Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Uitnodiging regionale bijeenkomsten juni/juli 2002

Datum nieuwsfeit: 07-06-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 5750 Telefax (070) 333 4085

Uitnodiging regionale bijeenkomsten juni/juli 2002

Graag nodigen wij u uit aan één van onze zes regionale bijeenkomsten deel te nemen. Deze bijeenkomsten organiseren we in nauwe samenwerking met het CWI en VNG en hebben dan ook als thema: kwaliteit in de keten.

Wij hebben uw opmerkingen uit de evaluatieformulieren over de vorige bijeenkomsten ter harte genomen. Wij hebben nu nog meer ruimte in het programma gemaakt om vragen te stellen, ervaringen uit te wisselen en te discussiëren. Het is deze keer ook weer mogelijk om aan twee themasessies deel te nemen.

Welke onderwerpen staan er deze keer op het programma?

Onderdeel 1: Plenaire presenatie

* Korte samenvatting van de werkbezoeken die Steunpun Suwi Gemeenten heeft afgelegd bij CWI's en gemeenten, waarbij de kwaliteit in de keten een belangrijk onderwerp vormde.

* Eerste overzicht van de uitkomsten uit de SUWI-monitor: dit geeft ons een eerste indruk van de landelijke stand van zaken van de implementatie van SUWI bij gemeenten.

Onderdeel 2: Themasessies

Kwaliteit en overdracht:
Het CWI voert sinds 1-1-2002 de uitkeringsintake uit voor de meeste Abw- en Ioaw-klanten. De kwaliteit van het overgedragen dossier is van groot belang voor een goed vervolgproces bij gemeenten (en reïntegratiebedrijven). Gemeenten en CWI's hebben de afgelopen periode vaak nauw samengewerkt om de kwaliteit op het gewenste niveau te brengen. Wettelijke vereisten van tijdigheid, volledigheid, juistheid en consistentie spelen bij de overdracht een rol. Op dit moment zijn de gemeenten Apeldoorn en Leeuwarden en de CWI's in die gemeenten betrokken bij een landelijke pilot kwaliteitstoetsing overdracht uitkeringsintake. Een soortgelijk traject zal worden gestart in het kader van de KWINT / reïntegratieadvies. In deze themasessie kunt u hierover van gedachten wisselen. Naast de kwaliteit van de overdracht, komt ook de wijze waarop de overdracht plaatsvindt aan de orde. Het blijkt erg lastig dit op een geautomatiseerde manier te doen. Tot het moment van een geautomatiseerde gegevensoverdracht blijft dan ook een
---

handmatige uitwisseling noodzakelijk. In de themasessie wordt inzicht geboden in de laatste stand van zaken en de (tijdelijke) voorzieningen die nu nog gerealiseerd worden.

Poortwachter en coaching:
CWI en gemeenten werken hard aan het goed laten functioneren van de keten van dienstverlening voor de klanten van de gemeenten. De samenwerking tussen CWI en gemeenten zit nog een groeitraject. Locaal ondersteunen gemeenten de CWI's door het coachen van de adviseurs, door extra kwaliteitsondersteuning e.d. met name op het terrein van de uitkeringsintake ABW. De poortwachtersfunctie (in ieder geval zoveel mogelijk mensen buiten de uitkering houden door o.a. actieve bemiddeling naar werk) die het CWI ook voor de gemeentelijke klanten heeft, speelt een belangrijke rol. In deze themasessie zal de CWI haar plan van aanpak poortwachter presenteren. Verder willen we ervaringen uitwisselen van CWI's en gemeenten hoe zij gezamenlijk de poortwachtersrol invullen.

Nieuwe doelgroepen:
In deze themasessie wordt ingegaan op de nieuwe doelgroepen: niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (nuggers) en werkzoekenden met een Anw-uitkering. Deze nieuwe doelgroepen bestaan voor het grootste deel uit herintredende vrouwen. In de themasessie krijgt u informatie over deze nieuwe verantwoordelijkheid van gemeenten en de kenmerken van deze nieuwe doelgroepen. Verder presenteert het CWI haar visie op hun dienstverlening aan deze groepen. Vervolgens worden in discussie met de zaal ideeën aangedragen voor het vormgeven van deze nieuwe taak van de gemeenten en de samenwerking met het CWI daarbij. Onderdeel 3: Forumdiscussie
De bijeenkomst wordt afgesloten met een forumdiscussie. In dit forum nemen vertegenwoordigers van het CWI, VNG en van het ministerie van SZW zitting. Zij zullen met de aanwezigen discussiëren over onderwerpen die in de themasessies aan bod zijn gekomen.

Data/ Locaties
De bijeenkomsten vinden plaats van 12.00 - 17.30 uur op: 18 juni Aristo - Vestdijk 30, Eindhoven
19 juni De Eenhoorn - Kon. Wilhelminaplein 33, Amersfoort 24 juni Aristo - Teleportboulevard 100, Amsterdam 25 juni Hanzehof - Coehoornsingel 1, Zutphen 26 juni Bilderberg Oranje Hotel - Stationsweg 4, Leeuwarden 2 juli Congrescentrum Engels - Stationsplein 45, Rotterdam

U kunt zelf bepalen op welke dag u aanwezig wilt zijn en bij welke themasessies. U kunt zich aanmelden voor (maximaal twee) themasessies via bijgaand aanmeldingsformulier (bij voorkeur per fax). Aan deelname aan de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden. Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Steunpunt Suwi Gemeenten 070 - 333 5750.

Alle themasessies zijn er op gericht om zoveel mogelijk ruimte te bieden om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen met andere gemeenten.3

Programma

Plenair
12.00 uur inloop met broodje
12.30 - Uitkomsten werkbezoeken SSG en SUWI- monitor - Margriet 12.45 uur Jongerius- projectleider Steunpunt Suwi Gemeenten

subzalen themasessie 1 themasessie 2 themasessie 3

13.00 - kwaliteit en poortwachter en nieuwe doelgroepen 14.00 uur overdracht coaching
pauze
14.00 -
14.15 uur
14.15 - kwaliteit en poortwachter en nieuwe doelgroepen 15.15 uur overdracht coaching
plenair
15.30 - * terugkoppeling vanuit de themasessies 16.30 uur * forumdiscussie met zaal
16.30 - borrel
17.30 uur
---

Aanmeldingsformulier regionale bijeenkomsten Steunpunt Suwi Gemeenten Ik kom graag naar één van bijeenkomsten van Steunpunt Suwi Gemeenten en meld me hierbij aan: (graag in blokletters invullen)
Naam:.................................................................................voornaam...................................m / v Organisatie/gemeente.................................................................................................................... Adres........................................................................................................................................... .. Postcode.....................................Plaats......................................................................................... . Functie......................................................................................................................................... .. Emailadres.................................................................................................................................... . Telefoonnummer.................................................................Faxnummer....................................... Hierbij geef ik wel / geen toestemming om mijn gegevens op te nemen in de deelnemerslijst, die wordt uitgedeeld op de bijeenkomst die ik bij woon. Voor de bijeenkomst op:
18 juni Aristo - Eindhoven
19 juni De Eenhoorn - Amersfoort
24 juni Aristo - Amsterdam
25 juni Hanzehof - Zutphen
26 juni Bilderberg hotel - Leeuwarden 2 juli Congrescentrum Engels - Rotterdam

Ik wil aanwezig zijn bij de themasessie(s): (maximaal 2 aankruisen, 1e, 2e en 3e voorkeur aangeven met 1,2,3)
..... kwaliteit en overdracht
..... poortwachter en coaching
..... nieuwe doelgroepen

Ik zou graag willen dat de volgende vraag of vragen aan bod zou komen:
---

---

---

---

Ik zal wel / geen gebruik maken van de lunch.

---

-Gaarne dit aanmeldingsformulier per direct retourneren: per fax: 010 - 452 56 605

per post: aRTi Producties, Haringvliet 84, 3011 TG Rotterdam per mail met bovenstaande gegevens mailen naar: (aanmelding@artiproducties.nl) Aanmelden kan (schriftelijk) tot 3 werkdagen van tevoren. Voor vragen over aanmeldingen kunt u contact opnemen met: 010 - 452 57 25.
Als u met meer dan 1 persoon per organisatie/gemeente naar een bijeenkomst komt, wilt u dan per persoon een aanmeldingsformulier invullen?reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie