Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen week 27 Den Helder

Datum nieuwsfeit: 02-07-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Den Helder

02-07-2002
Openbare kennisgevingen week 27
Ingediende bouwaanvragen
Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:

-Lijsterstraat 1, voor het plaatsen van een afvalcontainer bij het schoolgebouw (ontvangen 20 juni 2002);

-Binnenhaven 98, voor het optrekken van de voorgevel van de woning Binnenhaven 98 (ontvangen 20 juni 2002);

-Huygensstraat 8, voor het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning (ontvangen 21 juni 2002);
-Weststraat 1, voor het restaureren van gebouw 43 op de Oude Rijkswerf Willemsoord (ontvangen 21 juni 2002);

-Petrus Planciusstraat 45, voor het uitbreiden van de woning (ontvangen 24 juni 2002);

-Rijksweg 60, voor het bouwen van een bergruimte achter de woning (ontvangen 24 juni 2002);

-Bassingracht 170, voor het maken van een extra verdieping op de woning (ontvangen 24 juni 2002);

-Erasmusstraat 17, voor het wijzigen van de achtergevel van de woning (ontvangen 24 juni 2002);

-Ravelijncenter 7, voor het maken van een trap in het pand (ontvangen 24 juni 2002);

-Malzwin 2507, voor het plaatsen van een tuinhuisje bij de woning (ontvangen 19 juni 2002);

-Kruiszwin 3508, voor het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning (ontvangen 25 juni 2002);

-Kanostraat 117, voor het plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak (ontvangen 26 juni 2002);

-Jacob van Heemskerckstraat 12a, voor het uitbreiden van de woning (ontvangen 26 juni 2002).
Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Ze liggen dus niet ter inzage. Wenst u informatie over een van deze bouwplannen, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679).

Verleende bouwvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:
-Narcisstraat 28, voor het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning (verzenddatum 24 juni 2002);
-Sparrenstraat 10, voor het plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak van de woning (verzenddatum 19 juni 2002);
-Gentiaan 8, voor het verbouwen en uitbreiden van de recreatiewoning (verzenddatum 19 juni 2002);

-Kerkgracht 55, voor het bouwen van een aanbouw (sacristie) aan het kerkgebouw (verzenddatum 19 juni 2002).
Bent u door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in uw belangen getroffen dan kunt u binnen zes weken bezwaar indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de rechtbank te Alkmaar (Postbus 251, 1800 BG) schorsing van dit besluit aanvragen.

Sloopvergunning
Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend voor:
- Drs. F. Bijlweg 20, voor het verwijderen van asbest houdende plafonds uit de ruimte van het noodaggregaat met naastgelegen ruimten in het stadhuis.

Bouwplannen/Vrijstellingen
Burgemeester en wethouders hebben bouwvoornemen resp. aanvragen om bouwvergunning ontvangen voor:

1. Kruiszwin 1175, voor het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning;

2. Kruiszwin 1281, voor het maken van een dakkapel op de kap van de garage bij de woning;

3. Wierbalg 2504, voor het maken van een kap op de garage bij de woning;

4. Koningsplein 9-11, voor het verbouwen en uitbreiden van het vm. belastingkantoor tot Grand Café.
Burgemeester en wethouders kunnen aan deze bouwplannen alleen meewerken door het verlenen van vrijstelling op grond van het bepaalde in artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de volgende bestemmingsplanbepalingen:
ad 1: artikel 13, lid 2 van de bepalingen van het uitwerkingsplan "Kruiszwin 1";
ad 2: artikel 14, lid 4 van de bepalingen van het uitwerkingsplan "Kruiszwin 1, 2e herziening";
ad 3: artikel 3c, lid 3 onder c van de bepalingen van het bestemmingsplan "Drooghe Weert - Zuid 1974, derde herziening"; ad 4: artikel 9 van de voorschriften van het bestemmingsplan "Koningsplein 1994".
Burgemeester en wethouders zijn van plan deze vrijstellingen te verlenen. Heeft u hiertegen bezwaren, dan kunt u die vanaf vrijdag 5 juli 2002 gedurende vier weken schriftelijk indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. De bouwplannen liggen gedurende deze termijn ter inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Monumentenverordening 1990, art 6.
Burgemeester en Wethouders van Den Helder hebben een verzoek om vergunning ex artikel 11 van de Monumentenwet 1988 ontvangen voor de:
-Janzenstraat 64, voor het schilderen van de voorgevel van de woning in de kleuren Bentheimergeel en Gelders blauw.
Het verzoek ligt vanaf 5 juli 2002 gedurende twee weken ter inzage bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer in het stadhuis, van 8.00 tot 14.00 uur. Gedurende genoemde termijn kunt u schriftelijk uw zienswijzen naar voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA te Den Helder.

Kapvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben een melding van voorgenomen kap ontvangen voor:

- Anemonenstraat 56, voor het kappen van vier populieren achter de woning;

- Bassingracht 108, voor het kappen van twee iepen achter de woning;
- Bassingracht 109, voor het kappen van een berk achter de woning.
- Middelzand 4440, voor het kappen van een meidoorn achter de woning;
- Wierbalg 1957, voor het kappen van een tamme kastanje achter de woning.

Burgemeester en Wethouders hebben een verzoek voor een kapvergunning ontvangen voor:

- Sparrenstraat 40, voor het kappen van een den achter de woning;
- Noordzeestraat 261, voor het kappen van drie elzen naast de woning;
- Louisehof t/o nr 47, voor het kappen van twee populieren op de openbare weg.
Zienswijzen over een vergunning kunt u schriftelijk vóór donderdag 11 juli 2002 indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

Burgemeester en wethouders hebben een kapvergunning verleend voor:
- Landmetersweg 153, voor het kappen van twee populieren naast de woning;

- Koggeschip 69, voor het kappen van twee coniferen achter de woning;
- Doorzwin 2631, voor het kappen van een populier achter de woning;
- Kofstraat 6, voor het kappen van een prunus achter de woning;
- Middelzand 3124, voor het kappen van een atlasceder achter de woning;

- Vogelzand 4230, voor het kappen van een pinus voor de woning in het openbaar groen met herplantverplichting.
De Milieudienst heeft de aanvraag voor een kapvergunning voor één populier op de parkeerplaats aan de Nijverheidsweg 3a ingetrokken. Bezwaar tegen het verlenen van (een van) deze vergunningen kunt u schriftelijk tot 6 weken na de datum van publicatie van de vergunning indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. De stukken kunt u inzien bij de Milieudienst.

DEN HELDER, 4 juli 2002.
drs. J.M. Staatsen, burgemeester.
W.F.H. van der Paard, loco-secretaris.
« terug

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie