Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

HvA en UvA gaan intensieve en structurele samenwerking aan

Datum nieuwsfeit: 04-07-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Hogeschool van Amsterdam
Zoek soortgelijke berichten

Hogeschool van Amsterdam

HvA en UvA gaan intensieve en structurele samenwerking aan - Gezamenlijke 'professionele academies' voor HvA-bacheloropleidingen met doorstroom naar UvA-masters, en eenheid van bestuur

(4 juli 2002)

Vandaag ondertekenen de voorzitters van de Raden van Toezicht en de voorzitters van de Colleges van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam en van de Universiteit van Amsterdam een samenwerkingsprotocol. Doel is om de studenten in Amsterdam een heldere keuze te geven tussen scherp van elkaar onderscheiden beroepsopleidingen en wetenschappelijke opleidingen. De Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam krijgen via personele unies vóór 1 januari 2003 één Raad van Toezicht en één College van Bestuur. Bacheloropleidingen van de HvA die een pendant hebben in het UvA-onderwijs (zoals recht en economie) komen in 'professionele academies' onder gezamenlijke leiding van UvA en HvA. Met dit hbo-bachelor-diploma kunnen studenten zonder onnodige vertraging doorstromen naar een verwante master-opleiding aan de UvA. Studiebegeleiding en studieadvies worden in samenhang georganiseerd, zodat alle studenten die niet in één keer goed kiezen (bijna 25% van de eerstejaars in het hoger onderwijs) zonder obstakels van het ene type instelling naar het andere kunnen overstappen. Masteropleidingen en wetenschappelijk onderzoek blijven uitsluitend plaatsvinden aan de UvA. Dit zijn de hoofdpunten van het Plan van aanpak Naar een intensieve en blijvende samenwerking tussen de UvA en HvA, dat op 3 juli intern is bekendgemaakt.

In maart 2001 presenteerden beide instellingen een Intentieverklaring tot fusie.Daarin werd uitgegaan van een wetswijziging die op korte termijn een besturenfusie en op langere termijn een instellingen-fusie mogelijk zou maken. Nu het door OCenW aangekondigde wetgevingskader vooralsnog is uitgebleven hebben UvA en HvA gekozen voor een samenwerkingsinstituut. Dit is in de huidige wet wél mogelijk. Verder zal de invoering van het bachelor/mastersysteem naar verwachting leiden tot grotere concurrentie tussen hbo en universiteiten en kan de bama voor aankomend studenten verwarring geven over het verschil tussen beroepsgericht en wetenschappelijk onderwijs. In de regio heeft een groep hogescholen zich verenigd om op vele locaties bachelor- en masteropleidingen te gaan aanbieden. Daarnaast hebben de Hogere Economische School (HES) en de HvA de intentie uitgesproken om te komen tot een volledig fusie, op voorwaarde van een intensieve samenwerking tussen UvA en HvA. Deze factoren hebben geleid tot het Plan van aanpak.

De UvA en HvA zullen in fasen de bestaande samenwerking gestalte geven. Er wordt een samen-werkingsinstituut opgericht (ex artikel 8.1 Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek), dat de meeste taken van het huidige samenwerkingsinstituut Universiteit en Hogeschool Amsterdam (UHA) zal overnemen. In dit samenwerkingsinstituut wordt een aantal 'professionele academies' ingericht. Een professionele academie is een clustering van onderwijsinstituten die opleidingen aanbieden voor verwante beroepsvelden. De beroepsgerichte bachelors van de HvA worden in deze professionele academies ondergebracht. Ieder bachelorprogramma in een professionele academie heeft een doorstroommogelijkheid naar tenminste één masterprogramma aan de UvA. Alle universitaire bachelors blijven in de onderwijs-instituten van de faculteiten van de UvA. De HvA-bachelors zonder verwantschap met een wetenschappelijke discipline van de UvA blijven in de instituten van de HvA. UvA en HvA zullen zich bij het uitwerken van de plannen inspannen om tot kleinschalige onderwijsinstituten en professionele academies te komen, waardoor deze voor studenten en docenten herkenbare en prettige werk- en studie-eenheden zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tineke Jong, woordvoerder van de UvA, tel. 020- 525 26 85 en met Sara Thijssen, woordvoerder van de HvA, tel.020- 570 26 08.


---

Contactpersoon voor de pers

Sara Thijssen
tel. 020 - 570 26 08
e-mail: s.thijssen
@mc.hva.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie