Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

GS Groningen investeren in aantrekkingskracht stad Groningen

Datum nieuwsfeit: 05-06-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Groningen
Zoek soortgelijke berichten

Provincie Groningen

Groningen, 4 juni 2002 Persbericht nr. 103

GS investeren in aantrekkingskracht stad Groningen

Vandaag heeft het college van GS het Actieplan Culturele Infrastructuur Stad Groningen vastgesteld. In dit plan geeft het college aan hoe zij de bestaande culturele infrastructuur (zoals versterking culturele instellingen, huisvesting, organisatie en opleiding) in de stad Groningen een extra impuls wil geven en waarom zij dit belangrijk vindt. Door het actieplan moeten er op termijn meer producties en instellingen van hoge kwaliteit tot stand komen, zodat er nog meer te genieten valt in de stad Groningen en de aantrekkingskracht van de stad (zichtbaar) wordt vergroot. Dit is ook van economische betekenis, een goede culturele infrastructuur is namelijk een voorwaarde voor een aantrekkelijk woon-, vestigings- en bezoekersklimaat. Dit alles is ook een verantwoordelijkheid van de gemeente Groningen met wie het actieplan is afgestemd, een kader wordt gemaakt en wordt samengewerkt bij de uitvoering. GS stellen voor om ruim 380.000,-- euro te investeren in 2002 en ruim 630.000,-- euro in 2003. De financiële consequenties zijn meegenomen als voorstel in het kader van de voorjaarsnota 2002.

De stad Groningen is een stad waarvan bestaande instellingen reeds bewezen hebben dat zij in staat zijn bezoekers uit binnen- en buitenland te trekken. De basis van de Groninger culturele infrastructuur is dan ook goed te noemen. Er zijn veel voorzieningen die zorgen voor de benodigde culturele basis, zoals een kunstuitleen, diverse musea, uiteenlopende podia voor podiumkunsten en aanbieders (o.a. gezelschappen) van podiumkunsten.

Levendigheid stad vergroten

Een aantal disciplines binnen het cultuurbeleid verdienen echter extra investeringen volgens GS. Het gaat om disciplines die het functioneren van culturele instellingen ten goede zal komen of die de stad zichtbaar aantrekkelijk maken en de levendigheid van de stad vergroten. Het gaat dan ook met name om de disciplines podiumkunsten/film en beeldende kunst. Het college wil bestaande culturele topinstellingen, kunstenaars, bijzondere festivals en manifestaties (met een landelijke uitstraling) in de stad Groningen, zichtbaarder maken. Het college wil hen meer financiële ruimte geven zodat zij nieuwe publieksgroepen aan kunnen boren, bijzondere en vernieuwende producties kunnen maken en meer kunnen gaan samenwerken. Bovendien wil het college van GS randvoorwaarden verbeteren voor een bovenregionale uitstraling van de stad door te investeren in "harde infrastructuur", zoals gebouwen en werkplaatsen en door investeringen in "zachte infrastructuur", zoals kunstvakopleidingen en samenwerking. Voor het jaar 2002 is het investeringsprogramma ingevuld. Het programma voor 2003 wordt nader vormgegeven op basis van de agenda van het Actieplan Culturele Infrastructuur Stad Groningen, actuele ontwikkelingen en overleg met de gemeente Groningen.

Investeringen in 2002

Stichting Liga '68 - 90.756,-- euro
Dit bedrag is nodig om ervoor te kunnen zorgen dat Stichting Liga '68 haar beleidsvoornemens kan verwezenlijken en haar positie kan versterken. Deze voornemens moeten o.a. leiden tot een groei van het bezoekersaantal voor het filmcentrum Images, meer voorstellingen voor scholieren en projecten met andere kunstvormen als muziek, fotografie, schrijven, nieuwe media en grotere uitstraling van het filmcentrum binnen en buiten Groningen.

Werkplaatsen - 109.244,-- euro
Dit bedrag is bedoeld voor ontwikkeling van werkplaatsen. Zoals een bijvoorbeeld een theaterwerkplaats voor jongeren. De Provincie Groningen heeft, gesteund door de gemeente, de ambitie om Noordelijke producties te stimuleren. Het behouden en ontwikkelen van talent kan bijdragen aan de totstandkoming van deze producties. Onderzoek zal uitwijzen in hoeverre er ook behoefte is aan werkplaatsen op gebied van popmuziek en beeldende kunst (ateliers en broedplaatsen voor kunstenaars).

Festivals - 69.063,--- euro
Dit geld is bedoeld als extra impuls voor bestaande festivals zoals Noorderslag/Eurosonic, Noorderzon om deze festivals in Groningen te behouden en voor de ontwikkeling van nieuwe concepten. Noorderzon en Noorderslag/Eurosonic ontvangen in ieder geval respectievelijk 18.181,-en 15.882,-. Deze bedragen zijn de subsidies die zij incidenteel kregen vanuit het budget Midden Evenementen en die nu structureel (2002 en 2003) worden ondergebracht in het Actieplan Culturele Infrastructuur. Het totale Midden Evenementen budget wordt niet gekort.

Nader met de gemeente te bepalen projecten - 24.244,-- euro Dit geld is gereserveerd voor een impuls aan de bestaande of nieuwe kunstvakopleidingen en voor projecten die met deze opleidingen te maken hebben.

Noorderlicht - 90.756,-- euro
De tweejaarlijkse fotomanifestatie Noorderlicht heeft inmiddels een nationale en internationale uitstraling, dankzij de hoogwaardige artistiek-inhoudelijke kwaliteit en de grote inzet van de organisatie. Noorderlicht moet in 2002 verhuizen en investeren in een nieuw pand. De gemeente Groningen heeft de Provincie gevraagd om een eenmalige bijdrage te leveren voor huisvesting.

Investering in 2003

Op basis van actuele ontwikkelingen worden de voorstellen voor het jaar 2003 in overleg met de gemeente Groningen uitgewerkt. Het gaat om een bedrag van 634.063,--.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Agnes Delstra, afdeling Bestuurscontacten, 050 - 3164324.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie