Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen Gemeente Zevenaar week 28

Datum nieuwsfeit: 08-07-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Zevenaar
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Zevenaar1/5 Infopagina Gemeente Zevenaar

INHOUD INFO WEEK 28

AANVRAGEN VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN

Bij burgemeester en wethouders zijn de volgende aanvragen binnen gekomen om met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van:
- het bestemmingsplan Schrijvershoek voor de bouw van een tuinhuisje aan de Gladiolenstraat 4 te Zevenaar;

- het bestemmingsplan Lentemorgen I (8e herziening) voor de bouw van een tuinhuisje aan de Zonegge 10-10 te Zevenaar.
Deze aanvragen liggen met ingang van 11 juli a.s. gedurende vier weken ter inzage bij de balie van de sector Grondgebied. Tijdens deze periode kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent de aanvragen kenbaar maken aan burgemeester en wethouders.

INFORMATIE BETUWEROUTE

Op deze plaats vindt u informatie over de aanleg van de Betuweroute in Zevenaar e.o. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie van de Projectorganisatie Betuweroute, telefoon 0316 ­ 58 24 00.

Afsluiting Babberichseweg van 15 juli t/m 18 juli i.v.m. asfalteren Van maandagochtend 15 juli t/m donderdagochtend 18 juli is er geen doorgaand verkeer mogelijk op de Babberichseweg tussen Babberich en Zevenaar. De afsluiting van de Babberichseweg gaat in op maandagochtend om 07.00 uur en duurt tot donderdagochtend 11.00 uur.

De werkzaamheden
In de periode van 15 juli tot de ochtend van de 18e vinden verschillende asfalteringswerkzaamheden plaats. De belangrijkste klus is de aansluiting van de Babberichseweg op de rotonde die ter hoogte van molen `de Hoop' nu nog loos langs de weg ligt. Tegelijkertijd wordt de Babberichseweg tussen de rotonde en de Paddestoel hersteld. De weg is daar in het weekend van 14 juni opengebroken geweest om buizen te kunnen plaatsen voor een verlegde watergang. Op dit deel van de weg wordt een laag van het oude asfalt gefreesd en een nieuwe laag aangebracht. Tenslotte worden diverse inritten van omwonenden aangepast en wordt het een en ander gedaan aan het plaatsen van trottoirbanden en goten voor de afvoer van hemelwater.

Omleiding autoverkeer
Het autoverkeer wordt omgeleid van maandagochtend 15 juli tot donderdagochtend 18 juli. Deze omleiding is gelijk als tijdens de afsluiting in het weekend van 14 juni jl. en ziet er als volgt uit: verkeer uit (de omgeving van) Babberich, Lobith, Pannerden en Emmerich met een bestemming in Zevenaar of Oud Zevenaar wordt omgeleid via: Dorpstraat (Babberich) Beekseweg A 12 Doesburgseweg. Deze omleiding geldt ook voor verkeer in de tegengestelde richting. Molen `de Hoop' en het Folkcafé zijn in deze periode bereikbaar via de Paddestoel.

Ook (brom)fietsers worden omgeleid
Fietsers en bromfietsers uit de richting van Babberich worden vlak voor het werkterrein omgeleid via (een stukje) Sleeg en de Paddestoel. Net voor de Spoorwegovergang komen zij weer op de Babberichseweg uit. Deze omleiding geldt ook voor (brom)fietsverkeer in de tegengestelde richting.

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN


1e Wijziging verordening afvalstoffenheffing
Gelet op het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet wordt bekend gemaakt dat in de raadsvergadering van 19 juni 2002 de 1e wijziging van de "Verordening Afvalstoffenheffing 2002" is vastgesteld. Deze wijziging is alleen belang voor degenen die aanbieden via de verzamelcontainers (de zgn. hoogbouw). Het betreft de instelling van een forfaitair tarief voor huishoudens waarbij de ledigingen niet correct via het geautomatiseerde systeem worden geregistreerd.
2/5 Infopagina Gemeente Zevenaar

Hondenbelasting
In de gemeente Zevenaar wordt hondenbelasting geheven. Belastingplichtig zijn degenen, die een hond in het bezit, ter verzorging of onder toezicht hebben. Het hoofd van een huishouden wordt geacht houder te zijn van de hond of de honden, die door de overige leden van een huishouden worden gehouden.

Aanmelding/controle
Wanneer u een hond aanschaft, bent u op basis van de verordening verplicht dit binnen een maand schriftelijk te melden. Wanneer u reeds één of meer honden had en er nog één of meer honden bijneemt, moet u opnieuw aangifte doen. Het doen van de aangifte kan met het hierna opgenomen aangifteformulier. Het hele jaar door zijn er steekproefcontroles en één keer per jaar is er een uitgebreide controle. Het is echter nadrukkelijk niet de bedoeling dat u na aanschaf van een hond wacht op de controle door de gemeente.

Afmelding
Hebt u een hond niet meer, dan bent u verplicht dit binnen 6 weken schriftelijk door te geven. Bij voorkeur door een bewijs mee te sturen waaruit blijkt dat de hond is overleden (bv. verklaring dierenarts) of aan an- deren is overgedaan (bv. verklaring van eigendomsoverdracht). Als u de hond niet tijdig afmeldt, dan geldt als datum van het niet meer houden van de hond zes weken voor de datum van de afmelding.

AANGIFTEBILJET HONDENBELASTING

1. Naam :..............................................................................................

Adres :..............................................................................................

Postcode :..............................................................................................

Woonplaats :..............................................................................................


2. a. Aantal honden, dat op bovengenoemd adres wordt gehouden ...................... b. Sedert wanneer .......................

Deze aangifte is naar waarheid ingevuld op..........................(datum)


---

(handtekening)

In een ongefrankeerde enveloppe zenden aan:
Gemeente Zevenaar, afdeling belastingen, Antwoordnummer 37, 6900 VB ZEVENAAR

STICHTING VRIJWILLIGERSCENTRALE ZEVENAAR

Wat doet de vrijwilligerscentrale, c.q. de vacaturebank in dit verband?
- Organisaties, zowel als vrijwilligers, worden kosteloos opgenomen in een bestand;
- Na inschrijving bemiddelt de vacaturebank;

- U kunt desgewenst informatie en advies krijgen;
- T.b.v. de vrijwilligersorganisaties worden advertenties in de media geplaatst (weekbladen, lokale omroepen en internet).

U kunt bij de vacaturebank terecht van maandag tot en met vrijdag tussen 09.30 en 12.00 uur. Loop eens binnen, of neem telefonisch contact op voor een afspraak; kijk op internet: www.vrijwilligerscentrale.nl; of stuur een E-mail naar: (svcz@hetnet.nl) STICHTING VRIJWILLIGERSCENTRALE ZEVENAAR
De Hooge Bongert 1b, 6903 DA Zevenaar; Tel. 0316 ­ 341410.
3/5 Infopagina Gemeente Zevenaar

Het kantoor is gevestigd in het gebouw van de Bibliotheek; de ingang is aan de achterzijde.

AFSLUITING WEGEN
ENGEVELDWEG, PROF. AALBERSESTRAAT, KRUISPUNT WILLEM DE ZWIJGERLAAN: Nu het bergbezinkbassin aan de Engeveldweg is aangebracht dient een verbindingsriool te worden aangebracht tussen het riool in de Engeveldweg en de overstortleidingen in het plantsoen aan de Thorbeckestraat. Alvorens deze overstort komende uit de Thorbeckestraat kan worden dichtgezet.

In verband hiermee zullen de Engeveldweg, Prof. Aalbersestraat en het kruispunt Willem de Zwijgerlaan voor doorgaand verkeer zijn afgesloten tot 12 juli 2002. De Brandweer en het werfterrein van gemeente Zevenaar zal afwisselend bereikbaar zijn vanaf de Willem de Zwijgerlaan en de Engeveldweg. Het verkeer wordt omgeleid via de Schimmelpenninckstraat/Westeinde en Molenstraat. De bus van Connexxion volgt deze route ook.
Voor informatie kunt u terecht bij de balie Grondgebied van gemeente Zevenaar tel. 595550

KRUISING RINGBAAN-OOST/HENGELDER:
In verband met de aanleg van een mini rotonde is de aansluiting van de Ringbaan-Oost en Hengelder afgesloten voor het verkeer. De duur van de afsluiting zal ongeveer 6 weken zijn, tot 12 juli 2002, e.e.a. afhankelijk van de weersomstandigheden.
Ter plaatse is een omleidingroute aangegeven:

- Verkeer richting industrieterrein Hengelder zal via de Voltastraat en de Edisonstraat moeten rijden.

- Verkeer vanaf Didam richting Babberich wordt geadviseerd zoveel mogelijk via de Beekseweg naar Babberich en Lobith te rijden.

- Verkeer vanaf Lobith en Babberich naar RW 12 wordt geadviseerd om zoveel mogelijk via de Dorpstraat en de Beekseweg naar de snelweg te rijden.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de balie van de sector Grondgebied tel. 0316- 595550

OPENINGSTIJDEN ZWEMBADEN

LENTEBAD

Zomerrooster 6 juli t/m 18 augustus 2002:
maandag t/m vrijdag 10.00-20.00 uur
banenzwemmen 10.00-11.00 en van
17.00-18.30 uur
aquajogging dinsdag 19.30-20.00 uur
aquarobics woensdag 19.30-20.00 uur
zaterdag 12.00-17.00 uur
zondag 08.30-16.00 uur
banenzwemmen 08.30-09.30 uur

Voor inlichtingen kunt u op werkdagen terecht van 10.00 ­ 15.00 uur, tel. 527689

DE BREULY
Het natuurbad De Breuly is geopend van zaterdag 15 juni t/m zondag 1 september 2002. De Breuly is bij goed weer dagelijks geopend van 10.30 uur tot 18.00 uur. Inlichtingen: op werkdagen van 10.00 ­ 15.00 uur bij het Lentebad, tel. 527689.

OUD PAPIER

In Zevenaar wordt maandelijks huis-aan-huis papier ingezameld. Hieronder leest u wanneer er in uw wijk wordt ingezameld. De inzameling is overdag, tenzij anders is vermeld. Papier gebundeld aanbieden op de aanbiedplaatsen. Bedrijfspapier wordt niet meegenomen.
4/5 Infopagina Gemeente Zevenaar

Datum Wijk/Plaats Inzamelaar Woensdagavond 10 juli Heerenmäten harmonie Sint Franciscus Woensdag 10 juli Schaapsdrift, De Horst, Bloemenkamp, 't Grieth, flats Bergvrede, Meidoornflat/ Hooge Bongert en Het Broek schutterij Sint Andreas Donderdagavond 11 juli Stegeslag/Roodwilligen CV De Schuumkoppen Zaterdag 13 juli Oud Zevenaar harmonie Sint Martinus Zaterdag 13 juli Ooij/Zuidspoor CV De Schuumkoppen Dinsdagavond 16 juli Schrijvershoek basisschool De Steenuil Woensdagavond 17 juli Babberich drumfanfare Sint Jan

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

Ingekomen bouwaanvragen week 25/2002:


- Doesburgseweg 20, plaatsen varkensschuur.

Ingekomen bouwaanvragen week 26/2002:


- Sellersmaat 63, uitbreiden woonhuis;

- Methen 4, geheel vernieuwen bijkeuken/berging;
- Schaapsdrift 29, uitbreiden woonhuis;

- Nijverheidsstraat 4, veranderen bedrijfsruimte;
- Edisonstraat 48, uitbreiden slachthal.

Ingekomen bouwaanvraag week 27/2002:


- Hooge Bongert 5 t/m 119, uitbreiden entree woongebouw.
Ingekomen bouwmelding week 27/2002:


- Huvenersweide 38, plaatsen tuinhuisje.

De ingekomen aanvragen liggen bij de balie van de sector Grondgebied voor een ieder ter inzage. Tegen deze aanvragen kan geen bezwaar worden gemaakt. Belanghebbenden kunnen wel hun zienswijze kenbaar maken aan burgemeester en wethouders, Postbus 10, 6900 AA Zevenaar. Hierbij wordt opgemerkt dat een bouwvergunning of bouwtoestemming moet worden verleend als aan de wettelijke eisen wordt voldaan.

BESLUITEN

Verleende bouwvergunningen week 25/2002:


- Maatjesweg 0, plaatsen relaishuis en onderpost;
- Schalmei 21, plaatsen tuinhuisje;

- Maatjesweg 14, bouwen woonhuis;

- Romei 7, uitbreiden woonhuis en praktijkruimte.
Verleende bouwvergunningen week 26/2002:


- Zuiderlaan 33, bouwen schuur;

- Westeinde 14, uitbreiden woonhuis;

- Biezenweide 18, uitbreiden woonhuis;

- Spinellistraat 21, uitbreiden woonhuis;

- Joseph Bechstraat 12, bouwen erker;

- Bemweg 39, bouwen woonhuis;

- Bemweg 37, bouwen dubbele woonhuis.

Verleende toestemming meldingsplichtig bouwwerk week 26/2002:


- Collenkamp 18, plaatsen dakkapel.
5/5 Infopagina Gemeente Zevenaar

Algemene Plaatselijke Verordening 2000 Zevenaar:


- buurtvereniging Middag, vergunning voor het houden van een buurtfeest op vrijdag 28 juni 2002 van 20.00 tot 24.00 uur en op zaterdag 29 juni 2002 van 14.00 tot 24.00 uur op het terrein tegenover de Middag te Babberich;

- café- zaal De Buitenmolen, ontheffing om het horecabedrijf geopend te houden voor publiek in de nacht van 29 op 30 juni 2002 in verband met het nacht snooker toernooi;
- de heer Haverkorn, Esdoornstraat 15, vergunning voor het houden van een buurtfeest op zaterdag 31 augustus 2002 van 19.00 tot 24.00 uur ter hoogte van Esdoornstraat nummer 15;
- schuttersgilde St. Jan, vergunning voor het houden van het jaarlijkse schuttersfeest op 1, 2 en 3 september 2002; de activiteiten betreffen diverse optochten , kermis op het Babborgaplein en koningschieten op zondag 1 september 2002 vanaf 16.00 uur op het terrein aan de Beekseweg te Babberich;

- Jongerenraad Zevenaar, vergunning voor het organiseren van een sportactiviteitendag op zaterdag 21 september 2002 van 13.00 tot 21.00 uur op het grasveld naast het Juvenaat aan de Babberichseweg te Zevenaar;

- Nederlandse Rode Kruis, vergunning voor het organiseren van een gezinsfietstocht door de gemeente Zevenaar op zondag 22 september 2002 tussen 10.00 en 17.00 uur;
- Wasbeer Containerreiniging BV, vergunning voor het reinigen van afvalcontainers in de gemeente Zevenaar gedurende het jaar 2002;

Regeling Wapens en Munitie:

- Schuttersgilde St. Jan, verklaring van geen bezwaar voor het meevoeren van onklaar gemaakte (vuur)wapens en het dragen van sabels en bijlen tijdens het schuttersfeest op 1, 2 en 3 september 2002;

Drank- en Horcawet:

- schuttersgilde St Jan, ontheffing voor het verstrekken van zwakalcoholische dranken tijdens het koningschieten op zondag 1 september 2002 vanaf 16.00 uur op het terrein aan de Beekseweg te Babberich;

Bouwverordening Zevenaar 1992:

- mevrouw J.C.C. Bodd, Beekseweg 18, vergunning voor het slopen van een schuur aan de Beekseweg 18 te Babberich;

Tijdstip van de aanvraag kan met zich meebrengen dat een vergunning/ontheffing niet tijdig wordt gepubliceerd.
Degene wiens belang rechtstreeks bij één van de bovengenoemde besluiten is betrokken, kan binnen 6 weken na de bekendmaking van het betreffende besluit daartegen een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft.reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie