Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Eemnes 16-07-2002

Datum nieuwsfeit: 16-07-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Eemnes
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Eemnes

Gemeenteberichten week 29

Bouwplannen

Ingekomen meldingen/aangevraagde bouwvergunningen
- Rietgors 94, vergroten woning, ingekomen 8 juli 2002.
- Goudhaver 22, vergroten berging, ingekomen 9 juli 2002.
- Schootvork 7, plaatsen dakkapel, ingekomen 10 juli 2002.
Kapvergunningen

Ingekomen aanvraag/ Verleende kapvergunning

- Klaproos 9, een kastanjeboom.

Voor meer informatie over bouwplannen kunt u zich wenden tot mevrouw Loman en voor kapvergunningen tot de heer Leys, allen van de sector VROM.

Wanneer u als belanghebbende zich niet met een van deze besluiten kunt verenigen, dan kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders.

Tegelijkertijd kunt u bij spoed (schriftelijk) een voorlopige voorziening vragen bij de president van de rechtbank, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen 109,- voor burgers en 218,- voor rechtspersonen.

Bestemmingsplannen

Rectificatie

Voorgenomen tijdelijke vrijstelling bestemmingsplan
- Noordersingel 18, plaatsen tijdelijke unit.
Er kan uitsluitend toestemming worden verleend na tijdelijke vrijstelling van het bestemmingsplan. De aanvraag ligt vanaf 12 juli 2002 twee weken ter inzage bij de sector VROM. Gedurende deze termijn kunt u schriftelijke bedenkingen indienen bij burgemeester en wethouders.

Vastgesteld bestemmingsplan

De gemeenteraad heeft op 24 juni 2002 het bestemmingsplan 'Raadhuislaan, 2e wijziging' gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de gronden gelegen ten zuiden en noorden van de Laarderweg.
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf 19 juli 2002 vier weken ter inzage bij de sector VROM, tijdens openingsuren.
Degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt en belanghebbenden die kunnen aantonen hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, kunnen gedurende de inzagetermijn schriftelijk bedenkingen inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Utrecht, postbus 80300, 3508 TH Utrecht. Ook kan eenieder tegen de, ten opzichte van het ontwerpplan aangebrachte wijzigingen, gedurende de inzagetermijn schriftelijk bedenkingen inbrengen bij Gedeputeerde Staten.

Herziening verordening behandeling bezwaarschriften

Op 24 juni jl. heeft de gemeenteraad besloten bovengenoemde verordening te herzien.

Verzoek referendum
Op grond van de tijdelijke referendumwet kunnen kiesgerechtigde inwoners een (inleidend) verzoek doen hierover een referendum te houden. Een dergelijk verzoek dient door tenminste 1% van het aantal kiesgerechtigden te Eemnes (wat neerkomt op een aantal van ca. 65) te worden ondersteund.
Een verzoek voor een referendum dient binnen 3 weken na deze bekendmaking bij het gemeentebestuur te worden ingediend. Het raadsbesluit treedt pas in werking 6 weken na publicatie, tenzij een geldig inleidend verzoek voor een referendum is ingediend.

Informatie
De verordening ligt tijdens de openstellingsuren ter inzage op de Basisadministratie. Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer J.A. de Bruijn van de sector ABW, telefoon 5390676.

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Burgemeester en wethouders van Eemnes maken bekend dat de gemeenteraad op 24 juni jl bovengenoemde verordening heeft vastgesteld. Daarin zijn regels vastgelegd over het beheer, de toegang tot en de verstrekking van persoonsgegevens, zoals die zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie (GBA). De rode draad in deze regeling is de bescherming van persoonsgegevens zoals deze zijn opgenomen in de GBA, de officiële benaming voor de bevolkingsadministratie.

De verordening treedt in werking op de 22e dag na de bekendmaking daarvan.
Op deze verordening is de Tijdelijke referendumwet van toepassing. Dat betekent dat een raadgevend correctief referendum mogelijk is. Een verzoek tot het houden van een dergelijk referendum moet binnen drie weken na de bekendmaking schriftelijk worden ingediend het college van burgemeester en wethouders.
De verordening ligt voor een ieder ter inzage op de afdeling Basisadministratie op het gemeentehuis.

Wijziging openingstijden gemeentehuis

In verband met de schoolvakantie zal het gemeentehuis vanaf maandag 1 juli gedurende 6 weken niet in de avonduren geopend zijn. Het gemeentehuis is op deze maandagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.
Op maandagavond 12 augustus is het gemeentehuis weer geopend van 09.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 20.00 uur.
Ook de politiepost zal tijdens de schoolvakantie onbezet zijn op de maandagen. Voor dringende zaken kan men zich wenden tot bureau Baarn, telefoon 0900 8844.

De balie van de sector VROM is op alle maandagen (zowel binnen als buiten de schoolvakanties) alleen geopend van 09.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00 uur.

Op tijd betalen van aanslag OZB voorkomt extra kosten

Op 30 juni 2002 is de laatste vervaldatum van de aanslag onroerende zaakbelasting.
Dat betekent dat de gemeente op die datum alle betalingen binnen moet hebben. Indien u niet op tijd betaald heeft, kunt u een aanmaning verwachten.
Aan u worden dan ook aanmaningskosten in rekening gebracht (minimaal 4,00 ). Het is ook mogelijk om tijdens de openingsuren van het gemeentehuis de aanslag contant te betalen.

Vakantie gepland? Regel nu uw reisdocument!

Als u naar het buitenland wilt gaan, bijvoorbeeld op vakantie, moet u in het bezit zijn van een geldig paspoort. In een groot aantal landen kunt u volstaan met een Nederlandse identiteitskaart. Deze is goedkoper dan een paspoort en heeft een handig creditkaartformaat.

Controleer dus ruim van tevoren of uw paspoort of identiteitskaart nog geldig is. De gemeente helpt u hierbij door een brief te sturen naar iedereen van wie het reisdocument de komende maanden gaat verlopen. Als dat zo is, moet u tijdig een nieuw document aanvragen.

Tijdig, omdat een paspoort of identiteitskaart niet meer gemaakt wordt terwijl u wacht. Op 1 oktober 2001 zijn de nieuwe reisdocumenten ingevoerd. Daardoor is ook de procedure veranderd en duurt het aanvragen van een reisdocument of het bijschrijven van kinderen een dag of vijf.

Het werkt nu als volgt: u vraagt bij uw gemeente een nieuw paspoort of een Nederlandse identiteitskaart aan. Daarvoor heeft de gemeente uw persoonsgegevens, uw pasfoto en uw handtekening nodig. Deze gegevens worden elektronisch naar Haarlem gestuurd. Daar wordt uw reisdocument gemaakt, opgestuurd naar uw gemeente, waar u het dan kunt afhalen. Door het gebruik van de nieuwste technieken zijn de nieuwe reisdocumenten goed beveiligd en beter beschermd tegen fraude.

Het bijschrijven van uw kind(eren) kan alleen in een paspoort. U gaat dan samen met uw kind naar het gemeentehuis, want in verband met het vaststellen van de identiteit moet uw kind bij de aanvraag aanwezig zijn.

Door ruim voor u op reis gaat de geldigheid van uw reisdocument te controleren en tijdig een nieuwe aan te vragen, kunnen we er met elkaar voor zorgen dat er geen files ontstaan bij de gemeenten en bij Enschedé/SDU in Haarlem. De maanden mei tot en met juli zijn de drukste maanden. Gaat u na de zomerdrukte op vakantie dan kunt u beter wachten tot na deze periode met het aanvragen van uw paspoort.

Wilt u meer informatie kijk dan op www.paspoortinformatie.nl of informeer bij uw gemeente. U kunt ook de brochure Vakantie gepland? Regel nu uw reisdocument! afhalen bij postkantoor, bibliotheek en gemeentehuis.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie