Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Benchmarkingconvenant beloont energie-efficiëntie met vrijstelling

Datum nieuwsfeit: 19-07-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Vlaamse overheid
Zoek soortgelijke berichten

Vlaamse overheid

Vlaamse regering
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING VERGADERING VAN 19 JULI 2002

Benchmarkingconvenant beloont energie-efficiëntie met vrijstelling

Ter uitvoering van het Vlaams Klimaatplan heeft de Vlaamse regering het instrument 'benchmarkingconvenant' principieel goedgekeurd als middel om de energie-effici- entie van bedrijven te verbeteren. Bedrijven die zo'n convenant afsluiten, moeten zich 'benchmarken' of verge- lijken met bedrijven die aan de wereldtop staan op het gebied van energie-efficiëntie.

Het principe van de benchmarkingconvenant

Een benchmarkingconvenant houdt in dat een bedrijf en de overheid afspreken welke doelstelling op het gebied van energie-efficiëntie gehaald moet worden. Dit betekent concreet dat de energie-intensieve bedrijven, met behulp van een benchmarkingconsultant, hun prestatie op het vlak van energie-effiëntie individueel zullen toetsen aan die van het gemiddelde van de beste regio in de wereld of aan de beste 10% van de opgestelde installaties in de wereld. Vervolgens wordt een energiebesparingsplan opgemaakt waarvan de uitvoering onder toezicht staat van een onaf- hankelijk bureau, het zogenaamde Verificatiebureau.

Doelgroep zijn de energie-intensieve bedrijven

Het benchmarkingconvenant is toepasselijk voor grote energie-intensieve bedrijven. Dit zijn alle bedrijven waarvan het jaarlijks energieverbruik 0,5 Petajoule of groter is (dit is equivalent aan 12.000 ton olie, in deze categorie vallen zo'n 105 bedrijven met samen 74 % van het industrieel energiegebruik).

Door het benchmarkingconvenant te ondertekenen, verbinden de bedrijven zich ertoe om ten laatste tegen 2012 tot de wereldtop te behoren inzake energie-efficiëntie. Reeds in 2005 moeten de meest dringende maatregelen genomen zijn. Als het onmogelijk is om een benchmark te bepalen dan voorziet het benchmarkingconvenant als alternatief de concepten 'best practices' en Beste Beschikbare Technie- ken (BBT). Dit betekent dat in een bepaald bedrijf wordt onderzocht welke de beste technieken en praktijken zijn om de energie-efficiëntie te verbeteren. Daarbij wordt rekening gehouden met de economische haalbaarheid van deze technieken en praktijken.

Vrijstelling in ruil voor energie-efficiëntie

Om tot de wereldtop te behoren, moeten de bedrijven ver- dergaande maatregelen nemen en meer energie besparen dan wanneer een energietaks zou ingevoerd worden. Ook de reeds gedane inspanningen in het verleden - met inbegrip van de inspanningen vóór de belangrijke Kyoto-referentie- datum van 1990 - komen hiervoor in aanmerking. In ruil daarvoor verbindt de Vlaamse overheid er zich toe geen bijkomende verplichtingen in te voeren op het vlak van energieverbruik of broeikasgasemissies, en verdedigt zij ook een vrijstelling van energietaks voor deze bedrijven bij de bevoegde federale en Europese overheid.

Het Verificatiebureau leidt alles in goede banen

Om de benchmarkingconvenanten in goede banen te leiden is een onafhankelijk en neutraal orgaan nodig, het Verifica- tiebureau. De taken zijn het controleren, adviseren en beoordelen van het onderzoek uitgevoerd door de bench- markingconsultant naar de prestaties van de wereldtop, de afstand van het onderzochte bedrijf tot de wereldtop, het energiebesparingsplan en de monitoring. Het Verificatie- bureau is aanwezig bij cruciale besprekingen met de onderneming(en) en de voorstelling van het eindverslag.

De Vlaamse regering heeft de nodige middelen vrijgemaakt om begin 2003 dit Verificatiebureau te kunnen opstarten. Vlaams vice minister-president en minister van Energie Steve Stevaert maakt 70.000 euro vrij binnen zijn begro- ting. Vlaams minister van Economie Jaak Gabriels, maakt 550.000 euro vrij binnen het Hermes-fonds, het fonds voor flankerend economisch beleid.

Het benchmarkingconvenat wordt nog voor advies voorgelegd aan de SERV en de MiNa-raad.

persinfo : Tina Verraes, persdienst van minister Stevaert - tel. 02 553 70 45
e-mail: (tina.verraes@vlaanderen.be) persinfo : Mark Vanleeuw, woordvoerder van minister Gabriels - tel. 02 553 12 33
e-mail: (persdienst.gabriels@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie