Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare raadsvergadering Gemeente Leeuwarden

Datum nieuwsfeit: 10-06-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Leeuwarden
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Leeuwarden

Op de Agenda ¦ Gemeenteraad ¦ Raadsadviescommissie voor Welzijn ¦ Stukken voor de vergaderingen
Gemeenteraad
Openbare vergadering op 10 juni 2002 om 19.30 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis, Tweebaksmarkt 32 in Leeuwarden.De publieke tribune is geopend vanaf 19.00 uur.

Op de agenda staat:

1. Installatie de heer A. Zijlstra.
2. Vragenhalfuurtje voor burgers.
3. Vaststellen van het verslag van de raadsvergadering van 8 april 2002 en 13 mei 2002.

4. Mededelingen.

Hamerstukken

5. Plan van nieuwe scholen basisonderwijs 2003-2006 (Zuiderburen).
6. Verzoek om schadevergoeding voor geleden planschade ex artikel 49 WRO in verband met een bouwplan aan de Cornelis Trooststraat door de bewoners van het pand d'Hondecoeterstraat 33 te Leeuwarden.
7. Voorbereidingsbesluit ex artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en vrijstellingsprocedure ex art. 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor een perceel gelegen tussen de Jokse en de Hooidollen (Bilgaard) te Leeuwarden.
8. Krediet verwervingen Zuiderburen.
9. Kredietaanvraag verwervingen Leeuwarden-Zuid.
10. Wijziging verordening Subsidiebeleid Wiw en intrekken verordening (re)integratie arbeidsgehandicapten.

Bespreekpunten

11. Gemeentelijk Restauratie-Uitvoerings-Programma 2002 t/m 2008 op grond van het Besluit Rijkssubsidiëring Restauratie Monumenten 1997.

12. Grondexploitatieopzet Vrijheidswijk deelgebied Zuidwest.
13. Reactie- en inspraaknota n.a.v. het Wijkontwikkelingsplan Vrijheidswijk 2002 -2007, Nota van Uitgangspunten en het Stedenbouwkundig plan, deelgebied Zuidwest.
14. Voorbereidingsbesluit ex artikel 21 WRO. Vrijstellingsprocedure ex artikel 19, lid 1 WRO (zelfstandige projectprocedure), inclusief het nemen van een delegatiebesluit t.b.v. het Stedenbouwkundig plan 'Vrijheidswijk zuidwest'.

De raadsvoorstellen die bij de agendapunten horen, liggen voor een ieder ter inzage bij de centrale balie in de stadshal van het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2 (openingstijden 09.00-16.00 uur) en in de Openbare Bibliotheek, Wirdumerdijk 34 (Beursgebouw).

Ook kunt u de stukken vinden op deze internetsite.

Rechtstreekse radio-uitzending raadsvergadering.

Allen die aangesloten zijn op het Leeuwarder kabelnet van UPC kunnen via FM-kanaal 97.0 MHz de raadsvergaderingen beluisteren. Lokale omroep Mercurius verzorgt deze integrale uitzending. Via het etherkanaal 106.1 is de vergadering ook op uw draagbare radio en autoradio te ontvangen.

Raadsadviescommissie voor Welzijn

Openbare vergadering op 13 juni 2002, om 19.30 uur in kamer 32 van het Bestuurscentrum Leeuwarden, Groeneweg 1.
1. Opening.

2. Bespreken Raadsvoorstel Parnas.
3. Bespreken Raadsvoorstel inzake Vaststellen van de Regiovisie Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang en bijbehorende Reactienota.

4. Bespreken B&W nota inzake Multifunctionele centra en woonservicezones.

5. Bespreken Initiatiefvoorstel VVD en Pvda Zeg nee...tegen geweld rondom scholen...

6. Rondvraag.

7. Sluiting.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie