Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Blijvend Thuis in Eigen Huis in gemeente Heeze Leende

Datum nieuwsfeit: 09-07-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Heeze-Leende
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Heeze-Leende


Blijvend Thuis in Eigen Huis

Met het verzenden van de laatste serie woonverbeteradviezen is er een einde gekomen aan de operationele fase van dit project. Een aanzienlijk aantal 60+ woningeigenaren heeft aan het project deelgenomen door de verstrekte vragenlijst in te vullen om zo hun persoonlijke woonverbeteradvies te ontvangen. Daarmee heeft een bepaalde groep deelnemers antwoord gekregen op vragen die zij hadden op het gebied van wonen. Voor anderen, zo blijkt uit reacties, vormen de aanbevelingen en tips uit het advies een stimulans om na te gaan denken of zich te gaan oriënteren over wonen in de nabije toekomst, al dan niet in de huidige woning.

Echter, met het verzenden van het advies is het project nog niet afgesloten. Het projectdoel is immers tweeledig. Het primaire doel was informatieverstrekking aan de deelnemers. Maar de verzamelde gegevens over wonen en woonomstandigheden kunnen een waardevolle basis vormen voor het afstemmen, of in bepaalde gevallen zelfs het bijstellen, van het beleid op het gebied van wonen voor allerlei maatschappelijke, sociale en bestuurlijke organisaties. Daarom bestudeert de werkgroep die dit project heeft voorbereid en begeleid op de mogelijkheden om de gegevens, uiteraard anoniem, hiervoor toegankelijk te maken.

Wonen en zorg
Zeker is dat de onlangs opgerichte werkgroep Wonen en Zorg onder andere gebruik gaat maken van de uit het BTEH project verkregen kwantitatieve en kwalitatieve gegevens. Deze nieuwe werkgroep heeft immers tot taak de gemeente te adviseren inzake de voorzieningen die er nodig zijn voor ouderen om ook in de toekomst wonen, zorg en welzijn in zowel kwantitatieve als kwalitatieve zin op een goed niveau te houden. De toenemende vergrijzing, die in de gemeente Heeze-Leende sterker is dan in andere Brabantse gemeenten, vraagt om een lange termijn benadering. In kwantitatieve zin is reeds veel materiaal beschikbaar omdat zowel op provinciaal als gemeentelijk niveau hieraan reeds veel aandacht is gegeven. De beschikbare cijfers laten zien dat er hier wezenlijke knelpunten optreden.

Wat de kwaliteit van wonen, zorg en welzijn betreft is de werkgroep begonnen met een inventarisatie van wat er mogelijk (en soms helaas ook onmogelijk) is. Onder kwaliteit vallen aspecten zoals het geschikt maken van het eigen huis wanneer bijv. de mobiliteit afneemt, maar ook basisvoorzieningen in met name de kleine dorpen zoals vervoer of winkelen.

Het is de bedoeling om u via deze gemeenterubriek op de hoogte te houden van de verdere activiteiten van deze werkgroep en de voorstellen die worden ontwikkeld.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie