Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inspraakprocedure voorontwerp Oosterheemlijn Zoetermeer van start

Datum nieuwsfeit: 17-06-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Zoetermeer

Inspraakprocedure voorontwerp Oosterheemlijn gaat van start

De gemeente Zoetermeer start binnenkort de inspraakprocedure over het voorontwerp van de Oosterheemlijn en de inrichtingsschets van het tracégedeelte in Seghwaert. Dit voorontwerp en de inrichtingsschets liggen van 17 juni tot en met 16 juli 2002 ter inzage in de centrale hal van het Stadhuis. Tevens wordt in het kader van deze procedure op 18 juni, van 19.30 tot 22.00 uur, een inloopavond gehouden.

Het stadsgewest Haaglanden en de stadsregio Rotterdam bereiden sinds enige jaren de realisatie van RandstadRail voor. RandstadRail is een zogeheten lightrailsysteem dat de centra van Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer met elkaar gaat verbinden. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van de bestaande Zoetermeerlijn tussen Zoetermeer en Den Haag en de Hofpleinlijn tussen Rotterdam en Den Haag. RandstadRail is een nieuwe, snelle en comfortabele vorm van openbaar vervoer. Onderdeel van RandstadRail vormt de Oosterheemlijn, een nieuwe railverbinding vanaf halte Seghwaert naar de wijk Oosterheem. Bewoners die aan het tracé wonen, hebben over de inspraakprocedure inmiddels een brief ontvangen. Bovendien ontvangen zij binnenkort van het Stadsgewest Haaglanden een nieuwsbrief over het voorontwerp van de Oosterheemlijn, in de vorm van een speciale uitgave van RandstadMail.

Inloopavond
Onderdeel van de inspraakprocedure is een inloopavond die de gemeente samen met het Gewest Haaglanden organiseert. De inloopavond wordt gehouden op dinsdag 18 juni, van 19.30 uur tot 22.00 uur, en vindt plaats in de aula van het Oranje Nassau College in Seghwaert, Parkdreef 282. Het kenmerk van een inloopavond is dat belangstellenden tussen 19.30 uur en 22.00 uur kunnen binnenlopen wanneer men wil. Medewerkers van Haaglanden en van de gemeente zijn aanwezig om aan de hand van kaartmateriaal informatie te verstrekken en vragen te beantwoorden. Om 20.00 uur en om 21.00 uur vinden centrale presentaties plaats. Namens het college van burgemeester en wethouders zal de wethouder verkeer en vervoer, de heer Haan, aanwezig zijn.

Het tracé
De Oosterheemlijn is ontworpen als een hooggelegen spoorbaan met ongelijkvloerse kruisingen en sluit aan op de Zoetermeerlijn ter plaatse van de halte Seghwaert. De lengte van de Oosterheemlijn is circa 3,5 km, waarvan circa 2 km op een aardebaan en circa 1,5 km in de vorm van viaducten. Een groot deel van de lengte van de viaducten komt voor rekening van het circa 6 meter hoog gelegen viaduct, vanaf de Zegwaartseweg door deelplan 1 in Oosterheem, met een lengte van 1,2 km.
De hoogte van de aardebaan varieert van circa 3 m boven maaiveld nabij het Akkerpad tot een hoogte van circa 7 m boven maaiveld bij de Ruimtebaan. In Oosterheem komt de baan in het Centrumgebied op een hoogte van circa 6 m boven maaiveld te liggen. Ten zuiden van de dreef in het Centrumgebied tot aan het eind van de lijn wordt de hoogte van de baan circa 4 m boven maaiveld. De Oosterheemlijn krijgt drie haltes. In het ontwerp is rekening gehouden met nog een halte tussen de Ruimtebaan en de Zegwaartseweg.
Volgens de planning zal de uitvoering medio 2003 starten en is de ingebruikname van de Oosterheemlijn in 2006.

Ruimtelijke plannen
Bij de planontwikkeling van de wijk Oosterheem is vanaf het begin rekening gehouden met de aanleg van de Oosterheemlijn. Dit is vastgelegd in diverse ruimtelijke plannen en het bestemmingsplan Oosterheem 2000.
Voor het gedeelte in Seghwaert is uitgegaan van de reservering, gebaseerd op een hooggelegen spoorbaan op een dijklichaam, die reeds is opgenomen in het bestemmingsplan Seghwaert 1975 (1e partiële herziening 1980). Hiermee werd onder andere de mogelijkheid opengehouden voor een aftakking van de Zoetermeerlijn naar Leiden en Alphen a/d Rijn. Bij de uitwerking van dit bestemmingsplan en bij de realisering van de bebouwing is met deze mogelijkheid steeds rekening gehouden. De ruimtelijke reservering heeft jarenlang braak gelegen en is in de jaren 80 op verzoek van de omwonenden ingericht als tijdelijke groenvoorziening.
Ook in het bestemmingsplan Akkerdreef Noord is de railverbinding opgenomen.

Inspraak
In de relevante bestemmingsplannen is dus rekening gehouden met het tracé voor een railverbinding. Door eerdere besluitvorming van de gemeente Zoetermeer en het stadsgewest Haaglanden ligt de basis van het ontwerp van de Oosterheemlijn in hoofdlijnen vast. In die zin is de aanleg van de Oosterheemlijn niet inspraakplichtig. De aanleg van het tracé zal echter onvermijdelijk, zowel in Seghwaert als in Oosterheem, gevolgen hebben voor de inrichting van bepaalde openbare gebieden, die aan de spoorlijn grenzen. In dat kader is besloten voor het hele tracé van de Oosterheemlijn een formele inspraakprocedure te volgen volgens de Algemene Inspraakverordening Zoetermeer. Hiervoor is een Plan van Aanpak opgesteld, dat samen met de overige stukken ter inzage wordt gelegd. Hierbij wordt met nadruk aangetekend dat de principiële aspecten van de realisering van de Oosterheemlijn niet meer beïnvloedbaar zijn en als zodanig geen voorwerp van inspraak zijn. Dit betekent dat de ruimte voor aanpassing van het ontwerp beperkt is en dat de aandacht zich zal richten op een goede inpassing van de Oosterheemlijn in zijn omgeving, zowel in bestaand gebied als in Oosterheem en het informeren over de gevolgen van de aanleg van de Oosterheemlijn.
Gedurende de inspraakprocedure liggen het plan van aanpak, het voorontwerp van de Oosterheemlijn en de inrichtingsschets van het gebied in Seghwaert op de volgende plaatsen ter inzage: Afdeling Publiekszaken in de centrale hal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1 (open op maandag van 11.00 16.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 8.30 116.00 uur en vrijdagavond van 18.30 20.30 uur).
Wijkpost Seghwaert/Noordhove, Meeuwenveld 3 (inloopspreekuur ma.-, wo-., vr. middag 14.30 16.00 uur);
Wijkpost Oosterheem, Hugo de Grootlaan (inloopspreekuur di. 13.00 17.00 uur, vr. 9.00 13.00 uur).

Reacties op het voorontwerp en de inrichtingsschets kan men sturen naar Burgemeester en wethouders van Zoetermeer, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer, onder vermelding van inspraak voorontwerp Oosterheemlijn.

Laatste wijziging: 7-06-2002

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie