 het vierde uitwerkingsplan Erflanden vastgesteld. Het uitwerkingsplan heeft betrekking op een gebied in de zuidwesthoek van Erflanden, gelegen aan de Zuidwoldigerweg bij het viaduct van de A28. Het gebied van dit uitwerkingsplan maakte voorheen deel uit van een boerderijcomplex. Het uitwerkingsplan maakt het mogelijk dat op die plek 6 woningen worden gebouwd en 5 woningen met bijbehorende ruimten t.b.v. kleinschalige administratieve dienstverlening, sociaal-medische doeleinden, sociaal-culturele doeleinden ( de 2 bestaande woningen ca. daaronder begrepen).

Het besluit van burgemeester en wethouders en het daarbij behorende uitwerkingsplan ligt van 6 juni tot 18 juli 2002 voor een ieder ter inzage bij de centrale balie van de sector Bouwen en Wonen in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen.

Gedurende deze termijn kan een belanghebbende bij burgemeester en wethouders schriftelijk bezwaar maken tegen het besluit van 28 mei 2002 waarbij het uitwerkingsplan is vastgesteld. Tevens kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de rechtbank te Assen (postbus 30009, 9400 RA Assen).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie