Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Het poldermodel voorbij gemeente Rotterdam

Datum nieuwsfeit: 21-06-2002
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Gemeente Rotterdam
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Rotterdam

dit is een gezamenlijk persbericht van de G4, de vier grote steden

Het poldermodel voorbij

Afgelopen twee dagen hebben bestuurders van de vier grote steden (G4) zich tijdens twee conferenties met externe deskundigen en maatschappelijke organisaties gebogen over de aanpak van meest actuele grootstedelijke thema's. Het terugwinnen van midden- en hogere inkomens, het vergroten van de kansen voor burgers door onderwijs, inburgering en gesubsidieerde arbeid, veiligheid en zorg en bereikbaarheid het zijn allemaal thema's die in het hele land spelen, maar in de grote steeds het meest en heftigst.

Grote vraag daarbij is steeds hoe zorgen partijen en ervoor dat de uitvoering daadwerkelijk ter hand wordt genomen en er resultaten worden geboekt? De resultaten van de beide conferenties worden gebundeld in een aanvulling op het in februari jl. gepresenteerde G4- Manifest: De stad in de wereld. De wereld in de stad. Die aanvulling heeft als titel G4-Manifest: De uitvoering. Beide documenten worden op 21 juni a.s. in de Ridderzaal aan het parlement aangeboden.

Op de beide conferenties ging het er om prioriteiten te stellen uit de grote lijst van plannen en projecten die de afgelopen periode onder meer in het kader van het Grotestedenbeleid zijn ontwikkeld. Een keuze ook voor de thema's die als eerste moeten worden aangepakt. De oplossing van hardnekkige problemen vergt vaak een lange periode.Daarom pleiten de G4 voor continuering van het Grotestedenbeleid.

De G4 komen met concrete voorstellen voor het verbeteren van de uitvoering. Naast het stellen van prioriteiten definiëren zij per programma/project wie de opdrachtgever is en wie de politiek verantwoordelijke. Ook benoemen zij de cruciale partners die nodig zijn om de uitvoering te laten slagen (zgn. ketenaanpak). Tot slot zijn zij bereid de uitvoerders een stevig mandaat te geven.

Voorbeelden van prioriteiten voor de komende vier jaar zijn onder meer:


* Onderwijs - De achterstanden in de huisvesting van scholen worden weggewerkt en het lerarentekort moet aangepakt door voor G4 speciale bonussen toe te kennen

* Veiligheid - Aanpak van de harde kern van 'veelplegers' is absolute prioriteit. Drugsverslaafden en mensen die voor overlast zorgen worden keihard aangepakt.

* Stedelijke vernieuwing - De grootste probleemwijken worden als eerste opgeknapt. De uitvoerders in de wijken krijgen mandaat en zeggenschap om daadwerkelijk snel te kunnen handelen.
* Werk en activering - Gesubsidieerde arbeid mag niet worden afgeschaft. Mensen die een tweede kans op scholing willen, krijgen een veel beter aanbod. Gedwongen winkelnering bij de Regionale Onderwijs Centra moet van de baan.
Inburgering - De prioriteit ligt bij de 6000 nieuwe bewoners. Zij krijgen een persoonsgebonden budget, d.w.z. dat het aanbod aan scholing, werk en zorg afhankelijk is van de persoonlijke situatie.

Om de uitvoering daadwerkelijk van de grond te krijgen en de effectiviteit van de eigen organisatie te vergroten pleitten de G4 voorts voor meer vrijheid bij de uitvoering. Het gaat hun met name om de vrijheid om zelf budgetten aan elkaar te koppelen en via heldere afspraken met derden (via offertes) meer resultaatgericht te werken. De gemeenten zijn in vele gevallen de regisseur van het proces en het aanspreekpunt voor de burgers en de overige partners. Zo zal de GGD als gemeentelijke gezondheid autoriteit alle andere partijen in de keten aan moeten sturen.
De gemeenten zijn zich ervan bewust dat een meer op uitvoering gerichte aanpak vooral voor de eigen organisatie een ingrijpende verandering betekent. Zij zullen hun huiswerk goed moeten doen en ook zelf op resultaten worden afgerekend.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie