Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Extra provinciale middelen voor bureau jeugdzorg voor wachtlijsten

Datum nieuwsfeit: 03-07-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Limburg
Zoek soortgelijke berichten

Provincie Limburg

Extra provinciale middelen voor bureau jeugdzorg om wachtlijsten weg

te werken
Om de wachtlijsten in de jeugdzorg weg te werken ontvangt Bureau Jeugdzorg Limburg eenmalig een incidentele subsidie van 2.321.230,-. Het Bureau heeft de Provincie laten weten dat alle kinderen en jongeren uiterlijk op 1 januari 2004 worden geholpen binnen de vastgestelde norm voor wachttijden. Vanaf dat moment behoren de wachtlijsten bij Bureau Jeugdzorg Limburg tot het verleden. Bureu Jeugdzorg heeft, als eerste van de organisaties voor jeugdzorg, hiervoor een aanvalsplan opgesteld. Dit plan is een uitwerking van het provinciale programma 'Aanval op de wachtlijsten in de jeugdhulpverlening'. Het uitwerkingsplan van Bureau Jeugdzorg beschrijft met name procesvereen-voudiging, toepassing van het zogenoemde goed-genoeg-principe en aandacht voor ambulante jeugdzorg.

Het Bureau Jeugdzorg is er in geslaagd voldoende aannemelijk te maken dat voor het wegwerken van de huidige wachtlijsten tijdelijk extra capaciteit moet worden ingezet. Gedeputeerde Staten stemmen hiermee in, onder voorwaarde dat 1 januari 2004 daadwerkelijk de lijsten tot nul zijn gereduceerd. Uitgegaan wordt van gelijkblijvende instroom met als uitgangspunt de instroomgegevens van 2002. Door Bureau Jeugdzorg is ingestemd met een instroomanalyse door CO Actconsult om te bekijken of jongeren terecht een beroep doen op het Bureau Jeugdzorg. Deze analyse kan meer inzicht geven in welke mate gemeenten betrokken moeten zijn bij de werkzaamheden van Bureau Jeugdzorg. Per 1 juni 2002 stonder er 453 kinderen en jongeren op de wachtlijst van Bureau Jeugdzorg Limburg. Hierin zijn niet meegenomen de wachtenden voor het zogenoemde 'case-management' (597).

De provinciale subsidie wordt in vier delen verstrekt. Als de wachtlijsten eerder tot nul zijn teruggebracht hoeft het Bureau Jeugdzorg de extra verstrekte subsidie niet te verrekenen (bonusregeling). Mochten echter per 1 januari 2004 de wachtlijsten niet voldoende zijn gereduceerd, dan wordt de laatste termijn van de subsidie niet uitbetaald (malusregeling). In dat geval moet Bureau Jeugdzorg eigen middelen inzetten om de wachtlijsten alsnog tot nul te reduceren.
De afspraken tussen Provincie en Bureau Jeugdzorg worden in een overeenkomst met elkaar vastgelegd. Onderdeel daarvan maakt uit het verstrekken van een maandelijks actueel overzicht van het aantal kinderen en jongeren dat geen hulp krijgt binnen de algemeen als aanvaardbaar gestelde wachttijden. Ook komt er een maandelijks overzicht van nieuw ingestroomde kinderen. Verder hebben de Provincie en Bureau Jeugdzorg een gezamenlijke inspanningsverplichting afgesproken om bij de Rijksoverheid te pleiten voor een éénduidige, genormeerde financiering voor alle functies van Bureau Jeugdzorg. 3-7-2002 11:43

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie