Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Buitengewone Algemene Vergadering Newconomy N.V.

Datum nieuwsfeit: 18-06-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Newconomy
Zoek soortgelijke berichten

Newconomy

Aankondiging Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Newconomy N.V. (01-06-2002)

Oproeping voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Newconomy N.V.,
te houden op dinsdag 18 juni 2002 om 10.00 uur in het Meeting Plaza, Olympisch Stadion 24-28 te Amsterdam

Agenda:


1. Opening

2. Presentatie participatiebeleid Newconomy door de heer W.J.M. van den Dijssel

3. Voorstel tot statutenwijziging in verband met een verhoging van het maatschappelijk kapitaal en het vervallen van de leeftijdsgrens voor commissarissen en tot machtiging - overeenkomstig het bepaalde in artikel 2: 124 B.W. - van de Raad van Bestuur om eventueel door de Minister van Justitie noodzakelijk geachte veranderingen aan te brengen

4. voorstel tot benoeming van dr. J.E. Andriessen per de datum van inwerkingtreding van de statutenwijziging als bedoeld onder agendapunt 3

5. Rondvraag

6. Sluiting

De agenda, de toelichting bij agendapunt 2, en de woordelijke tekst van het voorstel tot statutenwijziging en de gegevens betreffende dr. J.E. Andriessen liggen vanaf heden ter inzage ten kantore van de vennootschap, Schurenbergweg 5 te Amsterdam (telefoon 020 495 2000) en bij notaris mr. R.M. Rieter, Oostduinlaan 2, 2596 JM s'-Gravenhage (telefoon 070-3108700), en zijn aldaar voor belanghebbenden kosteloos verkrijgbaar.

Houders van aandelen aan toonder, die de vergadering wensen bij te wonen, kunnen via de bij Necigef aangesloten instelling waar hun aandelen in administratie zijn, een ontvangstbewijs aanvragen, dat als toegangsbewijs voor de vergadering dient. Bij Necigef aangesloten instellingen dienen aan ABN AMRO Bank N.V. te Breda een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat voor de betreffende aandeelhouder voor de vergadering wordt aangemeld en dat tot na afloop van de vergadering zal zijn geblokkeerd.

Deponering van de verklaring dient uiterlijk op maandag 10 juni 2002 plaats te vinden.
Houders van aandelen op naam en houders van een recht van pand of vruchtgebruik op aandelen op naam aan wie het stemrecht toekomt en houders van certificaten van aandelen die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, die de vergadering wensen bij te wonen, dienen de Raad van Bestuur van de vennootschap (ter attentie van de heer J. Bakker) uiterlijk op maandag 10 juni 2002 schriftelijk in kennis te stellen van hun voornemen daartoe.

Aandeelhouders zijn gerechtigd een vertegenwoordiger, die zelf geen aandeelhouder behoeft te zijn, aan te wijzen om namens hen de vergadering bij te wonen en het stemrecht uit te oefenen, in zoverre het stemrecht hen toekomt. De daartoe strekkende volmacht of eventueel ander bewijsstuk van bevoegdheid dient uiterlijk op maandag 10 juni 2002 door de Raad van Bestuur van de vennootschap te zijn ontvangen.

Amsterdam, 1 juni 2002,
De Raad van Commissarissen
De Raad van Bestuur

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie