Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aantal moeilijk vervulbare vacatures neemt af

Datum nieuwsfeit: 03-07-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Vakopleiding Transport en Logistiek
Zoek soortgelijke berichten

Vakopleiding Transport en Logistiek


3 JULI 2002

Aantal moeilijk vervulbare vacatures neemt af
In 2002 nog steeds tekort aan chauffeurs

Jaarlijks brengt VTL de arbeidsmarkt voor het beroepsgoederenvervoer in kaart. Uit de arbeidsmarktmonitor 2001-2002 blijkt dat de werkgelegenheid in de bedrijfstak in 2001 sterker groeit (3%) dan de landelijke werkgelegenheid (1,9%). Dit ondanks de relatief zwakke economie. In 2002 komt de groei vermoedelijk uit op 1 1,5%. Het aandeel vrouwen en etnische minderheden in het beroepsgoederenvervoer is vergelijkbaar met 2001. Op basis van de onderzoeksresultaten blijft VTL bedrijven ondersteunen met de werving van o.a. chauffeurs.

De vertraging in de economische groei doet zich ook voor in het beroepsgoederenvervoer. Voor 2002 wordt door de bedrijven een groei verwacht van 1 1,5%. Deze percentages zijn fors lager dan de gemiddelde groei van 4,5% per jaar in de periode 1995-2000. Toch is de werkgelegenheid in de branche toegenomen met ongeveer 3%. De groei van de werkgelegenheid ligt nog altijd boven het landelijk gemiddelde. Deze ontwikkelingen leiden tot extra tekorten op de arbeidsmarkt. Daarom is het noodzakelijk dat de wervingsactiviteiten zich gaan richten op alternatieve doelgroepen, zoals vrouwen en etnische minderheden.

Chauffeurs
Op dit moment werken 95.830 personen als chauffeur. Dat is 71% van het aantal werkzame personen in het beroepsgoederenvervoer. Het aantal chauffeurs is ten opzichte van vorig jaar gestegen met 6%.

Vrouwen
Het percentage vrouwen is vergelijkbaar met vorig jaar, namelijk 8% nu tegen 9% vorig jaar. De kleine afname houdt vooral verband met een lagere participatie van vrouwen in kleine bedrijven. Het beroepsgoederenvervoer blijft hierbij ver achter bij het landelijk gemiddelde. Ruim 41% van de banen in Nederland wordt vervuld door vrouwen. Binnen de totale vervoerssector is het beroepsgoederenvervoer de branche met het laagste percentage vrouwen. Het afgelopen jaar is het aantal vrouwelijke chauffeurs gestabiliseerd op een totaal van
1.920 (2% van de chauffeurs). Onder warehousemedewerkers is het percentage vrouwen met 7% eveneens vrij laag. In andere functiegroepen zijn vrouwen sterker vertegenwoordigd. Opvallend is het grote percentage vrouwen in middenkaderfuncties. Dat ligt nu op zo'n 20%.

Etnische minderheden
In de onderzochte bedrijven behoort gemiddeld 3% van de medewerkers tot een etnische minderheid. Landelijk ligt het gemiddelde op 10%. Een relatief groot aandeel van minderheden (15%) werkt als warehousemedewerker.

In-, door- en uitstroom van personeel
Het totale personeelsverloop vertoont al gedurende een aantal jaren een stijging en deze trend zet zich door voor het middenkader en warehousemedewerkers. Bij chauffeurs ligt het verloop juist lager dan voorafgaande jaren, voornamelijk door de vertraging in de groei en de afgenomen doorstroom binnen de branche.

Scholingsuitgaven
In 2001 hebben de bedrijven gemiddeld ongeveer 100 per werkzame persoon aan directe kosten van scholing uitgegeven. Dit bedrag is iets hoger dan vorig jaar. Voor het lopende jaar verwachten de bedrijven gemiddeld per werkzame persoon minder uit te geven, namelijk 93.

Grote vraag leerlingen
De omvang van de werkend-leren opleidingen en de BOL-opleidingen (het voormalige MBO) blijft nagenoeg constant in de tijd. Gemiddeld zijn in 10% van de bedrijven leerlingen via het werkend-leren in dienst en in 3% van de bedrijven stagiaires uit de BOL (Beroepsopleidende leerweg). Het percentage bedrijven met leerlingen en stagiaires neemt toe met de bedrijfsomvang.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie