Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Debat over slavernijverleden in Zeeland

Datum nieuwsfeit: 15-06-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Humanistisch Verbond
Zoek soortgelijke berichten

Humanistisch Verbond

Zeeland en het slavernijverleden. Herdenken of vergeten? Debatmiddag op 15 juni in Middelburg

Achtergrondinformatie
Programma
Datum, plaats en aanmelding

Achtergrondinformatie
Op 15 juni organiseert het Humanistisch Verbond, in samenwerking met het Zeeuws Archief, COS Zeeland, Stichting van Surinamers, Antillianen en Arubanen Vlissingen, Stichting Welzijnswerk Surinamers en Antillianen Goes en Stichting Monument Middelburg een debatmiddag in Middelburg onder de titel: Zeeland en het slavernijverleden: herdenken of vergeten? Op 1 juli herdenken veel Surinamers in Suriname en in Nederland de afschaffing van drie eeuwen slavernij, waarin o.a. Zeeuwen en Hollanders een actieve rol speelden. Aan de vooravond van deze gedenkdag discussiëren we over het verbreden van het nationaal besef rond deze gedenkdag, ook in Zeeland. Een discussie over het belang van erkenning en herdenking van het verleden voor de onderlinge verhoudingen in het heden en wat er van dit verleden geleerd kan worden voor de toekomst.
Dit jaar wordt de geschiedenis van de VOC herdacht. Het kleine broertje van de VOC, de WIC (West Indische Compagnie) was actief in de slavenhandel. Ook Zeeuwse reders waren betrokken bij de handel in slaven en naar overzee vertrokken Zeeuwse plantagehouders namen slaven af om te werken op hun ondernemingen. Toch is daar in de geschiedschrijving in Zeeland weinig van terug te vinden. Waarom? Vinden autochtone en van oorsprong Surinaamse en Antilliaanse Zeeuwen dat er meer moet gebeuren om in het historisch bewustzijn plaats te maken voor de schaduwzijden die er onderdeel van zijn? Is dat belangrijk voor nu? Moet er bijvoorbeeld ook in Zeeland een herdenkings monument komen?
Meer dan een halve eeuw na de Tweede Wereldoorlog herdenken we in Nederland nog jaarlijks haar slachtoffers. In het onderwijs, de media, vanuit de politiek en de maatschappij is hiervoor altijd brede aandacht geweest en nog. Van de geschiedenis moet geleerd worden vinden we met z'n allen. Ook met het oog op het beschermen van de mensenrechten in het heden. Bovendien kan herdenking van groot belang zijn voor de verwerking van het leed van slachtoffers en nabestaanden, ook in de generaties na hen. Zonder het belang van deze herdenking te bestrijden of divers leed met elkaar te willen vergelijken is het opmerkelijk dat de herdenking op 1 juli van drie eeuwen Nederlands slavernijverleden pas de laatste jaren op enige aandacht heeft mogen rekenen.

In Suriname wordt de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863 jaarlijks herdacht. De laatste jaren gebeurt dit ook in Nederland met name vanuit de Surinaamse gemeenschap nu circa een kwart miljoen Surinamers en Antillianen in Nederland wonen. Velen van hen ervaren dat de geschiedenis van de slavernij nog hedentendage van invloed is op hun maatschappelijk functioneren en hun positie in de Nederlandse maatschappij. Ook vinden velen van hen dat ook dit deel van de geschiedenis het waard is herdacht te worden en dat ervan geleerd kan worden voor heden en toekomst.
Maar in Nederland komt de slavernij nauwelijks in de geschiedenisboekjes voor en is tamelijk onbekend. Een nationaal monument is nu op komst. Maar tot een breed gedragen nationale herdenking lijkt het voorlopig niet te komen. Weinig autochtone Nederlanders zijn zich bewust van de rol die slavernij heeft gespeeld in de nationale geschiedenis en economie. Het onderwijs, de wetenschap en de media tonen tot op heden nauwelijks belangstelling. Wat is daarvan de reden en zou het moeten veranderen? Hoe belangrijk is het voor de nazaten van de slaven dat deze geschiedenis breed erkend en herdacht wordt? Waarom?
Het is eigen aan mensen en volken om hun geschiedenis positief te kleuren zodat ze er trots op kunnen zijn. Maar wat heeft het gebrek aan aandacht voor de schaduwzijden voor consequenties voor een nationaal zelfbeeld? Wat zijn de gevolgen voor de relatie met mensen met een ander historisch besef, omdat hun voorouders slachtoffer waren van die schaduwzijden. Die ook zelf nog last hebben van de ontkenning van hun geschiedenis en soms van ongelijke behandeling in het heden? Kan herdenking van het slavernijverleden bijdragen aan respect voor mensenrechten en verbroedering in het heden?
Zoals Ferdinand Ralf van Stichting Monument Middelburg het verwoordt: "Het zou goed zijn als er zo'n monument kwam. De bedoeling daarvan is naast de herdenking van het slavernijverleden uitdrukkelijk ook de verbroedering in het heden. Dan is het monument voor iedereen." Een middag met verhalen vanuit een ander historisch perspectief en discussie over de noodzaak tot het integreren van de schaduwzijden in het nationaal historisch bewustzijn en de rol van het geschiedonderwijs daarin. Maar vooral ook een middag waarin we positief willen nadenken over wat voor initiatieven genomen zijn en nog kunnen worden om te leren van het verleden voor een beter en menswaardig heden, waarin voor geweld en onderdrukking geen plaats moet zijn.

Programma

13.30 Start vanuit het Zeeuws Archief met een in- en rondleiding langs de pakhuizen die te maken hebben gehad met de slavenhandel en slavernij. Dit onderdeel is facultatief

14.15 inloop met koffie en thee

14.30 welkom en opening van het debatprogramma en uitleg waarom HV aandacht besteedt aan dit onderwerp

14.35 Roeland Koops, directeur van het Zeeuws Archief vraagt aandacht voor stukken uit de collectie van het Zeeuws Archief en van de Zeeuwse bibliotheek die te maken hebben met het Zeeuws slavernijverleden

14.40 Inleiding door Gert Oostindie, directeur Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde Leiden, die enkele feiten weergeeft over de handel in slaven door de WIC en de Middelburgse Compagnie en kort ingaat op de rol van selectief historisch besef voor nationaal gevoel van eigenwaarde en het belang van herdenking voor de onderlinge verhoudingen in divers Nederland

15.00 Lezing door Cynthia Mc Leod, Surinaams schrijfster over de geschiedenis van het land. Zij vertelt over het slavernijverleden en de emotionele en sociaal-maatschappelijke gevolgen daarvan voor Surinamers en Antillianen nu

15.30 vragen en reacties op beide lezingen, gelegenheid voor bezoekers tot vragen aan de panelleden en het vertellen over eigen ervaringen op dit gebied

Vervolgens zaaldiscussie over het belang van herdenking van het verleden voor het heden, over wat in Zeeland al gedaan wordt om het slavernijverleden een plek te geven in het heden en wat er verder nog gedaan zou kunnen/moeten worden. Met korte aftrap door Jules Botse, van de Stichting van Surinamers, Antillianen en Arubanen Vlissingen over hun activiteiten op scholen in 2001, door Judy van Dokkum- Hooymeyer van HV De Bevelanden over haar visie op het belang van herdenking en respect, Eva Latham, transcultureel pedagoge, die een en ander bekijkt vanuit de rechten van de mens als meetlat, Dhr. Ferdinand Ralf van Stichting monument Middelburg en dhr. Goedheer van de Groen Linksfractie in Middelburg over het initiatief om na Amsterdam ook in Zeeland een herdenkingsmonument of -plakkaat te verwezenlijken. Reacties en ideeën vanuit de zaal

16.30 drankje, hapje en rondleiding door het Zeeuws Archief voor wie dat wil.

Datum, plaats en aanmelding
Datum: zaterdag 15 juni, 13.30-14.15 rondleiding pakhuizen, 14.30-17.30u. debat
Plaats: Zeeuws Archief, Hofplein 16, Middelburg, (0118) 67 88 00 Toegang: gratis

U kunt zich aanmelden bij het Zeeuws Archief, Postbus 70, 4430 AB Middelburg,
tel. (0118) 67 88 05 of per e-mail: (info@zeeuwsarchief.nl)

Organisatoren: Dit is een initiatief van het Humanistisch Verbond, i.s.m. het Zeeuws Archief, COS Zeeland, Stichting van Surinamers, Antillianen en Arubanen Vlissingen, Stichting Welzijnswerk Surinamers en Antillianen Goes, Stichting monument Middelbur
---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie