Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Cameratoezicht in de binnenstad Amsterdam

Datum nieuwsfeit: 12-06-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Dienst Binnenstad Amsterdam
Zoek soortgelijke berichten

Dienst Binnenstad AmsterdamCameratoezicht in de binnenstad

Wakend oog in binnenstad

Het college van B en W en het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Amsterdam-Centrum hebben ingestemd met het plan voor cameratoezicht in de binnenstad. Het plan dat door het stadsdeel Amsterdam-Centrum zal worden uitgevoerd past in het door de raad vastgestelde beleidskader van de nota "Inzoomen op veiligheid". Cameratoezicht dient niet als vervanging van politie-inzet en mag niet ten koste gaan van politie-inzet. Het project dat een duur heeft van twee jaar moet helpen in de bestrijding van onveiligheid en overlast in de binnenstad in het Wallengebied en de Nieuwendijk. Omdat de effecten van cameratoezicht niet zeker zijn, is aan het project een evaluatie verbonden. Daarin wordt ook gekeken naar mogelijke effecten van verplaatsing van problematiek.

Criminaliteit

Op de Wallen en de Nieuwendijk is veel criminaliteit en drugsoverlast. Door het cameratoezicht kan de politie sneller problemen signaleren en effectiever optreden. De politie verwacht dat het cameratoezicht een preventieve werking heeft, waardoor de criminaliteit zal dalen. Cameras zijn aanvullend op het toezicht op de straat door politie en andere toezichthouders. Met een relatief kleine inzet kan een betrekkelijk groot gebied onder surveillance worden gehouden en kunnen politie en toezichthouders op straat beter worden aangestuurd. Doelstelling van het project is verder dat de gevoelens van onveiligheid worden verminderd. De beelden kunnen ook van dienst zijn bij aangiften en bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten.

Ervaring opdoen

Dit project heeft ook als doel om ervaring op te doen met cameratoezicht. Het is belangrijk dat er snel en adequaat wordt gereageerd op camerabeelden. De politie en de gemeente zullen daarin een flexibele en effectieve werkwijze moeten organiseren. In totaal worden 26 cameras geplaatst, waarvan 16 op de Wallen en 10 in het Nieuwendijkgebied. De cameras kunnen vanuit een toezichtcentrale worden bestuurd; de beelden kunnen zo nodig worden doorgeschakeld naar een politiebureau. De beelden worden live bekeken door cameratoezichthouders. Dit zijn geen politiemensen, maar ze worden wel inhoudelijk aangestuurd en begeleid door de politie. De toezichthouders worden gescreend, en moeten een geheimhoudingsverklaring ondertekenen. De privacy van alle burgers wordt zoveel mogelijk gewaarborgd. De cameras staan gericht op de openbare ruimte. Op het project is de Wet Politieregisters van toepassing. Er is een speciaal Privacyreglement voor cameratoezicht gemaakt dat voor de hele stad geldt. De korpsbeheerder is verantwoordelijk.

Kosten

De kosten van het project bedragen in totaal 1,65 miljoen, waarvan een groot deel bestaat uit de aanschaf van apparatuur en de aanleg van kabels. Het stadsdeel Amsterdam-Centrum draagt hierin financieel bij voor een bedrag van 318.000 om in het kader van de Gebiedsgerichte aanpak de veiligheid en leefbaarheid te helpen bevorderen. Volgens de planning gaat het project in februari 2003 van start en heeft het een looptijd van twee jaar. De evaluatie van het project waaraan een nulmeting vooraf gaat, wordt door een extern bureau na het eerste jaar uitgevoerd. Het stadsdeel zal de uitvoering, de nadere uitwerking en de aanbesteding van het project op zich nemen. Ook de informatievoorziening naar de betrokkenen in het toezichtgebied wordt door stadsdeel Amsterdam Centrum geregeld. Het project wordt begeleid door een stuurgroep van de bestuursdienst van de centrale stad, de politie van District 3 en stadsdeel Centrum.

Behandeling in de raadscommissie Algemene Zaken Centrale stad vindt plaats op 18 juni.

Behandeling in de raadscommissie Algemene Zaken van het Stadsdeel vindt plaats op 15 augustus.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie