Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Eemnes 23-07-2002

Datum nieuwsfeit: 23-07-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Eemnes
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Eemnes


Besluitenlijst (perslijst) van de vergadering van burgemeester en wethouders van Eemnes d.d. 23 juli 2002

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER
Onderwerp Besluit

Nationale Hypotheek Garantie.
Het jaarverslag 2001 en de liquiditeitsprognose 2002-2007 zijn vastgesteld.


1. Voor kennisgeving aannemen.

2. Ter inzage leggen commissie BOM/Raad.(map)
Bezwaarschrift van SOMN namens SKOE tegen afwijzing spoedprocedure kredietverstrekking huisvesting Mariaschool.
De commissie bb heeft op 17 juni jl. advies uitgebracht.

Aan de raad voorleggen via lijst ingehouden stukken met het voorstel om conform advies commissie bb het bestreden besluit te handhaven.

Aanvragen Huisvestingsprogramma 2003.
De aanvragen voor het Huisvestingsprogramma 2003 zijn binnengekomen en beoordeeld aan de hand van criteria in de Voorziening huisvesting basisonderwijs Eemnes.
Voorstel:

1. Instemmen met onderstaande beoordeling van de aanvragen voor het Huisvestingsprogramma 2003.

2. Opstellen van concept Huisvestingsprogramma 2003.
3. De schoolbesturen uitnodigen voor een huisvestingsoverleg.

Conform.


PORTEFEUILLE WETHOUDER J. BOOD
Onderwerp Besluit

Uitspraak voorzieningenrechter rechtbank.
De voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht heeft beslist op het verzoek om een voorlopige voorziening inzake het al dan niet vergunningvrij zijn van een carport. Het verzoek is afgewezen.

Uitspraak voor kennisgeving aannemen.

Bouwen in voortuin.
Bewoners Laarderweg vragen vrijstelling om een bijgebouw in de voortuin te plaatsen.

In principe geen medewerking verlenen aan de bouw van de schuur in de voortuin.

Uitspraak rechtbank.
De rechtbank Utrecht heeft een uitspraak gedaan inzake besluit van 20 juni 2000, afsluiting tunnel Heidelaan. Het beroep van betrokkene is ongegrond verklaard.

Uitspraak voor kennisgeving aannemen.

Bestuursopdracht Structuurplan.
Bestuursopdracht Structuurplan is opgesteld. Uitgangspunten worden in dit voorstel toegelicht.


1. Instemmen met bestuursopdracht;

2. Bestuursopdracht ter instemming voorleggen aan de raad (september);

3. Diverse voorbereidende projecten starten.
Bouwen in voortuin.
Bewoners Laarderweg vragen vrijstelling om een bijgebouw in de voortuin te plaatsen.

In principe geen medewerking verlenen aan de bouw van de schuur in de voortuin.

Achtervang WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw). Bij de uitwerking van het treasurystatuut 2000 is aangegeven dat er aan nieuwe of wijziging van achtervangconstructies ten behoeve van sociale woningbouw niet wordt meegewerkt. Nu blijkt dat het hanteren van deze beleidsregel problemen geeft met de (her)financiering van geldleningen door woningcorporaties, en met name voor de Alliantie. Voorstel:

1. De naar aanleiding van het treasurystatuut 2002 opgestelde beleidsregel t.a.v. de achtervangovereenkomst laten vervallen.
2. Met het WSW de standaard achtervangovereenkomst met betrekking tot de geldlening (nummer 94407) van de Alliantie aangaan.
3. Met het WSW een ongelimiteerde/generieke achtervangovereenkomst aan te gaan voor alle in de gemeente Eemnes werkzame of in de toekomst werkzame toegelaten instellingen tot het moment van wederopzegging. Het bedrag waarvoor de gemeente in de achtervang gaat is gemaximeerd door de waarde van het bezit van de corporatie in de gemeente Eemnes.


1 t/m 3 Akkoord. In prestatieafspraken 2003 meenemen.


PORTEFEUILLE WETHOUDER J.M.G. AARSEN-WOLTERS

Onderwerp

Besluit


---


---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie