Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gevolgen stakingen zuivelsector

Datum nieuwsfeit: 18-06-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
I&H. 2002/922
datum
18-06-2002

onderwerp
Gevolgen stakingen zuivelsector
TRC 2002/5309

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Bij de Regeling van werkzaamheden d.d. 11 juni jl. heeft de heer Van der Vlies (SGP) vragen gesteld over de mogelijke gevolgen van de stakingen in de zuivelsector. De vragen van de heer Van der Vlies (SGP) betreffen de opvangcapaciteit voor melk, de consequenties voor de melkveehouders en de eventuele negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. In reactie hierop deel ik u het volgende mede.

Op woensdag 12 juni jl. is een akkoord bereikt tussen de bonden en de zuivelbranche. Er is daardoor geen schaarste aan zuivelproducten opgetreden in de supermarkten. De stakingen die sinds zondagnacht 9 juni jl. uitbraken in de zuivelfabrieken hebben wel gezorgd voor problemen bij het ophalen van de melk. Bij ongeveer 1100 boeren in Noord-Nederland kon Fryslân Coberco Dairy Foods (FCDF) de melk niet ophalen. Het gaat om ca. 5 miljoen liter melk. FCDF heeft de boeren instructie gegeven de melk in de mestkelder te laten lopen. De financiële gevolgen voor de boeren zijn op dit moment niet bekend.

Het lozen van melk op de sloot heeft milieugevolgen voor het oppervlaktewater en is daarom verboden. Uit informatie van de Unie van Waterschappen blijkt dat de boeren zich in het algemeen goed aan de regels hebben gehouden. Het Waterschap Fryslân heeft intensief gecontroleerd en heeft één proces-verbaal opgemaakt.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst


---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie