Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Principe-akkoord cao voor dagbladjournalisten

Datum nieuwsfeit: 28-06-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Nederlandse Vereniging van journalisten
Zoek soortgelijke berichten

Nederlandse Vereniging van journalisten

Principe-akkoord cao voor dagbladjournalisten

Het principe-akkoord omvat de volgende hoofdpunten:


1. Looptijd
Een looptijd van 12 maanden: van 1 januari 2002 tot en met 31 december 2002


2. Salarissen
De salarissen en salarisschalen worden structureel verhoogd als volgt:
- per 1 januari 2002: 2,5%


3. Herijking Loongebouw
Afgesproken is dat een commissie wordt ingesteld die zal worden belast met de opdracht te komen tot een herijking van het loongebouw. De herijking heeft betrekking op zowel de indelings- als de beloningssystematiek, inclusief de inconveniëntieregeling. De commissie zal uiterlijk 1 december 2002 haar bevindingen rapporteren aan de besturen van CAO-partijen.
Het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren zal bij de besprekingen worden betrokken.


4. Project Jonge Instromers
CAO-partijen hebben een nieuw project Jonge Instromers afgesproken, onder de bestaande voorwaarden (één jonge instromer per 50 journalisten). Er is een inspanningsverplichting afgesproken voor de NDP om door middel van poolingsafspraken ook de ondernemingen met minder dan 50 journalisten in staat te stellen aan het project deel te nemen.


5. Verlofsparen
In de CAO wordt vastgelegd dat dagbladjournalisten het recht krijgen om gebruik te maken van een verlofspaarregeling. Hierbij zal zoveel mogelijk aansluiting worden gezocht bij de afgesproken verlofspaarregeling in de Grafimedia-CAO, ondergebracht bij de grafische bedrijfsfondsen (GBF).Voorts is afgesproken dat een studiecommissie `Verlof à la Carte' zich o.m. zal buigen over de totstandkoming van een inzichtelijke verlofregeling voor dagbladjournalisten.


6. Kortdurend zorgverlof
Afgesproken is om in de CAO de wettelijke regeling kortdurend zorgverlof (maximaal 10 dagen per jaar) te volgen, uit te breiden naar maximaal 14 dagen per jaar.


7. Kinderopvang
Met ingang van 1 januari 2003 geldt 50% kostendeling t.a.v. alle nieuwe gevallen van kinderopvang (opvangplaatsen die m.i.v. 1 januari 2003 voor het eerst worden gerealiseerd).


8. Prepensioen
Een technische commissie zal in overleg met GBF een Reglement Prepensioen voorbereiden.


9. Diverse studiecommissies
Er zijn studiecommissies afgesproken m.b.t. de volgende onderwerpen:
- Seniorenbeleid

- Raad van Uitvoering

- Modernisering van de CAO

- Pensioenvernieuwing


10. Protocollaire bepalingen
Er zijn protocollaire bepalingen afgesproken m.b.t. de volgende onderwerpen:

- Stageplaatsenbeleid

- Allochtonenbeleid

- Gelijke behandeling M/V

- Totstandkoming Arboconvenant

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie