Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Zevenaar

Datum nieuwsfeit: 22-07-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Zevenaar
Zoek soortgelijke berichten

Besluitenlijst B&W Zevenaar

Nummer: 02.3533ONDERWERP:
Reactie van het Ministerie van Justitie naar aanleiding van de motie opvang dakloze asielzoekers aangenomen in de raadsvergadering van 24 april 2002.ADVIES:
Genoemde schriftelijke reactie in afschrift ter beschikking stellen van de raadsleden en bijgevoegde bijlage over het vluchtelingenbeleid ter inzage in de raadskamer leggen.BESLUIT:
Als volgt besloten:

1. Conform advies.

2. Aangeven dat rijk wellicht oplossing gaat bieden voor Dublinclaimanten.

TOELICHTING:
De gemeenteraad van Zevenaar heeft in de vergadering van 24 april 2002 de verantwoordelijk wethouder, of het college van de gemeente Zevenaar in een motie opgeroepen stappen te ondernemen om ondersteuning van het rijk te verkrijgen voor opvang van legaal in Nederland verblijvende dakloze asielzoekers. Het college heeft genoemde motie inmiddels onder de aandacht gebracht van de staatssecretaris van Justitie. Voorgesteld wordt om de hierop binnengekomen reactie van het Ministerie van Justitie ter kennis van de raad te brengen.

Nummer: 02.3478ONDERWERP:
Bodemsanering Emmerichseweg 4 te Babberich.ADVIES: Het evaluatierapport van de bodemsanering met bijbehorende aanvulling goedkeuren en de eigenaar hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.BESLUIT:
Conform adviesTOELICHTING:
In augustus 2001 heeft er een bodemsanering plaatsgevonden aan de Emmerichseweg 4 te Babberich. Er was sprake van een verontreiniging van de bodem met minerale olie. Het grondwater bleek niet verontreinigd. Uit het evaluatierapport blijkt dat het grootste deel van de verontreiniging is weggehaald behoudens een restverontreiniging tegen de fundering van het pand. Vanwege zettingsrisico's is dit deel niet gesaneerd. Na herbemonstering van het grondwater in juni 2002 is geen minerale olie in het grondwater aangetroffen. De sanering is hiermee afgerond. De achtergebleven restverontreiniging moet in de toekomst worden verwijderd wanneer dit civieltechnisch mogelijk is.

Nummer: 02.3774ONDERWERP:
Bezoek Zevenaarse delegatie aan zusterstad Mátészalka.ADVIES: Informatie voor kennisgeving aannemen.BESLUIT:
Conform adviesTOELICHTING:
De stedenband tussen Zevenaar en de Hongaarse gemeente Mátészalka bestaat dit jaar 10 jaar. In dat kader heeft een breed samengestelde Hongaarse delegatie in april jl. een bezoek gebracht aan Zevenaar. Afgesproken is dat een vergelijkbare Zevenaarse delegatie aan Mátészalka brengt. Over de voorbereidingen van deze reis, welke in september a.s. zal plaatsvinden wordt het college van burgemeester en wethouders geïnformeerd.

Nummer: 02.3821ONDERWERP:
Mededelingen van cessie van de geldlening opgenomen door de SVZ waarbij de WSW als garantieverlener en de gemeente Zevenaar als achtervang optreedt.ADVIES:
Instemmen met de overdracht van de onderhandse geldlening:
1. door Stichting Pensioenfonds c.a. aan Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.;

2. door Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. aan nv Bank Nederlandse Gemeenten.

Instemming van de overdracht vindt plaats door ondertekening van de bijgevoegde exemplaren van de mededelingen van cessie.BESLUIT: Conform advies

Nummer: 02.3820ONDERWERP:
Verzamelregister, vermeldende de krachtens afdoeningsmandaat genomen besluiten d.d. 3 t/m 10 juli 2002.ADVIES:
Vaststellen conform voorstel.BESLUIT:
Conform advies

Nummer: 02.3819ONDERWERP:
Besluitenlijst vergadering B&W van Zevenaar d.d. 9 juli 2002.ADVIES: Vaststellen conform voorstel.BESLUIT:
Conform advies

Nummer: 02.3578ONDERWERP:
Openbaar Vervoerplan KAN-Noord 2003.ADVIES:
Kennisnemen van het Vervoerplan.BESLUIT:
Conform adviesTOELICHTING:
Aan ConneXXion is het openbaar vervoer in het noordelijke deel van het KAN-gebied gegund voor de periode tot 2006. Op basis van deze concessie is het bedrijf verplicht jaarlijks een vervoerplan op te stellen. Het vervoerplan van ConneXXion voor 2003 wordt nu aangeboden.

Nummer: 02.3560ONDERWERP:
Overeenkomst inkoop educatie nieuwkomers 2002.ADVIES:
1. Instemmen met bijgevoegde conceptovereenkomst.
2. Voor het jaar 2002 een garantieafname van 14 trajecten afgeven.
BESLUIT:
Conform adviesTOELICHTING:
Jaarlijks sluit de gemeente met het Rijn IJssel College een overeenkomst voor scholing van nieuwkomers. In de overeenkomst wordt het aantal trajecten en de wijze van uitvoering vastgelegd. Aan het college wordt voorgesteld in te stemmen met de conceptovereenkomst en over het jaar 2002 een garantieafname voor 14 trajecten te geven.

Nummer: 02.2543ONDERWERP:
Wijziging doelstelling sanering Groessenseweg.ADVIES: Ontwerpbeschikking voor kennisgeving aannemen.BESLUIT: Conform adviesTOELICHTING:
Drie gevallen van ernstige bodemverontreiniging langs de Groessenseweg (de wegbermen) zullen functiegericht in plaats van multifunctioneel worden gesaneerd. Het bevoegd gezag, de provincie Gelderland geeft hiervoor de goedkeuring. Bij de functionele sanering blijft bodemverontreiniging op de locatie achter maar worden de risico's voor mens en milieu weggenomen.


---

© 2001/2002 - Gemeente Zevenaar

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie