Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voorjaarsnota Capelle: keuzes beleid worden in najaar gemaakt

Datum nieuwsfeit: 11-06-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Capelle a/d IJssel
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Capelle a/d IJssel

Voorjaarsnota: keuzes beleid worden in najaar gemaakt

Op dinsdag 4 juni 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders de voorjaarsnota 2002 vastgesteld. Omdat dit college nog maar kort aan het werk is en er nog geen concreet collegewerkplan is opgesteld, is besloten om alleen de hoogst noodzakelijke voorstellen op te nemen. Echte beleidskeuzes worden bij de begrotingsbehandeling 2003 gemaakt. Het college stelt voor aan de fracties om nu geen uitgebreide algemene beschouwingen te houden, maar dit eenmalig bij de begrotingsbehandeling in het najaar te doen.

In de voorjaarsnota is de financiële positie van onze gemeente voor de jaren 2002-2006 geschetst. Zij geeft inzicht in de actuele financiële ontwikkelingen en de financiële positie van de gemeente. Deze biedt eigenlijk geen ruimte voor nieuw beleid. Er is een zeer uitgebreide lijst van beleidswensen die het college niet heeft kunnen honoreren. Als gevolg van gestegen structurele uitgaven, verminderde grondopbrengsten, weinig zicht op verdere verhoging van de algemene uitkering en verhoging van diverse kostenposten, wordt verwacht dat ook in de komende jaren geen ruimte voor nieuw beleid zal ontstaan. Dit betekent dat er in de komende maanden zeer veel energie gestoken zal moeten worden in het opstellen van een sluitende begroting, waarin de intenties van het huidige college zijn opgenomen.

Van de belangrijkste zaken die het college wel wil honoreren en die voornamelijk een voortzetting van het bestaand beleid betekenen, volgt hieronder een korte opsomming.

- Welzijnskoepel. Voorgesteld wordt om eenmalig 50.000 te bestemmen voor dit onderwerp, zodat de werkzaamheden om deze koepel voor te bereiden kunnen worden voortgezet. Het college vindt het belangrijk dat het werk om te komen tot een nieuwe structuur voor betere samenwerking tussen de verschillende welzijnsinstellingen kan doorgaan.

- Jeugdhonken. In afwachting van nieuw beleid c.q. nieuwe voorzieningen wil het college ervoor zorgen dat de bestaande locaties niet verder achteruitgaan in kwaliteit. Daarom wordt voorgesteld eenmalig 43.000 uit te trekken.

- Huisvestingsbeleid. Belangrijk is het dat ook jongere en oudere Capellenaren in Capelle gehuisvest kunnen worden. Hiervoor wordt ander beleid overwogen. Voordat ander beleid gemaakt kan worden, is het belangrijk te weten hoe de woningmarkt in elkaar zit en hoe lang mensen op een huurwoning moeten wachten. Voorgesteld wordt om een woningbehoefteonderzoek uit te voeren, waarvoor eenmalig 23.000 benodigd is.

- Monumentenverordening. Gezien de ervaringen in de afgelopen jaren met zeldzame monumenten in Capelle, is het belangrijk dat er op korte termijn een instrument komt waarmee monumenten beschermd kunnen worden. In de voorjaarsnota is eenmalig 60.000 opgenomen om een monumentenverordering te kunnen realiseren.
- Burgerzaken. Sinds 1 januari van dit jaar zijn de wachttijden bij de balie Burgerzaken sterk opgelopen. Voor een deel is dit het gevolg van de nieuwe generatie reisdocumenten, waarvan het vervaardigen veel meer tijd in beslag neemt. Teneinde op korte termijn de wachttijden terug te dringen wordt voorgesteld om eenmalig voor 2002 en 2003 extra budget ( 17.000 en 43.000) beschikbaar te stellen, waarmee tijdelijk meer baliepersoneel ingezet kan worden.

- Handhaving leerplicht. Door het Openbaar Ministerie wordt in het kader van preventief jeugd en veiligheidsbeleid de druk op de controle van de leerplicht aanzienlijk vergroot. Daarnaast wil Capelle in het kader van de Nota Onderwijsachterstandenbeleid de controle op deelname aan onderwijs door 4-jarigen versterken. In de voorjaarsnota wordt voorgesteld om de formatie leerplicht met 1 medewerker uit te breiden. Hiervoor is eenmalig in 2002 20.000 en structureel met ingang van 2003 50.000 opgenomen.
- Kinderboerderij. In het afgelopen jaar heeft de organisatie van de Kinderboerderij aangegeven financieel in de knel te komen. Openingstijden en het voortbestaan van het educatief centrum stonden onder druk. Besloten is hiervoor bij de voorjaarsnota extra subsidies beschikbaar te stellen. Voorgesteld wordt om met ingang van 2003 structureel 90.000 op de gemeentebegroting op te nemen.

De Voorjaarsnota wordt behandeld tijdens de commissievergaderingen van 17 tot en met 20 juni en in de raadsvergadering van 8 en 9 juli 2002.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie