Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Uitvoering van milieubeleid van Defensie en milieuverslag

Datum nieuwsfeit: 09-07-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Defensie
Zoek soortgelijke berichten


---

Brieven aan de Kamer
---

Uitvoering van milieubeleid van Defensie en milieuverslag

08-07-2002

Op 17 december 1999 is de Defensie Milieubeleidsnota 2000 (DMB2000) aan u aangeboden. Hierbij wil ik u informeren over de stand van zaken van de uitvoering van deze nota. Bovendien wil ik u met deze brief informeren over de verschijningsdatum van het milieujaarverslag van Defensie. De uitvoering van de Defensie Milieubeleidsnota is nog niet afgerond. De uitvoeringstermijn van de DMB2000 loopt tot eind 2004 door. Gezien de aandacht die er is geweest voor de kwaliteit van de voortgangscontrole, is in de afgelopen periode met name aandacht besteed aan het bewaken van de voortgang. Er kan een betrouwbaar inzicht worden gegeven in de mate van realisatie van het milieubeleid van Defensie.

Een van de belangrijkste doelstellingen van de DMB2000 is de invoering van milieuzorgsystemen. Deze moeten ervoor zorgen dat de milieudoelstellingen worden gehaald. Het is tevens de meest veelomvattende milieudoelstelling, die veel van Defensie vergt. De defensiedoelstelling inzake milieuzorg is, mede gelet op de omvang en complexiteit van de defensie-organisatie, de meest ambitieuze van het hele rijksapparaat. De meeste onderdelen van Defensie (i.c. de krijgsmachtdelen, DICO en de Centrale Organisatie) zullen naar verwachting op 1 januari 2003 een certificeerbaar milieuzorgsysteem conform ISO 14001 norm hebben. Volledige defensiebrede invoering van certificeerbare milieuzorgsystemen zal een jaar langer duren.

Een goed inzicht in de milieubelasting van Defensie is uiteraard nodig om de effectiviteit van het milieubeleid te volgen en zonodig het beleid bij te stellen. Deze doelstelling is voor de defensie-organisatie, gezien haar geografische spreiding, complexiteit en haar omvang, ingewikkeld te realiseren. Voorwaarde is de invoering van een dekkend meet- en registratiesysteem. Aan deze voorwaarde is inmiddels defensiebreed voldaan. De volgende stap is het metterdaad inzicht verkrijgen in de milieubelasting. Dit blijkt, ook volgens het oordeel van de Defensie Accountantsdienst, nog niet volledig en voldoende betrouwbaar te zijn. Ik heb daarom opdracht gegeven voor het correct, tijdig en nauwkeurig verzamelen van de milieugegevens in de gehele defensie-organisatie. Verbetermaatregelen zijn al in uitvoering: milieugegevens worden in de control-lijn gebracht, er worden milieu-audits uitgevoerd en de Defensie Accountantsdienst verricht onderzoeken naar o.m. de verzameling van de milieugegevens.

De inkoop van groene stroom heeft ervoor gezorgd dat Defensie behoort tot één van de grootste groene stroomverbruikers in Nederland. Ongeveer 20 % van het electriciteitsverbruik van Defensie is groen. Hiermee ligt de duurzame energiedoelstelling van het NMP 4, die veel verder gaat dan die in de DMB2000, op schema. Mijn voorkeur voor eigen opwekking van groene stroom komt nog onvoldoende uit de verf, doordat windmolens nauwelijks te plaatsen zijn in Nederland door bezwaren op het gebied van de ruimtelijke ordening. Zonneboilers en zonnecellen worden wel geplaatst, maar deze hebben veel minder rendement. Inkoop van groene stroom is dan een goede optie.

Het scheiden van afvalstromen en de monitoring van natuurwaarden op defensieterreinen zijn beide gerealiseerd conform de doelstelling. De doelstellingen met betrekking tot stand still geluidhinder, stoppen met chemische gewasbescherming, opruimen of controleren van bodemverontreiniging en invoeren van actief bodembeheer liggen op schema. Naar de doelbereiking van de inventarisatie 23 milieugevaarlijke stoffen doet de Defensie Accountantsdienst op dit moment onderzoek.

Door de hierboven geschetste complicaties bij de milieugegevensverzameling zijn de thans beschikbare milieugegevens nog onvoldoende betrouwbaar om in het milieujaarverslag over 2001 van Defensie te verwerken. Hierdoor is dit milieujaarverslag van Defensie vertraagd. Inmiddels zijn er verbeteringen doorgevoerd. Het milieujaarverslag van het ministerie van Defensie zal nu voor 1 oktober 2002 aan u worden aangeboden.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE,

H.A.L. van Hoof

Nieuws Ministerie van Defensie


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie