Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tilburgse subsidie-aanvraag bijna geheel gehonoreerd

Datum nieuwsfeit: 09-07-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Tilburg
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Tilburg

3-7-2002
Ruim 1,2 miljoen subsidie voor afronding revitalisering bedrijventerreinen
Tilburgse subsidie-aanvraag bijna geheel gehonoreerd

De gemeente Tilburg heeft ruim 1,2 miljoen subsidie toegekend gekregen voor de aanpak van verouderde bedrijventerreinen. Het gaat om de afronding van de revitalisering van Kanaalzone (oost), Loven (zuid) en Kraaiven (zuidoost).

De subsidie is toegekend in het kader van de TIPP (Tender InvesteringsProgramma's Provincies), waarin de provincie Noord Brabant op basis van haar programma 'Ruimte maken voor Kwaliteit' gemeentelijke projecten voor bedrijventerreinen selecteert en honoreert. De middelen voor dit programma zijn met name afkomstig van het Ministerie van EZ.

De Tilburgse subsidie-aanvraag is bijna geheel gehonoreerd. Tilburg had ruim 1.4 miljoen aangevraagd. Het is het tweede achtereenvolgende jaar dat een Tilburgs project subsidie uit deze regeling ontvangt. Vorig jaar kreeg Tilburg een subsidie van rond de 120.000 voor de herontwikkeling van het binnenwijkse bedrijventerrein Tegro.

In het Tilburgse project ligt het accent op het verbeteren van het openbaar gebied, primair een taak van de gemeente. Op Kanaalzone, Loven en Kraaiven is sprake van onvoldoende kwaliteit op (delen van) de openbare ruimte en onvoldoende bereikbaarheid van de bedrijven. Belangrijke knelpunten hebben betrekking op de onderhoudssituatie van wegen, de verkeersveiligheid, het parkeren, de bereikbaarheid per fiets en openbaar vervoer en de kwaliteit van het groen. Als hier niets aan gebeurt, worden de bedrijventerreinen steeds minder aantrekkelijk en geschikt voor bedrijven.

Gemeente en bedrijfsleven onderkennen dit en daarom is de gemeente vanaf begin jaren negentig bezig met het opstellen en uitvoeren van maatregelplannen voor verbetering van genoemde bedrijventerreinen. Deze plannen zijn opgesteld in nauwe samenspraak met de betrokkenen. De verkregen TIPP-subsidie wordt ingezet bij:

· Afronding revitalisering Kanaalzone door het aanpakken van het oostelijk deel van de Kanaalzone (met name Ceramstraat, Enschotsestraat en Insulindestraat en Lovense Kanaaldijk). Hiervoor is bijna 690.000 subsidie beschikbaar.

· Realisering van een centrale parkeerplaats op zuid-oost Kraaiven. Hiervoor is bijna 240.000 subsidie gereserveerd.
· Uitvoering van een aantal maatregelen in Loven-Zuid (gebied ten zuiden van de Gelrebaan) t.b.v. wegdek en riolering, verkeerscirulatie, openbaar groen en verkeersveiligheid. Beschikbaar subsidiebedrag is ruim 340.000

De revitalisering van bedrijventerreinen is opgenomen in het ABP van het college van Tilburg. De subsidie-toekenning betekent dat de gemeente extra financiële mogelijkheden heeft om de beoogde noodzakelijke kwaliteitsimpuls op de bedrijventerreinen tijdig te realiseren.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie