Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Grotere rol voor varkenshouders bij risicobeheersing

Datum nieuwsfeit: 15-07-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: LEI
Zoek soortgelijke berichten

LEI

persbericht / nr. 1698

15-juli-2002

Grotere rol voor varkenshouders bij risicobeheersing

De voeders voor varkens bestaan voor een belangrijk deel uit restproducten uit de voedings- en genotmiddelenindustrie. Ze worden grotendeels in mengvoer verwerkt maar voor een belangrijk deel ook op de varkensbedrijven zelf verwerkt. Dat leidt tot een duurzamere toepassing (minder afval) maar ook tot grotere risico's op het gebied van voedselveiligheid en kwaliteit van varkensvlees. De aandacht voor de kwaliteitsborging van het voer kwam tot voor kort vooral van buiten het primaire varkensbedrijf en was sterk productgericht. Voor een goede risicobeheersing is een grotere betrokkenheid van de varkenshouder zelf van belang en een meer procesgerichte, preventieve benadering. In opdracht van het Ministerie van LNV onderzocht het LEI in samenwerking met het RIKILT en SIRNED de bestaande kwaliteitszorgsystemen in de varkensvoerketen en de aangrijpingspunten voor verbetering.

Veel moderne varkensbedrijven gebruiken meerdere grondstoffen en voersoorten tegelijkertijd van verschillende leveranciers. In sommige gevallen mengt het bedrijf deze zelf in de juiste verhoudingen. Van een deel van de grondstoffen is de herkomst en kwaliteit bekend en gewaarborgd, van een ander deel zijn oorsprong en risico's nauwelijks in kaart gebracht. In alle gevallen spelen er aanzienlijke risico's vanaf het moment dat de grondstoffen op het varkensbedrijf worden verwerkt. Voor een goede risicobeheersing op bedrijfsniveau is het nodig dat de boer zich betrokken voelt bij het probleem en de oplossing ervan. Hij moet voedselveiligheid leren zien als een maatschappelijk vraagstuk dat om meer dan alleen maar een technische benadering vraagt. Het moet een plaats krijgen in zijn bedrijfsstrategie en -management. Dat vraagt ondermeer om een positieve instelling van zijn sociale omgeving. Individueel is zo'n omslag moeilijk te realiseren; een aanpak in ketenverband biedt meer perspectief. De bestaande GMP- en HACCP-regelingen voor kwaliteitsborging van voeders spelen zich voornamelijk af op het niveau van de diervoederindustrie. Hoewel er al enkele varkensbedrijven een HACCP-erkenning hebben zijn de regelingen nog onvoldoende toegesneden op de gang van zaken op het varkensbedrijf. Nieuwe initiatieven sluiten beter aan bij het bedrijfsproces en het maatschappelijk karakter van de problemen. Een voorbeeld hiervan vormt de zogenaamde 'dubbele garantstelling', waarbij voerleveranciers enerzijds en gebruikers van restproducten uit de verwerkende industrie anderzijds over en weer hun product garanderen en eisen stellen aan de wijze waarop het product wordt gebruikt. Transparantie en een goede communicatie hierover in samenspel met regelmatige controle kan een belangrijke bijdrage leveren aan een meer proces- en bedrijfsmatige benadering van het vraagstuk van risicobeheersing.
---

Risicobeheersing op bedrijfsniveau, een casus in de varkensvoerketen. Bekijk het rapport: 5.02.05.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie