Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

EIM: Helft MKB'ers kan wet niet altijd naleven

Datum nieuwsfeit: 04-07-2002
Bron: Ingezonden persbericht
Zoek soortgelijke berichten

Ingezonden persbericht

Uit de EIM Nieuwsbrief van 12 juli 2002.

Deze nieuwsbrief is samengesteld aan de hand van persberichten over EIM-onderzoeken en Engelstalige nieuwsbrieven over zogenaamde Research Reports en/of Strategische verkenningen.

Helft MKB'ers kan wet niet altijd naleven

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) ondervinden uiteenlopende belemmeringen bij het voldoen aan wet- en regelgeving. Hoewel zij goed op de hoogte zeggen te zijn van geldende wetten en regels, blijkt dit geen grond om deze altijd na te leven. Dit blijkt uit een onderzoek onder MKB-ondernemers, uitgevoerd door EIM.

Ruim 1.200 ondernemers uit het MKB-beleidspanel hebben in mei van dit jaar vragen over het naleven van de wet- en regelgeving beantwoord. Meer dan tweederde van de ondernemers is naar eigen zeggen redelijk tot goed op de hoogte van de voor hun bedrijf geldende wetten en regels (71%). Ongeveer een op de vijf ondernemers zegt een beetje op de hoogte te zijn, en slechts 8% niet of nauwelijks.

Vele belemmeringen

Bijna de helft van de ondervraagde MKB-ondernemers zegt altijd de wetten en regels te kunnen naleven (46%). Iets meer dan de helft zegt dit echter niet altijd te kunnen (53%). Bij het voldoen aan de verplichtingen die de overheid stelt, ondervinden ondernemers verscheidene belemmeringen. Bij het noemen van zes mogelijke belemmerende factoren, stemt driekwart van de panelleden in met ten minste vier hiervan. De belemmerende factoren zijn tijd, geld, instemming met wet- en regelgeving, de ingewikkeldheid ervan, kennis van de wet en tegenstrijdigheid van wetten en regels.

Acceptatie belangrijke factor

Desgevraagd geven acht op de tien ondernemers aan dat tijd een reden is die naleving bemoeilijkt. Een ander argument is acceptatie: het niet eens zijn met wetgeving wordt door bijna acht op de tien ondernemers genoemd als bemoeilijking voor naleving. Ingewikkeldheid van wetten en regels wordt door evenveel respondenten als reden gegeven. Ook tegenstrijdigheid van regelgeving, de kosten van naleving en beperkte kennis van wetgeving belemmeren naleving: circa tweederde van de ondervraagden onderschreef deze drie belemmeringen. Overigens geeft 2% van de MKB-ondernemers aan geen enkele belemmering te ervaren bij het voldoen aan wet- en regelgeving.

Informatie

De resultaten van dit telefonische onderzoek zijn te vinden in het Kort Bericht 'Hoe gaan ondernemingen om met verplichtingen van de overheid?' op de website www.eim.nl/mkb-en-ondernemerschap. Dit beknopte onderzoek vormt een eerste inventarisatie naar dit onderwerp. Momenteel wordt een literatuurstudie verricht naar de factoren die van invloed zijn op het nalevingsgedrag van MKB-ondernemers. De resultaten daarvan zullen in een zgn. Scales Paper worden gepubliceerd.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie