Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief LNV inzake inzamelen oude visnetten

Datum nieuwsfeit: 19-06-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
Viss. 2002/4208
datum
19-06-2002

onderwerp
Inzamelen oude visnetten
TRC 2002/4493

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Tijdens de behandeling van de visserijbegroting 2002 is de motie-Augusteijn (TK 2001-2002, 28000, XIV, nr. 33) aangaande de opslag en het afvoeren van oude vissersnetten, door de Kamer aangenomen. Deze oude netten, die verspreid op de bodem van de Noordzee liggen, worden soms door vissersschepen opgevist bij de uitoefening van hun beroepspraktijk. De motie verzocht om een betere ondersteuning van de opslag en afvoer van dit opgeviste materiaal. Aangezien ik de opslag en afvoer van afval uit zee een verantwoordelijkheid acht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat heb ik mijn ambtgenote, staatssecretaris De Vries, persoonlijk verzocht dit onderwerp nog eens extra onder de aandacht van betrokken organisaties te brengen.

Inmiddels heb ik van staatssecretaris De Vries vernomen dat vissers op grond van annex 5 van het Marpol-verdrag al verplicht zijn om oude netten af te geven bij havenontvangstinstallaties (HOI's). Probleem bij de afgifte was dat de bereidheid niet al te groot is omdat voor de afgifte van oude netten betaald moet worden. Om dit gedrag te veranderen werkt Verkeer en Waterstaat samen met de SFAV (speciale stichting van de visserijbranche die zich met afvalvraagstukken bezig houdt) aan een plan van aanpak om de inzameling van oude netten te verbeteren. Speerpunt in de nieuwe aanpak is dat het kunstofmateriaal waaruit de oude netten bestaan een restwaarde hebben waardoor de kosten voor het inleveren flink kunnen worden gereduceerd.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat zal in de komende tijd dit onderwerp nadrukkelijk onder de aandacht van de visserijsector blijven brengen. Uit het feit dat er tegenwoordig nog maar nauwelijks visnetten op het strand worden aangetroffen concluderen Rijkswaterstaat en Stichting de Noordzee dat de situatie reeds aan het verbeteren is.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber


---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie