Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

GS Overijssel stellen subsidie beschikbaar voor elf projecten

Datum nieuwsfeit: 19-06-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Overijssel
Zoek soortgelijke berichten

Provincie Overijssel

GS stellen subsidie beschikbaar voor elf projecten

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben in totaal voor § 213.054,25 aan subsidie beschikbaar gesteld voor elf ruimtelijke projecten. Dit in het kader van de voorjaarsronde van het budget Effectuering ruimtelijk beleid .

Het gaat om de volgende projecten:

Aanvrager

Project

Subsidie

Gemeente Hellendoorn

In samenwerking met de gemeenten Oldenzaal, Twenterand en Tubbergen en een aantal handhavingspartners stelt de gemeente Hellendoorn een plan van aanpak op voor de integrale handhaving van bestemmingsplannen, veiligheid en milieu.

§ 49.065,25

Gemeente Enschede

Met deze stedebouwkundige visie voor het muziekkwartier in de Enschedese binnenstad wil de gemeente de verschillende culturele activiteiten inpassen. Daarmee wordt tevens de toeristische aantrekkingskracht van de regio versterkt.

§ 15.000

Gemeente Zwolle

Verkeersinfrastructuur Stadshagen 2. De gemeente Zwolle voert een verkeerskundige analyse uit op structuur- en inrichtingsniveau van het hoofdwegennet van Stadshagen naar Kampen, Zwartewaterland, Mastenbroek en de A28.

Hierbij wordt aandacht geschonken aan onder andere het vrachtverkeer en het openbaar vervoer.

§ 10.800

Gemeente Hardenberg

Economische haalbaarheidsstudie voor de ontwikkeling van een overslaglocatie voor multi-modaal vervoer. Doel is om een optimale afstemming te krijgen tussen potentiŽle bedrijven en hun ligging aan de kanaalzone broeklanden. Dit onderzoek wordt gecombineerd met een onderzoek naar de overslag per spoor.

§ 15.000

Gemeente Hardenberg

Structuurvisie voor detailhandel. De visie moet leiden tot samenhangend, hoogwaardig, aantrekkelijk en leefbaar economisch voorzieningenniveau in alle kernen in de gemeente. De visie dient als leidraad om sturing te geven aan de ontwikkeling van een gezonde detailhandel en moet leiden tot investeringen van marktpartijen.

§ 49.087,50

Gemeente Oldenzaal

Oldenzaal centraal. Vervolg van een grootschalig ontwikkelingsproject voor de stationsomgeving in Oldenzaal.

In deze stap is de modelontwikkeling en discussie aan de orde. De stedebouwkundige uitwerking en de financiŽle analyse worden gesubsidieerd. Daarnaast vinden in deze fase werkingsonderzoeken plaats inzake geluid, spoorinfrastructuur en verkeersmodellen.

§ 30.000

Gemeente Olst-Wijhe

Jachthaven Olasfa-terrein. De subsidie wordt verstrekt voor een haalbaarheidsstudie naar het ontwikkelen van een jachthaven op het voormalige Olasfa-terrein.

§ 9.840

ROC Oost-Nederland

Haalbaarheidsstdie mbo-bedrijvencentrum Hart van Zuid.

Dit onderzoek moet duidelijk maken of en hoe het voormalige pompgebouw van Stork geschikt gemaakt kan worden voor hergebruik als opleidingscentrum in combinatie met kleine bedrijfsunits. Naast het onderzoek naar de bouwtechnische kwaliteit van het gebouw en de exploitatie van het bedrijvencentrum wordt in het bijzonder de architectonische en historische kwaliteit van dit markante fabriekspand onderzocht.

§ 11.662

Gemeente Wierden (en anderen: Waterpact Twente)

Quick scan watercentrum in pompgebouwen. De haalbaarheid wordt nagegaan van de vestiging van een kenniscentrum over water in de monumentale pompgebouwen in het waterwingebied in Wierden.

§ 5.270

Natuur en milieu Overijssel

Screening duurzaam bouwen beleid bij gemeenten.

Per gemeente wordt een duurzaam bouwen profiel opgesteld waar de knelpunten en de werkwijze uit naar voren komen.

Dit geeft een actuele stand van zaken van duurzaam bouwen in Overijssel. Diverse overheden kunnen dit gebruiken om hun beleid hier op af te stemmen.

§ 10.000

Architectuurcentrum Twente

Ruimtelijke thema's uit het jaarprogramma's 2002.

Het architectuurcentrum Twente krijgt de subsidie voor een drietal activiteiten:
een nieuwe generatie bedrijfsterreinen; groen vertelt meer dan je denkt; hoogbouw in Twente.

§ 7.327

Nadere informatie: team Communicatie; Bonnie van der Meer, telefoon 038 - 425 14 16

GS stellen subsidie beschikbaar voor elf projecten

Convenant verbetert handhaving van vuurwerkbranche

Provincie wil actie rondom AKZO Nobel

Wensenlijst Landsdeel Oost aan informateur Donner

Gedeputeerde Bennink geeft startsein voor restauratie steenfabriek

Flora in laagveengebied in kaart gebracht

Informatieavond ruimte voor de rivier

Iedere woensdag spreekuur in milieucentrum Deventer

Jaarlijks 204.000 beschikbaar voor veiligheid

Reggevisie binnen plan landinrichting Rijssen ter inzage

Nieuwe commissaris Geert Jan Jansen wil provincie met smoel "Duidelijk keuzes maken. En keuzes duidelijk maken"

© 19-06-2002 Provincie Overijssel

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie