Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vooruitzichten duurzame energie in gevaar

Datum nieuwsfeit: 03-07-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

ECOFYS


Persbericht 3 juli 2002

Vooruitzichten duurzame energie in gevaar

Uit het concept-regeerakkoord blijkt onder meer, dat met het aantreden van de nieuwe regering rekening gehouden moet worden met ingrijpende bezuinigingsvoorstellen. De verwachting is, dat deze voorstellen van negatieve invloed zijn op de positieve ontwikkelingen in de sector duurzame energie, die zich de laatste jaren hebben voltrokken. Het voornemen om de Ecotax af te schaffen, is hiervan een ingrijpend voorbeeld.

Gedurende de laatste drie tot vijf jaar hebben zich in Nederland belangrijke ontwikkelingen voltrokken ten gunste van de productie en de consumptie van duurzame energie. Met de geboekte resultaten levert de Nederlandse regering een substantiële bijdrage aan haar verplichtingen in het kader van internationale milieu-overeenkomsten. Het zal een forse stap terug betekenen indien drastisch wordt ingegrepen in de fiscale stimulering die deze positieve ontwikkeling mogelijk heeft gemaakt.

De laatste jaren is er in de markt sprake van een enorme inspanning om de duurzame energiemarkt in Nederland tot ontwikkeling te brengen. Nederland heeft binnen de Europese Unie de grootste markt voor de consumptie van groene stroom. De inspanningen die gericht zijn op de productie van duurzame energie worden slechts overtroffen door die van Duitsland en Spanje.
Na jaren van inspanningen kunnen we vaststellen, dat de duurzame-energiesector zich heeft ontwikkeld tot een groeimarkt, die enerzijds ruimte biedt aan volwassen spelers met een nationale en internationale reputatie en anderzijds meer dan een miljoen klanten herbergt, die groene stroom consumeren.

In het concept van het nieuwe regeerakkoord wordt weliswaar gekozen voor een positieve benadering van duurzame energie. De keuze voor een meer duurzame energiehuishouding blijft ook een centraal element in het beleid van de Nederlandse regering. In het voorlopige regeerakkoord wordt echter ook gesteld, dat ruimte voor nieuw beleid moet worden gevonden in het stellen van prioriteiten. Eén hiervan betreft het kritisch doorlichten van de werking van fiscale regelingen.
In het concept-regeerakkoord worden de volgende bedragen voor energie en milieu genoemd:

- 0,48 miljard Euro ombuiging bij 'mobiliteit, ruimtelijke ordening, milieu en economie'.

- 0,36 miljard Euro grondslagverbreding 'beperking freerider-effect fiscaal milieu- en energiepakket'.

Op grond van deze cijfers kunnen we verwachten, dat de bezuinigingen aanzienlijk zullen zijn. Het korten van de uitgaven treft voor een belangrijk deel de fiscale instrumenten en subsidies op duurzaam energiegebied, die de afgelopen jaren van zo grote betekenis zijn geweest voor de hierboven genoemde ontwikkelingen. Met grote bezorgdheid stellen wij vast, dat een bezuiniging van 0,36 miljard neer kan komen op het vrijwel beëindigen van de stimulerende fiscale regelgeving.

Wij zijn voorstander van een transparant beleid, waarin de effectiviteit van fiscale maatregelen voorop moet staan. Ook bij de regulerende energiebelasting zijn verbeteringen mogelijk, maar het laten verdwijnen van deze belangrijke faciliteit is niet in overeenstemming met de behoefte aan groene stroom van honderdduizenden consumenten.

Een stabiel investeringsklimaat is cruciaal voor het wekken van vertrouwen in een markt. Voor de markt van duurzame energie zal dit niet anders zijn. Het verbeteren van de efficiëntie in het stelsel van fiscale regelgeving mag het moeizaam verworven vertrouwen niet schaden. De ontwikkelingen in de duurzame energiesector zijn kwetsbaar en tegelijk van groot belang voor het inlossen van internationale klimaatafspraken. Prioriteiten dienen dienovereenkomstig te worden vastgesteld.

Econcern
Econcern (www.e-concern.com) is de groep die Ecofys, Econergy, Ecostream en Ecoventures verenigt. Deze Europese bedrijven hebben de missie 'een duurzame energievoorziening voor iedereen'. Econcern specialiseert zich in het leveren van kennisintensieve diensten, producten en projecten op het gebied van duurzame energie en energiebesparing.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie