Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aanpassingen provinciaal rotondebeleid Utrecht

Datum nieuwsfeit: 18-06-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Utrecht
Zoek soortgelijke berichten

Provincie Utrecht

Persbericht

Experiment met turborotondes

Aanpassingen provinciaal rotondebeleid

18-06-2002
Sinds 1993 heeft de provincie 35 rotondes aangelegd op kruispunten. Uit onderzoek is gebleken dat ze een positief effect hebben op de verkeersveiligheid. Daarnaast is gebleken dat aanvullingen op het rotondebeleid wenselijk zijn. Reden voor de provincie om te experimenteren met 'turborotondes'.

De onderzoeksbevindingen en aanbevelingen zijn verwoord in de notitie "evaluatie en herbezinning rotondebeleid". Uitgangspunt van het rotondebeleid van de provincie Utrecht is: 'een rotonde, tenzij'. Dat wil zeggen dat bij de reconstructie van een kruispunt een rotonde de voorkeur heeft boven verkeerslichten of alleen een voorrangsregeling. Reden is dat een rotonde de veiligste kruispuntoplossing is. Een rotonde kun je alleen met matige snelheid berijden, dus áls er een ongeluk gebeurt, zijn de gevolgen meestal minder ernstig. Ruimtegebrek, capaciteitsproblemen, veel vrachtverkeer, openbaar vervoer en fietsverkeer kunnen reden geven om níet voor een rotonde te kiezen.

Turborotonde
Uit onderzoek is gebleken dat er op tweestrooksrotondes relatief meer (lichte) ongevallen voorkomen dan op eenstrooksrotondes. Dat komt omdat men op een tweestrooksrotonde van rijstrook kan wisselen en sneller kan rijden.
Een turborotonde kan in zo'n geval uitkomst bieden. Het is een tweestrooksrotonde met op de hoofdrichting dubbele toe- en afritten. De turborotonde heeft grotendeels gescheiden rijbanen met moeilijk overrijdbare rijbaanscheidingen. Dus als de automobilist eenmaal in een baan zit, kan hij niet meer gevaarlijk switchen. In theorie is een turborotonde veiliger dan een gewone tweestrooksrotonde, en goed berijdbaar voor alle verkeer, ook voor zwaar vrachtverkeer. Nadeel van een turborotonde is dat je bij fout voorsorteren de rotonde op een ander punt moet verlaten dan de bedoeling was. Bij een gewone tweestrooksrotonde kun je bij een vergissing nog een rondje extra rijden. De bewegwijzering voor een turborotonde is daarom belangrijk. Turborotondes zijn recent op enkele plaatsen in Zuid-Holland toegepast. Er is nog niets bekend over de effecten op langere termijn maar de resultaten tot nu toe zijn echter zo veelbelovend, dat ook de provincie Utrecht ermee gaat experimenteren.

Aanpassingen
Onderzoek heeft uitgewezen dat het provinciale rotondebeleid wat meer ruimte zou moeten bieden voor aangepaste of alternatieve oplossingen.Ook recente richtlijnen van het nationaal kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur (CROW) geven daartoe aanleiding. Reden voor de provincie om te gaan experimenteren met de zogeheten turborotonde en met duurzaam veilige verkeerslichten.

Duurzaam veilige verkeerslichten
Het kan zijn dat een rotonde niet de juiste oplossing is bij de reconstructie van een kruispunt. Bijvoorbeeld omdat een rotonde niet genoeg capaciteit heeft om het verkeer te verwerken. Een andere reden is dat een rotonde op die plek de doorstroming van het verkeer teveel hindert.
Als er op het betreffende kruispunt toch extra veiligheidsmaatregelen gewenst zijn, kan een duurzaam veilige verkeerslichtenregeling uitkomst bieden. Zo'n regeling kent in principe de volgende elementen: op maat afgestelde verkeerslichten en het verlagen van de maximumsnelheid naar 50 of 60
km/u, in combinatie met plateaus, snelheidscamera's en matrixborden ("u rijdt te snel!"). Op die manier wordt de snelheid voor en op de kruising verlaagd. Als er dan toch ongelukken gebeuren, zijn ze in ieder geval meestal minder ernstig van aard.
Tot nu toe paste het niet binnen het provinciale beleid om plateau's aan te leggen. Een aantal experimenten moet uitwijzen of en zo ja in welke gevallen het gebruik van plateau's wenselijk kan zijn.

Meer informatie: Clara van Foreest, telefoon 2583319 of Clara.van.Foreest@provincie-utrecht.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie