Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vanaf 1 juli avond-, nacht- en weekenddiensten actiemiddel huisartsen

Datum nieuwsfeit: 01-07-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Landelijke Huisartsen Vereniging
Zoek soortgelijke berichten
Attentie: Dit bericht is verouderd, zie Acties huisartsen voorlopig van de baan

Landelijke Huisartsen Vereniging

Vanaf 1 juli avond-, nacht- en weekenddiensten actiemiddel huisartsen

Op 1 juli 2002 zullen de huisartsen in Nederland geen avond- en nachtdienst draaien. Daarna worden de avond-, nacht- en weekenddiensten (ANW) via estafette-acties tijdelijk en per regio opgeschort om alsnog een adequate honorering voor de ANW af te dwingen. Indien zorgverzekeraars dan nog niet wensen in te gaan op de gerechtvaardigde honoreringseisen van huisartsen, zal de intensiteit van deze acties langzaam opgevoerd worden. Bij onvoldoende resultaat zal dit uiteindelijk leiden tot het massaal en langdurig opschorten van de ANW met ingang van 1 januari 2003. Dit besluit nam de LHV-ledenvergadering op 21 maart.

Tijdens de ledenvergadering van 28 februari jl. droegen de afgevaardigden het LHV-bestuur op de mogelijkheid van aparte contracten voor huisartsenzorg overdag en voor de ANW nader uit te werken. Tevens diende een risico-analyse opgesteld te worden ten aanzien van de juridische consequenties voor individuele huisartsen en Huisartsen Diensten Structuren van het opschorten van de ANW. Op 21 maart werd duidelijk dat onderhandelingen over aparte contracten zonder meer gevoerd kunnen worden en dat een dergelijke splitsing niet alleen gewenst, maar ook haalbaar is.

De uitgebreide risico-analyse wees echter uit dat een eerder geuite wens van de ledenverga-dering om de ANW reeds per 1 juli as. massaal en langdurig op te schorten tot grote (financiÎle) risicoís zou leiden voor HADís en individuele huisartsen. De modelovereenkomst die het College voor Zorgverzekeringen (CvZ) recentelijk oplegde, maakt daarnaast de kans groot dat een huisarts direct door de rechter wordt teruggefloten indien hij per 1 juli de ANW al langdurig opzegt. Om die redenen besloot de vergadering op voorstel van het bestuur tot het volgende:

* Als startpunt van de huisartsenacties worden op maandag 1 juli as. massaal geen avond- en nachtdienst uitgevoerd;
* Na 1 juli wordt de ANW volgens een nader uit te werken estafettesysteem regionaal en tijdelijk opgeschort. Voorbereiding en uitvoering hiervan zal in nauw overleg met de DHVíen en de HADís gebeuren. Indien noodzakelijk zal de omvang van de estafette worden opgevoerd;

* Bij uitblijven van voldoende onderhandelingsresultaat wordt de ANW met ingang van

1 januari 2003 volledig opgeschort voor onbepaalde tijd.

Alle acties zijn er op gericht de honorering voor ANW op het door de LHV geÎiste niveau te brengen, te weten Ä 30 voor 2002 en Ä 40 in 2003.

Politiek Manifest

Bevat de actiepunten die de KNMG de komende jaren in de gezondheidszorg gerealiseerd wil zien.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie