Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Umicore publiceert zijn milieu- en veiligheidsjaarverslag 2001

Datum nieuwsfeit: 05-07-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Persberichten - 05/07/2002

Umicore publiceert zijn milieu- en veiligheidsjaarverslag 2001

Umicore publiceert zijn milieu- en veiligheidsjaarverslag 2001 EN LANCEERT EEN NIEUWE WEBSITE: www.communityrelations.umicore.com Derde milieu- en veiligheidsjaarverslag van Umicore Umicore publiceert vandaag zijn derde milieu- en veiligheidsjaarverslag. Umicore's vorige verslag, dat van 2000, werd onlangs nog door het Belgisch Instituut van de Bedrijfsrevisoren bekroond als beste milieujaarverslag van een Belgische onderneming. Dit jaar werd de reikwijdte van het verslag uitgebreid. Het milieu- en veiligheidsjaarverslag behandelt niet langer enkel de vestigingen in de Europese Unie, maar alle Umicore-vestigingen in de hele wereld. Vorderingen in de verslaggeving Twee belangrijke aspecten van Umicores EHS-beleid (Environment, Health & Safety leefmilieu, gezondheid & veiligheid), namelijk het beheer van de huidige EHS-vraagstukken in de vestigingen en het beheer van de erfenissen uit het verleden, worden in het rapport voortaan zowel op groeps- als op siteniveau behandeld. De vooruitgang wordt op een objectieve manier gemeten door de huidige milieuprestaties te vergelijken met de acht doelstellingen die het verslag van vorig jaar had vooruitgeschoven. De belangrijkste besluiten kunnen als volgt worden samengevat: - Doelstelling: het gebruik van recyclagemateriaal verhogen tot meer dan 30%. Op EU-niveau komt 700.000 ton van Umicores inputmateriaal voort uit recycling. Dit is goed voor 29% van het te verwerken materiaal. De vooruitgang in deze doelstelling ligt vóór op het schema. - Doelstelling: de klimaatconventies (Kyoto) respecteren. Umicore brengt voor het eerst verslag uit over zijn CO2-uitstoot. De analyse toont een duidelijke vermindering van de CO2-uitstoot (-10% in vergelijking met referentiejaar 1990, en dit ondanks het hogere metaalproductieniveau). Het toegenomen gebruik van recyclagemateriaal en de verbeterde energieprestaties van nieuwe installaties hebben een positieve bijdrage geleverd tot deze ontwikkeling. Umicore vreest echter dat het uiterst moeilijk zal zijn nog meer vooruitgang te boeken op dit vlak. - Doelstelling: metaaluitstoot met 50% verminderen. In België is de uitstoot van metalen in het leefmilieu op vijf jaar tijd met meer dan 50% verminderd. Hier is nog verbetering mogelijk door de lozingen in water nog verder te beperken. - Doelstelling: ontwikkeling van lokale communicatieplannen en milieuverslagen. Verscheidene vestigingen in heel Europa publiceerden dit jaar lokale milieuverslagen. Dat geldt ook voor Hoboken en Olen. Het is de bedoeling dit aantal verder op te drijven. Milieuvraagstukken voor de vestigingen Het verslag bevat een speciaal hoofdstuk over vooruitgang en resterende aandachtsgebieden betreffende milieubeheer in de zes grootste vestigingen van de groep (Hoboken, Olen, Balen en Overpelt in België, Auby in Frankrijk, en Pirdop in Bulgarije). Het verslag benadrukt bijvoorbeeld de forse vermindering van de dioxine-uitstoot in Olen (een vermindering met meer dan 90% op drie jaar tijd) en de enorme inspanningen die in Hoboken worden gevoerd om de relaties met de lokale gemeenschap te verbeteren. De vooruitgang die wordt gerapporteerd aangaande de sanering van bodem en grondwater is van groot belang voor de onderneming gezien de lange geschiedenis van industriële activiteit in sommige vestigingen. De uitgebreide saneringsprogramma's in Pirdop en Eijsden (Nederland) hebben intussen hun laatste fase bereikt. In Vlaanderen was er tot nu toe minder vooruitgang hoewel het programma hier vroeger startte. De vooruitgang werd vertraagd door de technische en administratieve complexiteit van de dossiers en meningsverschillen omtrent wettelijke interpretatie. Umicore is echter vragende partij om ook in de Vlaamse dossiers een doorbraak te bewerkstelligen en daadwerkelijke vooruitgang te boeken. Nieuwe website voor relaties met de gemeenschap Umicore weet al lang hoe belangrijk het is goede relaties te onderhouden met zijn buren. Er wordt gewerkt aan een veelzijdig programma om die relaties met de gemeenschap verder te verbeteren. In dit verband lanceerde het bedrijf tegelijk met zijn milieu- en veiligheidsverslag de eerste fase van zijn nieuwe website voor relaties met de gemeenschap. Deze web site zal de komende maanden nog verder worden uigebreid. Alle belangrijke vestigingen in Vlaanderen organiseren bovendien bijeenkomsten met de lokale gemeenschap over de vooruitgang die ze boeken met hun programma's voor het leefmilieu en de relaties met de gemeenschap. De website en de vergaderingen met geïnteresseerden zijn bedoeld om de dialoog met de lokale gemeenschappen en met het ruimere publiek te verbeteren. Op de website (www.umicore.com) kunt u exemplaren van het EHS-rapport van de groep of van de lokale milieurapporten downloaden.

Bron: Umicore
Provider: Euronext Brussels

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie