Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wereldrampenrapport 2002 van het rode kruis

Datum nieuwsfeit: 21-06-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Rode Kruis Vlaanderen

Persbericht

Wereldrampenrapport 2002 van het rode kruis

Internationale ontwikkelingssamenwerking bedreigd door het uitblijven van risicovermindering bij rampen

De voor 2015 gestelde doelstellingen voor ontwikkelingssamenwerking - zoals het halveren van armoede en honger in de wereld - kunnen niet bereikt worden tenzij via effectieve maatregelen die de zware tol van rampen op de arme bevolking verminderen. Dit zegt het Wereldrampenrapport 2002 dat vandaag in Brussel en wereldwijd door het Rode Kruis werd voorgesteld.

In deze tiende uitgave roept het Rode Kruis op tot uitbreiding van de voor 2015 gestelde doelstellingen met specifieke doelstellingen op het vlak van risico's die met rampen gepaard gaan. Bijvoorbeeld: het halveren van het aantal slachtoffers en doden door rampen of het uitbreiden van het aantal landen met duidelijke middelen en plannen voor risicovermindering.

Het rapport waarschuwt dat ieder jaar duizenden mensenlevens verloren gaan en miljoenen mensen verzwakt achterblijven aangezien donors weigerachtig staan tegenover investeringen die de impact van rampen verminderen. Enkel vorig jaar al werd ten gevolge van rampen het leven van 170 miljoen mensen overhoop gehaald.

Mozambique werd 2 jaar geteisterd door nooit geëvenaarde overstromingen maar ontving slechts 15 % van de fondsen om eenvoudige rivier- en regenmeters te vervangen. Deze meters waarschuwen gemeenschappen als er gevaar dreigt, maar werden vernield. De internationale gemeenschap had 470 miljoen USD beloofd voor de wederopbouw.

Ook is er kritiek op het feit dat er teveel vertrouwen gesteld wordt in aandachtstrekkende noodhulpoperaties om levens te redden, terwijl bewezen is dat langetermijninvestering in rampenparaatheid op plaatselijk niveau veel effectiever is. Toen Cuba vorig jaar werd getroffen door de zwaarste orkaan sinds 1944 was er geen internationale noodhulp nodig en kwamen slechts vijf mensen om. Plaatselijke rampenplannen zorgden voor de evacuatie van 700.000 mensen uit Havana en andere bedreigde gebieden. Hetzelfde geldt voor Mozambique waar tijdens de 2 grote overstromingen 34.000 mensen werden gered door de plaatselijke bevolking.

Het goede nieuws in het rapport is dat het aantal dodelijke slachtoffers bij rampen sterk is gedaald. Wereldwijd hebben rampen - zowel natuurlijke als technologische - tussen 1982 en 1991 één miljoen mensenlevens opgeëist. Dit cijfer is met 40 % gedaald tot ongeveer 620.000 doden tussen 1992 en 2001, wat grotendeels te wijten is aan de enorme daling van doden ten gevolge van hongersnood in Afrika.

En toch. Het Wereldrampenrapport toont aan dat het aantal mensen dat getroffen wordt door natuurrampen de laatste tien jaar bijna verdrievoudigde tot 2 miljard. Het waarschuwt voor de klimaatsverandering en de bedreiging die dit vormt voor de vernietiging van dichtbevolkte regio's aan de kusten en kleine eilandstaten in de Stille Oceaan.

"We kunnen rampen niet alleen aan rampenmanagers overlaten. Wanneer gemiddeld elk jaar 200 miljoen mensen worden getroffen door rampen, wordt de ontwikkeling teruggedraaid. Experten in structurele ontwikkeling moeten een grotere rol spelen in rampenmanagement en risicovermindering en beide op elkaar afstemmen.", zegt de voorzitter van het Internationale Rode Kruis, Juan Manuel Suárez del Toro.

Armoede betekent nog niet dat mensen hulpeloos zijn tegenover rampen, staat er ook in het rapport. Er worden voorbeelden aangehaald van arme gemeenschappen die erin slagen om zich te beschermen tegen natuurgevaren. In India zijn bij droogte duizenden gezinnen gered dankzij de traditionele regenwaterwinning. In Vietnam werden langs een strook van 110 km langs de kust mangrovebossen geplant om kwetsbare oevers te beschermen tegen orkanen en overstromingen.

Aan de andere kant benadrukt het rapport dat door een gebrekkige ontwikkeling meer mensen aan rampen worden blootgesteld. Bijvoorbeeld door mensen uit krottenwijken in aardbevingsgevoelige zones over te plaatsen naar niet degelijk gebouwde en veel onveiligere torenflats. Het opleggen van bouwnormen zou een veiliger ontwikkeling kunnen garanderen.

Deze uitgave van het Wereldrampenrapport toont duidelijk aan dat investeringen in rampenparaatheid en risicovermindering enorm bijdragen tot de vermindering van de dramatische impact van rampen op mens en economie. Riscovermindering is een vitale factor in het slagen van het ontwikkelingsproces. Het moet bovenaan de agenda staan, niet alleen bij het rampenmanagement maar ook bij ontwikkelingswerkers en politieke overheden over de hele wereld.

Brussel, 20 juni 2002

Voor meer informatie:
Leen Tullen, tel.: 02-645 45 01, gsm: 0475-64 00 23. Luc De Groote, tel.: 02-645 45 45, gsm: 0475-98 43 64.

WERELDRAMPENRAPPORT 2002: feiten en cijfers

Een decennium van rampen

In 2001 kwamen bijna 40.000 mensen om bij rampen; bijna dubbel zoveel in vergelijking met het jaar voordien maar lager dan het gemiddelde van het laatste decennium dat op 62.000 staat. (WDR table 2 - CRED)

Het aantal dodelijke slachtoffers ten gevolge van natuurrampen daalde van bijna 2 miljoen in de jaren '70 tot minder dan 800.000 in de jaren '90. (WDR figure 1.1 - CRED)

Het aantal mensen dat getroffen wordt door natuurrampen is echter bijna verdrievoudigd van iets meer dan 700 miljoen in de jaren '70 tot bijna 2 miljard in de jaren '90.(WDR figure 1.1 - CRED)

Toch lag het aantal slachtoffers van rampen tijdens het afgelopen jaar
- 170 miljoen - lager dan het gemiddelde van 200 miljoen van het laatste decennium. (WDR - table 3 - CRED)

2000-2001 kende het hoogst aantal rampen ten gevolge van weersomstandigheden in het laatste decennium. (WDR table 5 - CRED)

Gemiddeld bedraagt de geschatte schade ten gevolge van rampen tijdens het laatste decennium 69 miljard USD; alhoewel voor 2001 dit cijfer slechts op 24 miljard USD wordt geraamd. (WDR table 4 - CRED)

De armen worden het zwaarst getroffen door rampen

In 1998, het laatste grote El Niño-jaar, werd de stormschade aan de openbare infrastructuur in Peru geraamd op 5 % van het BNP. In 1999 veroorzaakten aardverschuivingen in Venezuela schade waarvan de kosten meer dan 10 % van het BNP bedroegen. (WDR chapter 2)

Tijdens de jaren '90 gebeurde slechts één vijfde van de rampen in landen met een lage ontwikkelingsgraad maar tegelijkertijd kenden zij meer dan de helft van de dodelijke slachtoffers. (WDR chapter 8 - CRED)

De rol van de donoren

Weergegeven als percentage van het BNP van de donorlanden, stagneerde de ontwikkelingshulp tijdens het jaar 2000 tot net onder de 0,39 %. (WDR chapter 8 -CRED/OECD)

Enkel Denemarken, Nederland, Noorwegen, Zweden en Luxemburg overtreffen het vooropgestelde doel van de VN om 0,7 procent van het BNP aan ontwikkelingshulp te besteden. (WDR chapter 8 - CRED/OECD)

Een afzonderlijk budget van ECHO, dat in 1994 werd geopend voor rampenparaatheid, besteedde vorig jaar slechts 7 miljoen USD, dit is slechts 1,5 procent van het volledige noodhulpbudget van ECHO. (WDR chapter 1- ECHO)

Van het geld dat Mozambique had gevraagd voor eenvoudige niveaumeetinstrumenten die vernield waren ten gevolge van de overstromingen in 2000, beloofden de donoren maar 15 %; anderzijds werd in totaal 470 miljoen USD beloofd voor de wederopbouw. (WDR chapter 3)

Plaatselijke paraatheid loont

Van de 53.000 mensen die tijdens de 2 jaren overstromingen in Mozambique gered
werden, werd 63 % gered door Mozambikanen met bootjes en 37 % door buitenstaanders met helikopters. (WDR- table 3.1 - Hanlon and Christie
+ INGC (Mozambique government disaster office))
10 % van al de mensen die op de een of de andere manier gered werden, werd gered door de boten van het Mozambikaanse Rode Kruis. (WDR table 3.1 - idem)

In 1998 toen de orkaan Mitch door Guatemala raasde, vielen er geen doden aan de Coyolate rivier. De reden: in het kader van rampenparaatheid waren eerder niveaumeters aan de rivier geïnstalleerd. (WDR chapter 2 - Guatemala national emergency council)

Er vielen geen doden toen in 2000 de Wukong tyfoon een 110 km lange kustlijn van Vietnam terroriseerde. De reden: in het kader van een project van het Rode Kruis waren de beschermende mangrovebossen opnieuw aangeplant. (Vietnamese Red Cross)

Er waren maar 5 dodelijke slachtoffers toen orkaan Michelle over Cuba trok. Deze orkaan was heviger dan de orkaan Mitch, die in 1998 aan 20.000 mensen het leven kostte in Centraal-Amerika. Dankzij een succesvol plan voor civiele bescherming konden 700.000 mensen tijdig geëvacueerd worden. (Wisner, Ben, 2001, `Lessons from Cuba? Hurricane Michelle, November, 2001' (mimeo) ; Wisner, Ben, 2001, `Socialism and storms', The Guardian 14 November 2001 - www.guardian.co.uk/archive)

Stijging van het zeeniveau

Binnen honderd jaar zou ten gevolge van de globale opwarming het zeeniveau met 0,9 meter kunnen stijgen. Een miljard mensen leeft ter hoogte van het huidige zeepeil. 16 van de 19 steden met een bevolkingsaantal boven de 10 miljoen liggen aan de kust. (Intergovernmental Panel on Climate Change, and WDR Chapter 3).

Het IPCC verkondigde in 1998 dat de stijging van het zeeniveau met 1 meter, alleen al in Bangladesh 20 miljoen mensen uit hun woningen zou verdrijven. (Intergovernmental Panel on Climate Change)

Het jaar dat de aarde beefde

In 2001 werden meer mensen (19 miljoen) getroffen door aardbevingen dan in eender welk ander jaar van het decennium. Aardbevingen veroorzaakten ook het grootste aantal dodelijke slachtoffers: meer dan 20.000 mensen stierven in India, El Salvador en Peru. (WDR - table 6 - CRED)

Voor het eerst in het laatste decennium werden meer mensen gedood ten gevolge van geofysische rampen dan door rampen veroorzaakt door weersomstandigheden. Deze laatsten eisten in totaal 71 % van het aantal doden door rampen in de jaren '90. (WDR - chapter 8, figure 8.1
- CRED)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie