Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Bedum 06-06-2002

Datum nieuwsfeit: 06-06-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Bedum
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Bedum


MEDEDELINGEN 5 JUNI 2002 Op vrijdag 14 juni aanstaande is er in verband met een personeelsreis sprake van een verminderde bereikbaarheid van gemeentelijke diensten en afdelingen. Het bureau Burgerzaken is de hele dag gesloten.

inentingen Meningokokken C

Op donderdag 13 juni worden in Bedum rond de 5.600 kinderen tussen de 14 maanden en 6 jaar en tussen 15 en 19 jaar ingeënt tegen Meningokokken C ('hersenvliesontsteking'). De inentingen hebben plaats in sporthal De Beemden. Naast kinderen uit de gemeente Bedum zelf worden ook kinderen uit de gemeenten Eemsmond, Loppersum en Ten Boer in Bedum gevaccineerd. De inentingen zullen leiden tot een grote verkeersdruk in met name het stationsgebied, de Zeeheldenbuurt en een deel van de Stationsweg. Om een vlotte verkeersafwikkeling te verzekeren, heeft de gemeente een aantal maatregelen getroffen. Die treft u hieronder aan.
de groenstrook aan de Parallelweg langs de spoorlijn vanaf Boterdiep WZ tot het station wordt ingericht als tijdelijke parkeerplaats. De parkeergelegenheid bij sportcomplex De Beemden is eveneens beschikbaar.
Zowel op de tijdelijke parkeerplaatsen als op de parkeergelegenheid bij De Beemden zal personeel aanwezig zijn dat doorverwijst en informeert .
De 'afvoer' van auto's die bij De Beemden hebben geparkeerd, verloopt via de doorgang naar de De Ruijterstraat/Karel Doormanstraat nabij het voetbalgebouw.
In een aantal straten in de omgeving worden tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen (parkeerverboden/éénrichtingverkeer). Welke dat zijn, leest u hieronder.
Langs de Lijn en de Sportlaan worden beide éénrichtingverkeer. De straten kunnen alleen vanaf de Stationsweg worden bereden. In beide straten komt verder een parkeerverbod voor beide zijden van de weg. De Parallelweg tussen Boterdiep Wz en de spoorwegovergang in de Lageweg wordt éénrichtingverkeer. De weg is alleen vanaf Boterdiep Wz te berijden.
De Stationsweg, tussen de splitsing met de Wilhelminalaan en de Parallelweg, krijgt een parkeerverbod voor beide zijden van de weg. De Karel Doormanstraat wordt éénrichtingverkeer. De straat wordt vanaf de splitsing met de Stationsweg voor verkeer afgesloten. In die straat komt een parkeerverbod voor beide zijden van de weg. De de Ruijterstraat wordt eveneens éénrichtingverkeer. De straat wordt vanaf de splitsing met de Thedemastraat voor verkeer afgesloten. Ook hier komt een parkeerverbod voor beide zijden van de straat. De parkeerverboden en het éénrichtingverkeer worden op 13 juni om 8.30 uur van kracht. Verwacht wordt dat de maatregelen rond het einde van de middag kunnen worden opgeheven.
Hoewel de gemeente meent dat met bovenstaande maatregelen een vlotte verkeersdoorstroming is verzekerd, kunnen opstoppingen en enige overlast in het noordwestelijke deel van het dorp niet worden uitgesloten. Wij vragen daarvoor begrip.
Inwoners van Bedum die op 13 juni naar De Beemden moeten wordt aangeraden zoveel mogelijk van de fiets gebruik te maken of met buren of kennissen te carpoolen. Bewoners van Zuidwolde, Noordwolde en Onderdendam kunnen verder met het openbaar vervoer bij De Beemden komen.

Chemokar

Op 10, 11 en 12 juni komt de chemokar weer naar Bedum. Hier kunt u uw chemisch afval aanbieden. U kunt ook zogenaamd 'klein wit- en bruingoed ' bij de kar kwijt. Zaken als afgedankte mixers, koffiezetapparaten, krultangen, waterkokers en elektrische gereedschappen kunt u bij het personeel van de chemokar inleveren. Dit is gratis !

Er wordt weer gewerkt met verschillende haltes. De chemokar komt hier gedurende een bepaalde tijd te staan. Waar de chemokar op welk tijdstip staat, leest u hieronder.

MAANDAG 10 JUNI

* 08.30-09.15 uur: Bedum, marktterrein De Vlijt
* 09.15-10.00 uur: Bedum, hoek Reiger/Merel (wijk Ter Laan)
* 10.15-11.00 uur: parkeerplaats Waldadrift/De Eiken (t.o. Madelief)
* 11.00-11.45 uur: Bedum, parkeerplaats Waldadrift (t.o. vijver)
* 12.15-13.00 uur: Bedum, doorsteek De Roterij/Schoolstraat (t.o. uitvaartcen?trum)

* 13.00-13.45 uur: Bedum, hoek Lijnbaan/Ommelanderdrift
DINSDAG 11 JUNI

* 08.30-09.15 uur: Bedum, Emmalaan/Schultingastraat
* 09.15-10.00 uur: Bedum, Karel Doormanstraat (t.o. Witte de Withstraat)

* 10.15-11.00 uur: Sportlaan (Langs de Lijn)
* 11.00-11.45 uur: Bedum, Kapelstraat (parkeerplaats De Meenschaar)
* 12.15-13.00 uur: Bedum, Prof. Mekelstraat (parkeerplaats Trefcentrum)

* 13.00-13.45 uur: Bedum, Burchtstraat (parkeerplaats Shoppy?land)
* 13.45-14.15 uur: Bedum, hoek Kerkuil/Bosuil
WOENSDAG 12 JUNI

* 08.30-09.00 uur: Onderdendam, dorpshuis Zijlvesterhoek
* 09.00-09.30 uur: Onderdendam, Beckeringhstraat (zuidkant)
* 09.30-10.00 uur: Onderdendam, hoek Bedumerweg/Van Roijen?straat
* 10.30-11.00 uur: Noordwolde, De Woldstee

* 11.05-11.35 uur: Zuidwolde, hoek Van
Starkenborgstraat/Tuinbouwstraat

* 11.35-12.05 uur: Zuidwolde, plein Pastorielaan
* 13.00-13.30 uur: Zuidwolde, verenigingsgebouw Irene
N.B. Als gevolg van gewijzigde regelgeving is het voor bewoners van het buitengebied helaas niet meer mogelijk de chemokar 'aan huis' te bestellen. Als u in het buitengebied woont, kunt u gebruik maken van de halteplaatsen die hierboven worden genoemd.

Bent u slecht ter been ? Neemt u dan uiterlijk op maandag 10 juni, voor 11.00 uur, contact op met de gemeente (050-3018218). De chemokar komt dan in principe op de woensdag bij u langs.

De chemokar gemist ? Dan kunt u op zaterdag 15 juni a.s. van 10.00 tot 12.00 uur terecht bij Openbare Werken aan de Industrieweg 15 in Bedum.

bodembeheerplan en bodemkwaliteitskaarten (concept)

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen vast te stellen een Bodembeheerplan met de daarbij behorende bodemkwaliteitskaarten voor wat betreft het 'bebouwd' gebied van de gemeente Bedum (Bedum, Zuidwolde, Noordwolde en Onderdendam). In het Bodembeheerplan is het gemeentelijk beleid ten aanzien van grondstromen en hergebruik van grond aangegeven. In het Bodembeheerplan staan o.a. de regels vermeld waaraan moet worden voldaan bij grondverzet tussen verschillende deelgebieden in het 'bebouwd gebied' en tussen de verschillende deelgebieden in het 'bebouwd gebied' en het 'buitengebied'. Het ontwerp van het Bodembeheerplan ligt vanaf 6 juni tot en met 4 juli 2002 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling VROM. Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze met betrekking tot het ontwerpplan kenbaar maken aan burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum, postbus 38, 9780 AA te Bedum.

monumentenvergunning

Aan de Gereformeerde Gemeente (vrijg.) is een monumentenvergunning in de zin van art. 11 van de Monumentenwet 1988 verleend voor het veranderen van een kerkgebouw aan de Schultingastraat 1 te Bedum. De veranderingen hebben betrekking op het aanbrengen van voorzetramen en het schilderen van het kerkinterieur in de oorspronkelijke kleurstelling.
De beschikking is verzonden op 31 mei 2002.
De vergunning (nr. 2002-0098) ligt op het gemeentehuis, Schoolstraat 1 bij de afdeling VROM ter inzage.
Tegen de vergunning kan een bezwaarschrift worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bedum, tot 6 weken na de datum van verzending van de beschikking.

* Bouwaanvraag voor de bouw van een bedrijfsgebouw met bijgebouw nabij Westerseweg 13 te Zuidwolde.
gebruik wilt maken, dan moet dat tijdig worden gemeld bij de secretaris van de commissie, mevr. H.S. Kruims (tel. 050-3018220). raadscommissie ABZ

De commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken vergadert op donderdag 13 juni a.s. om 19.30 uur in het gemeentehuis.
De voorlopige agenda vermeldt onder meer de volgende onderwerpen:
* Beleidsprioriteiten politiezorg voor 2003;
* Jaarrekening 2001;

* Voorjaarsnota 2002;

* Formatieonderzoek ambtelijk apparaat;

* Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning;
* Verordening brandweerzorg en rampenbestrijding.
De vergadering is openbaar. Wie gebruik wil maken van het spreekrecht voor een of meer onderwerpen dient zich ten minste 24 uur voor aanvang van de vergadering te melden bij de secretaris van de commissie, de heer Tinga (tel. 050-3018215).
melding bouwvoornemen
De volgende melding bouwvoornemen is de afgelopen periode bij burgemeester en wethouders ingediend:
30-05-2002 Het plaatsen van een tuinhuisje aan Krijthehof 12 te Bedum. De melding ligt op afdeling VROM (Bouw- en woningtoezicht), 30-05-2002 Het verwijderen van asbesthoudende panelen aan De Haken 1 t/m 35, 14 t/m 30, Kuipersrijge 1 t/m 19, 2 t/m 26 en aan Tappersrijge 2 t/m 6 te Bedum.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie