Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verordening cliëntenparticipatie sociale zaken gemente Doorn

Datum nieuwsfeit: 23-07-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Doorn
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Doorn


Verordening cliëntenparticipatie sociale zaken

De raad heeft op 2 juli 2002 vastgesteld de verordening Cliëntenparticipatie Sociale Zaken.
In deze verordening wordt geregeld dat er een cliëntenraad wordt opgericht voor sociale zaken. Het doel van de cliëntenraad is enerzijds signalen afgeven over de kwaliteit van de dienstverlening en anderzijds adviseren als ervaringsdeskundigen bij beleidsontwikkeling en -evaluatie. Naast uitkeringsgerechtigden op grond van de Algemene bijstandswet, zullen ook niet-uitkeringsgerechtigden (Nug-gers) en burgers met een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet gevraagd worden zitting te nemen in de cliëntenraad. De verordening treedt 1 september 2002 in werking.
Deze verordening ligt ter inzage in de Infohoek van het gemeentehuis, in de openbare bibliotheek, in Park Boswijk en in Huize Beatrix.

Op deze verordening is de Tijdelijke referendumwet (Trw) van toepassing. Burgemeester en wethouders hebben op grond van artikel 22, eerste lid Trw besloten dat over het besluit van de raad tot vaststelling van deze verordening een gemeentelijk referendum kan worden gehouden. Tegen dit besluit van burgemeester en wethouders staat beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak. Een gemotiveerd beroepschrift dient binnen zes dagen, ingaande de dag na bekendmaking van het besluit, te worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inleidend verzoek tot het houden van een referendum. Op grond van artikel 44, tweede lid Trw kan iedere kiesgerechtigde binnen drie weken na deze bekendmaking persoonlijk een inleidend verzoek tot het houden van een gemeentelijk referendum indienen. Het verzoek tot het houden van een referendum kan uitsluitend worden gedaan door middel van een bij de afdeling Burgerzaken te verkrijgen formulier. Bij de indiening en ondertekening van het verzoek dient men zich te identificeren.

Vervolgprocedure
De procedure omtrent het definitieve verzoek tot het houden van een referendum, volgend op het inleidend verzoek, wordt bekendgemaakt indien minimaal 1% van de kiesgerechtigden (circa 80 personen) een geldig inleidend verzoek heeft ingediend. Indien deze drempel niet is gehaald, wordt de afwijzing van het inleidende verzoek bekendgemaakt onder vermelding van de wijze waarop hiertegen beroep kan worden ingediend, tenzij in het geheel geen inleidende verzoeken zijn ontvangen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie