Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Rapport Inventarisatie Hoofdwegenstructuur gemeente Soest

Datum nieuwsfeit: 04-07-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Soest
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Soest


Eerste fase afgerond

Rapport Inventarisatie Hoofdwegenstructuur

De vertraging op de hoofdwegenstructuur bedraagt in de spitsuren gemiddeld drie minuten per rit. Het autoverkeer in de van Weedestraat is voor 55 procent verkeer dat in dat gebied moet zijn of er vandaan komt. 45 procent van het verkeer rijdt er doorheen. De parkeerplaatsen bij het winkelcentrum Soest-Zuid staan gemiddeld genomen voller dan de parkeerplaatsen in en bij de Van Weedestraat als die bij elkaar op worden geteld. Midden in de Van Weedestraat is de bezetting ook hoog.

Deze en andere wetenswaardigheden heeft de gemeente verzameld in het rapport Inventarisatie Hoofdwegenstructuur. Dit rapport is door het college van Burgemeester en wethouders vastgesteld. Daarmee is de eerste fase van de studie naar de Hoofdwegenstructuur precies volgens schema afgerond. Uiteindelijk moet deze studie leiden tot besluiten in maart 2003 door de gemeenteraad.

In het inventarisatierapport staan allerlei gegevens die in het verdere verloop van het project nodig zijn om een goede probleemdefiniëring te kunnen maken en goede maatregelen te kunnen ontwerpen. De gegevens zijn nu zo objectief en zakelijk mogelijk weergegeven. De conclusies die aan deze feiten verbonden kunnen worden, komen in volgende fasen aan bod.

De meeste feiten uit het rapport waren al eens onderzocht en zijn nu in één overzicht bijeengebracht. Voor de inventarisatie zijn twee onderzoeken nieuw uitgevoerd: een onderzoek naar de vertraging voor autoverkeer op de hoofdwegen van Soest en een onderzoek naar de bezetting van de parkeerplaatsen in de beide winkelcentra.

Meten vertraging

Voor het meten van de vertraging, is uitgegaan van de trajecten Koningsweg/Ossendamweg/Birkstraat en
Vredehofstraat/Burg.Grothestraat/v
Weedestraat/Middelwijkstraat/Soesterbergsestraat. Op beide trajecten is een vertraging gemeten van grofweg gemiddeld zo'n drie minuten in de spitsuren. Soms is het meer en soms is het minder. De drukte op de parkeerplaatsen is onderzocht op twee vrijdagen en twee zaterdagen. In en rond de Van Weedestraat zijn er 752 parkeerplaatsen, waarvan 315 binnen de blauwe zone. Het drukst gebruikt worden de plaatsen midden in de Van Weedestraat. De bezetting van de parkeerplaatsen bij Albert Heijn en Postkantoor is gemiddeld 40 à 50 procent. In Soest-Zuid zijn in totaal 307 parkeerplaatsen, waarvan 183 binnen de blauwe zone. De gemiddelde bezetting bedraagt 70 à 80 procent. Een vergelijking van het aantal parkeerplaatsen met het vloeroppervlak van de winkels geeft aan dat de parkeergelegenheid in Soest-Zuid krapper is dan in en rond de Van Weedestraat. Als we landelijke kengetallen toepassen op de beide winkelgebieden, is de conclusie dat het totaal aantal parkeerplaatsen in en rond de Van Weedestraat voldoende zou moeten zijn en dat het aantal plaatsen in Soest-Zuid aan de ondergrens zit.

In het rapport schetst de gemeente dat voor wonen en werken in de toekomst geen veranderingen worden verwacht die een grote invloed zullen hebben op de verkeersstromen. Verder zijn de plannen beschreven van de gemeenten Baarn en Amersfoort en van de provincie Utrecht voor zover die invloed hebben op het verkeer in Soest.

Uit de milieuparagraaf blijkt dat er in Soest langs de hoofdwegen ongeveer 700 woningen te maken hebben met een grote geluidhinder van het verkeer. Langs delen van de hoofdwegenstructuur is sprake van een lichte overschrijding van een nieuwe norm die vorig is vastgesteld over de concentratie van stikstofoxide. De wet bepaalt dat bij deze overschrijding de gemeente uiterlijk in 2009 een plan moet maken hoe deze overschrijding wordt aangepakt.

Nu de eerste fase van het project is afgerond, is de gemeente druk bezig met de volgende fase. Het belangrijkste onderdeel van die volgende fase is de uitvoering van het probleembelevingsonderzoek. Een dertigtal winkeliers en 400 willekeurig gekozen Soesters zijn door een bureau telefonisch geïnterviewd en de laatste 50 interviews worden binnenkort afgenomen. Inwoners van Soest die niet zijn benaderd, maar toch graag geïnterviewd willen worden, kunnen zich opgeven bij de gemeente.

Meld voor 11 juli uw naam, adres, telefoonnummer en de tijden dat u bereikbaar bent en dan wordt u ook gebeld.

U kunt dit schriftelijk toesturen naar:

* gemeente Soest
afdeling WGV
Antwoordnummer 120
3760 VB Soest.

Of per e-mail: (papjc@soest.nl)


---


Zwemwatertelefoon

Ontwerp buurtpark Koningsweg

Overhandiging 1e cheque vrijwillige toeristenheffing

Afsluiting

Ondernemers, verenigingen en instellingen: let op!

Gemeente Soest werkt mee aan bouwvergunning gevangenis bolletjesslikkers Soesterberg

Last van ongedierte?

Voor bestrijding en advies: bel RMN (035) 603 92 22

Gemeente Soest zestiende plaats op de lijst van beste gemeenten

Burgerjaarverslag 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie