Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst raadsvergadering Gilze en Rijen 02-07-2002

Datum nieuwsfeit: 02-07-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Gilze en Rijen
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Gilze en Rijen

Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering d.d. 24 juni 2002

(agendapunten 8 t/m 15 behandeld op 25 juni 2002)

Agendapunt

Besluit Afwerking

1. Opening

2. Spreekrecht


Ingesproken door de heer J. Bulens over agendapunt 6, oostelijke rondweg.

Aandacht voor inspraak/overleg.
BOU/GW

3. Vaststellen definitieve agenda

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel vastgesteld.
4. Notulen van de vergadering van 27 mei 2002
Zonder hoofdelijke stemming conform voorgelegde concept vastgesteld.
5. Ingekomen stukken

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

Motie Baarle-Nassau inzake problematiek regionale huisartsen-posten bespreken in raadscommissie Samenleving (14-08-2002). brief b: OW

brief c: OW

brief d: BOU

brief g: OW

6. Voorstel inzake beschikbaar stellen krediet t.b.v. voorbereiding aanleg oostelijke rondweg

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten met dien verstande dat een krediet ad 310.000,-- incl. BTW beschikbaar wordt gesteld en met de vermelding dat mevrouw Can-Engin en de heren Lavooij en Tabor tegen dit voorstel stemmen. BOU/GW
7. Voorstel inzake vaststelling jaarrekening 2001 en bestemming voordelig resultaat
7a. Afwikkeling van een drietal kredieten

Motie PvdA-fractie om 300.000,-- van voordelig resultaat te bestemmen voor onderhoud bestratingen en groenvoorzieningen met 15 tegen 3 stemmen verworpen.

Motie PvdA-fractie om 10.000,-- van voordelig resultaat te bestemmen voor afschaffen eigen bijdrage vervoers-kosten leerlingen SBO met 15 tegen 3 stemmen verworpen.

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten met de vermelding dat mevrouw Can-Engin en de heren Lavooij en Tabor tegen de bestemming van het voordelig resultaat stemmen. FIN

8. Voorstel inzake Kadernota 2002

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel aangenomen met de vermelding dat mevrouw Can-Engin en de heren A. Haagh, Lavooij, Oomen en Tabor de Kadernota 2002 voor kennisgeving aannemen. FIN
9. Voorstel inzake vaststellen gemeentelijk onderwijsbeleid 2002-2006
Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten. OW

10. Voorstel inzake wijziging Verordening Ingebruikgeving Welzijnsaccommodaties

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten met de vermelding dat mevrouw Can-Engin en de heren Lavooij en Tabor tegen het voorstel stemmen. OW

11. Voorstel inzake vaststellen wegsleepverordening
Zonder hoofdelijk stemming conform voorstel besloten. GW/BO
12. Voorstel inzake afwijzen verzoek om planschadevergoeding
Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten. BOU
13. Voorstel inzake aanwijzen van vertegenwoordigers in algemene besturen van gemeenschappelijke regelingen

Conform voorstel besloten met 15
(= alle) stemmen voor.
BO

14. Voorstel tot het vaststellen van diverse begrotingswijzigingen
Zonder hoofdelijke stemming besloten conform voorstel met de vermelding dat mevrouw Can-Engin en de heren Lavooij en Tabor tegen het krediet oostelijke rondweg en tegen de bestemming voordelig resultaat stemmen. FIN

15. Sluiting

Rijen, 25 juni 2002
de adjunct-gemeentesecretaris,
mr. J.W. Timmermans

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie