Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wijziging jurisprudentie van formeel criterium voltijd/deeltijd

Datum nieuwsfeit: 06-06-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Centrale Raad van Beroep Utrecht

Wijziging jurisprudentie van formeel criterium voltijd/deeltijd
Bron: Centrale Raad van Beroep Utrecht

Datum actualiteit: 6-06-2002

De Raad oordeelt dat - afgezien van de verzekerde die op medische gronden voor een geringer aantal uren belastbaar is dan het aantal uren van de maatmanarbeid - bij een omvang van de maatmanarbeid van meer dan dertig uur bij het selecteren van functies een bandbreedte van: maatmanarbeid plus vijf - met als consequentie dat functies binnen de bandbreedte qua omvang met de maatmanfunctie worden gelijkgesteld - in het algemeen als een rechtens aanvaardbare uitleg van het bepaalde in het Schattingsbesluit WAO, WAZ en WAJONG (SB) kan worden aanvaard. De vraag rijst of dat oordeel van de Raad ook opgaat in de specifieke omstandigheden van het onderhavige geval, dat zich hierdoor kenmerkt dat de omvang van de maatmanarbeid 32 uur bedraagt, terwijl uitsluitend functies zijn geselecteerd met voltijdse arbeidsplaatsen. De Raad heeft in het verleden in een geval als het onderhavige geoordeeld dat door appellant moet worden aangetoond dat elk van de voltijdse functies op de datum in geding in een deeltijdvariant tenminste één arbeidsplaats vertegenwoordigt. De Raad ziet evenwel in de invoering van de uurloonschatting en de invulling daarvan in het Besluit uurloonschatting 1999, gezien in het licht van de voortschrijdende maatschappelijke ontwikkelingen, reden om thans tot een ander oordeel te komen dan in bedoelde rechtspraak is neergelegd. De Raad oordeelt dat, mede gezien de maatschappelijke ontwikkelingen ter zake van de omvang van de werktijd, een formeel criterium (voltijd / deeltijd) niet zonder meer doorslaggevend dient te zijn voor het realiteitsgehalte - en dat is waar het hier om gaat - van een schatting. Waar het, ook naar het oordeel van de Raad, in dat kader om gaat is of de geduide functies qua urenaantal in een evenwichtige verhouding staan ten opzichte van de omvang van de maatman. De kwalificatie van die arbeid als deeltijd respectievelijk voltijd kan daar niet aan afdoen. De Raad ziet dan ook geen noodzaak om vast te blijven houden aan de rechtspraak, die is gebaseerd op een scherp onderscheid tussen voltijdse en deeltijdse arbeid.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AE3411
(Zie het originele bericht)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie