Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenteraadsvergadering Maassluis

Datum nieuwsfeit: 02-07-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Maassluis
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Maassluis

25-6-2002

Gemeenteraadsvergadering op 2 juli

De gemeenteraad van Maassluis vergadert op dinsdag 2 juli 2002. De vergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de raadzaal in het stadhuis. De voorzitter van de raad is de burgemeester, mevrouw drs. J. Sterkenburg-Versluis.

Op de agenda staan naast de vaste agendapunten zoals opening, vaststelling van de agenda en het verslag van de vorige vergadering, de lijst van ingekomen stukken en het vragenuur voor raadsleden de volgende onderwerpen:

Spreekrecht voor aanwezigen
Burgers kunnen inspreken over onderwerpen die op de agenda van de vergadering staan. Insprekers dienen uiterlijk om 15.00 uur op de dag van de vergadering (2 juli 2002) zich schriftelijk te melden bij de voorzitter onder vermelding van het onderwerp waarover wordt ingesproken. Emaillen kan ook via (bestuur@maassluis.nl) Breedtesportnota Maassluis Sportieve Stad aan de Waterweg 2002-2007 Nadere uitwerking van het Programma op Hoofdzaken Vaststellen van de Jaarverslagen 2001 Benoemen van leden en plaatsvervangende leden in de bezwaar- en beroepscommissie
Wethouder P. Hoogenraad aanwijzen als plaatsvervangend lid voor het algemeen bestuur van de DCMR.
Benoemen van een viertal raadsleden als lid van de Rekenkamercommissie.
Krediet van 166.160,-- voor Stichting GGD Arbozorg Instemmen met ontwerp-begrotingswijziging 2002 van de Regionale Oorganisatie Gehandicapten Nieuwe Waterweg Noord (ROG NWN). Instemmen met ontwerpbegroting 2002 ROG NWN Jaarverslag Milieubeheer 2001
Aanvullend krediet van 20.135,-- voor twee permanente lokalen van de dependance van basisschool Het Spectrum.

Inzage
De bij de agenda behorende vergaderstukken zijn voor belangstellenden in te zien in de speciale publieksmap in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis. Het informatiecentrum is voor het inzien van stukken geopend van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur. Op vrijdagavond en zaterdag ligt de publieksmap met vergaderstukken ter inzage in de bibliotheek aan de Uiverlaan. De agenda is ook te raadplegen op het internet www.maassluis.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie