Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Papendrecht

Datum nieuwsfeit: 11-07-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Papendrecht
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Papendrecht

11 juli 2002

Versterking vrijwilligerswerk
De gemeente Papendrecht geeft in de jaren 2002 tot en met 2004 een impuls aan de versterking van het vrijwilligerswerk. Hiervoor worden zowel extra gemeentelijke middelen ingezet, als gelden die in het kader van de Tijdelijke Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk voor de jaren 2002 tot en met 2004 zijn toegekend.
De gemeente heeft een projectplan ingediend bij het ministerie van VWS dat is gebaseerd op knelpunten die bleken uit verschillende inventarisaties en uit overleg met het lokaal comité vrijwilligers en de Jeugdraad. Met het projectplan wil de gemeente een stimulerende en ondersteunende rol spelen in de richting van de vrijwilligersorganisaties; een goed functionerend vrijwilligerswerk is namelijk van belang voor het sociale en maatschappelijke leven in de gemeente Papendrecht. De gemeente reikt de vrijwilligersorganisaties een aantal instrumenten aan om te komen tot een versterkt en beter functionerend vrijwilligerswerk.
In het projectplan zijn twee projecten opgenomen, nl.Versterking Vrijwilligerswerk en Maatschappelijke stage en betrekken van Jongeren bij Vrijwilligerswerk. De Versterking Vrijwilligerswerk krijgt op drie manieren vorm. In de eerste plaats wordt een servicepunt opgericht waar vrijwilligersorganisaties terecht kunnen voor ondersteuning, advies en informatie. In de tweede plaats wordt aandacht besteed aan deskundigheidsbevordering voor het kader van
vrijwilligersorganisaties. In de derde plaats wordt een stimuleringsfonds ingesteld voor eenmalige uitgaven die bijdragen aan de verbetering van het functioneren van de vrijwilligers en de organisaties waarbinnen zij actief zijn.
De Maatschappelijke stage wordt in samenwerking met het voortgezet onderwijs en de regiogemeenten opgezet. Het is de bedoeling dat de leerlingen van het voorgezet onderwijs door het verrichten van vrijwilligerswerk op een andere manier in contact komen met en betrokken blijven bij vrijwilligerswerk. Voor het verrichten van het vrijwilligerswerk krijgen de leerlingen studiepunten. De plannen worden zoals al opgemerkt in de jaren 2002 tot en met 2004 ten uitvoer gebracht. Wie naar aanleiding van deze informatie nog vragen heeft, kan contact opnemen met H. Langerak via telefoonnummer 6418239.

Bewoners Oudaenstraat helpen gemeente met snelheidsbeperkende maatregelen
Bewoners van de Oudaenstraat verrichten maandag 15 juli om 19.30 uur in aanwezigheid van de wethouder wijkgericht werken, de heer A. Vogel, voorbereidend werk voor de gemeente Papendrecht. De snelheidsremmende "druppel" in de bestrating is verzakt en wordt door de gemeente opgehoogd. Voorafgaand daaraan zullen de bewoners zelf de bestaande bestrating verwijderen.
De samenwerking tussen bewoners, politie en de gemeente is mede tot stand gekomen na het eerste wijkspreekuur van de wijk Westpolder. Bewoners van de Oudaenstraat klaagden tijdens dat spreekuur over te hard rijden in hun straat en kwamen met het idee om de snelheidsremmer zelf op te hogen. De gemeente is er normaal gesproken geen voorstander van dat bewoners eigenhandig werkzaamheden op de openbare weg uitvoeren. Bovendien zijn het vaak bewoners zelf die in een woonerf te hard rijden en is te hard rijden een mentaliteitskwestie. Aangezien samenwerking met bewoners voorop staat bij het wijkgericht werken is vooralsnog, als proefproject, een gezamenlijke aanpak overeengekomen. Enkele vakbekwame bewoners zijn graag bereid een vrije avond op te offeren. In overleg met de wijkcoördinator is afgesproken dat de bewoners de voorbereidende werkzaamheden doen en dat de gemeente de volgende dag de klus afmaakt. Het resultaat wordt op zaterdag 20 juli feestelijk gevierd in de straat, waarbij ook volop gelegenheid is om met elkaar van gedachten te wisselen over de verkeersveiligheid in de straat.

Fifty fit en Aqua dance for kids in De Hooght
In zwembad De Hooght wordt woensdag 4 september een introductieles gegeven van een nieuwe activiteit: Fifty fit. Dit is een activiteit voor 50-plussers.
Dat zwemmen gezond is, is velen bekend. En juist ouderen hebben baat bijzwemmen. Door de opwaartse druk van het water lijkt het lichaam iets lichter en beweegt de zwemmer op een onbelaste manier. Ook functioneren de spieren veel beter door het warme water. Zwembad De Hooght organiseert Fifty fit daarom speciaal voor 50-plussers. Fifty fit bestaat uit allerlei zwemactiviteiten (met gebruik van materialen) en eventuele ondersteuning van muziek. Deze ingrediënten samen zorgen voor een gezellige en gezonde les.
De oefeningen zijn erop gericht het gehele lichaam soepel en in goede conditie te brengen c.q. te houden en worden verzorgd door een speciaal opgeleide instructrice/instructeur. Deelnemers hoeven niet goed te kunnen zwemmen om aan de activiteit deel te nemen. Fifty fit wordt gegeven op woensdag in het diepe bad tussen 10.30 en 11.00 uur en in het ondiepe bad van 11.15 tot 11.45 uur. Na de les is er tijd voor een lekker kopje koffie. Het water is overigens 31 graden en dus lekker van tempratuur.
Voor inlichtingen kan men terecht aan de kassa van het zwembad of bellen met 078-6151436.

Inschrijven Aqua dance for kids 2002 - 2003
Donderdag 26 september starten de medewerkers van zwembad De Hooght tussen 18.30 en 19.15 uur weer met Aqua dance for kids. Wie tussen de zes en twaalf jaar oud is, een A-diploma heeft en houdt van dansen op goede muziek, kan zich aanmelden (wel zo snel mogelijk). Er kan maar een beperkt aantal kinderen meedoen aan deze activiteit. De activiteit richt zich op jongeren die georganiseerd, sporief bezig willen zijn gedurende 45 minuten. Het is ontwikkeld en aangepast aan het verwachtingspatroon van de jeugd: optimale beleving en fun staan daarom voorop. Kans op blessures bij aqua dance is vrijwel uitgesloten. Muziek (sfeer, tempo en ritme) geldt als basis bij aqua dance. De muziek wordt afgestemd op de leeftijd en op de interesses. Het is de bedoeling om demonstraties te geven tijdens activiteiten als diplomazwemmen en de opening van het buitenbad. Meer informatie is verkrijgbaar bij de kassa van het zwembad of telefonisch via 078-6151436.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie