Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

D66 presenteert Oppositieverklaring

Datum nieuwsfeit: 25-07-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: D66
Zoek soortgelijke berichten

D66

D66 presenteert Oppositieverklaring

Overheid en politiek

D66

25-07-2002 - Vooruitstrevend en liberaal. Onder dit motto presenteerde D66 haar oppositieverklaring, hét alternatief voor conservatisme met de gordijnen dicht. D66 staat voor een ontwikkeld, menselijk, duurzaam en democratisch Nederland, de vier pijlers waarop de verklaring is gegrondvest. 'Grijs I behoeft een tegenkleur'.

D66 is wars van denken in links-rechts. Dat is een valse tegenstelling. D66 voert constructief, kritisch en herkenbaar oppositie voor een betere samenleving en een nieuwe politieke cultuur. Constructief: omdat sommige plannen van het nieuwe kabinet onze steun verdienen, zoals een nieuwe zorgverzekering en een ander WAO-beleid. Kritisch: omdat de nieuwe regering doorslaat in ouderwets gezinsdenken, in een te repressief vreemdelingenbeleid, in een armoedig milieu- en natuurbeleid, in een overspannen geloof in de markt en in miskenning van het belang van Europa en de betekenis van cultuur. Herkenbaar: omdat D66 de enige partij is die écht zeggenschap wil van individuele mensen over hun eigen leven en over hun bestuur. D66 is vooruitstrevend en liberaal, hét alternatief voor conservatisme met de gordijnen dicht. D66 staat voor een ontwikkeld, menselijk, duurzaam en democratisch Nederland:

Een ontwikkeld Nederland, waarin iedereen vrij is zelf te kiezen en bij te dragen aan de samenleving. Klaar voor de kenniseconomie. Sprankelend van creativiteit en innovatie, gebruikmakend van mogelijkheden als ICT en biotechnologie. Dat vereist een overheid die onderwijs stimuleert en niet verstikt. Een overheid die niet uitsluitend de boekhouding bijhoudt, maar ook een visie heeft op onze economie. D66 zet in op goed onderwijs voor iedereen met fatsoenlijk betaalde leraren, kleinere scholen en afschaffing van het lesgeld. Het hoger onderwijs en ICT moeten de ruimte krijgen. Ook willen wij goede voorzieningen voor mensen die hun talenten willen ontplooien in combinatie met werk en zorg. D66 wil voor dat alles nù geld vrijmaken. Dat is belangrijker dan in precies 25 jaar de staatsschuld aflossen, zoals de coalitie wil.

Een menselijk Nederland, waarin iedereen rechtvaardig en onbevooroordeeld wordt behandeld. Veilig door stevige handhaving en een goede politie, maar ook zorgvuldig en met respect voor de rechtsstaat. Waarin de eigenheid van mensen voorop staat en wordt geïnvesteerd in een samenleving zonder betutteling en staatsethiek. Niet terug naar de jaren vijftig zoals de coalitie wil, maar met de blik vooruit. Integratie door inburgering maar ook door beter volkshuisvestingsbeleid. Sociale zekerheid zonder geldverspilling en zonder uitsluiting. Een betere politieorganisatie, meer rechten voor slachtoffers en meer rechters. Liever de echte criminaliteit bestrijden dan jagen op illegalen. D66 wil een effectief asielbeleid met Europese afspraken, die de internationale solidariteit respecteren in plaats van afbreken. In medisch-ethische zaken moet niet de moraal van de macht maar zorgvuldigheid en verantwoordelijkheid voorop staan. Deze coalitie heeft een blinde vlek voor de waarde van kunst en cultuur als uitlaatklep en spiegel van de samenleving. D66 wil een actief cultuurbeleid.

Een duurzaam Nederland, waarin verspilling niet voorkomt en de toekomst veilig wordt gesteld. Waarin de economie niet strijdt met natuur en milieu, maar daarmee verbonden is. Waar in de spaarzame natuur wordt geïnvesteerd. Het kabinet toont geen rentmeesterschap. D66 wil groen beleggen en groene stroom blijven stimuleren, wil voortgaan met de aankoop van natuurgebieden en wil de landbouw duurzaam en diervriendelijk maken. Files worden niet bestreden door meer asfalt maar door flexibele arbeidstijden, hoogwaardig openbaar vervoer en prijsmaatregelen.

Een democratisch Nederland, waarin het draait om mensen zelf en niet om de politieke elite. Waarin de overheid op alle niveaus fatsoenlijk functioneert en toegankelijk is. Waarin mensen zich kunnen herkennen in hun bestuur en daar zeggenschap over hebben - niet alleen nationaal, ook in Europa. D66 wil af van regentenpolitiek: meer zeggenschap voor patiënten in de zorg en ouders in het onderwijs, meer rechten van consumenten en meer invloed van gepensioneerden. Dit kabinet zegt te werken aan vertrouwen, maar durft mensen geen vertrouwen te geven! Het referendum moet blijven en worden uitgebreid. Politieke bestuurders, van burgemeester tot minister-president, moeten we zélf kunnen kiezen. Dat is democratie.

Grijs I behoeft een tegenkleur. Niet paars, niet rood, maar D66!

FINANCIËLE ONDERBOUWING OPPOSITIEVERKLARING D66

De keus van D66 voor een vooruitstrevend en liberaal beleid vergt andere financiële prioriteiten. D66 wil een solide begrotingsbeleid: geen tekorten meer, ook niet in 2003. Tegelijk een evenwichtige balans tussen extra investeringen in mensen, maatschappij en milieu enerzijds, en aflossing van de staatsschuld anderzijds. Bij de huidige economische vooruitzichten moeten scherpe keuzes worden gemaakt, maar nieuwe investeringen in onderwijs, gezondheidszorg, veiligheid en natuur en milieu zijn onontbeerlijk voor een ontwikkeld, menselijk en duurzaam Nederland. Geen gouden bergen, geen makkelijke jaren, wel perspectief voor wat nodig is: een betere publieke dienstverlening. Door de overheid, in het onderwijs en de zorg, in de veiligheid.

D66 wil in 2003-2006 financiële ruimte maken voor investeringen in de kwaliteit van onze samenleving:


· Onderwijs. D66 wil al in 2003 extra investeren in onderwijs: 260 mln (kabinet: 80 mln), oplopend tot 2,1 mrd in 2006 (kabinet: 500 mln). Onder meer te besteden aan kleinere scholen, afschaffing van het lesgeld in het voortgezet onderwijs en bevriezing van het collegegeld, aan studiefinanciering en studentenhuisvesting, hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en een bijdrage aan de totstandkoming van een goede, breedbandige ICT-infrastructuur. En betere betaling van leerkrachten in het gehele onderwijs.


· Veiligheid. D66 wil net als het kabinet meer geld voor veiligheid, maar maakt andere keuzes. Melkertbanen worden gewone banen bij de politie. Niet alleen meer politie, ook meer rechters. Extra geld moet er ook al komen in 2003 investeringen in veiligheid kunnen niet wachten tot latere jaren.


· Natuur en milieu, en duurzaam openbaar vervoer . D66 wil investeren in duurzame infrastructuur, in natuurgebieden, in duurzame energie, en in de aanpak van wateroverlast en verdroging. Het kabinet bezuinigt hier op, terwijl D66 al in 2003 50 mln extra wil investeren, oplopend tot 320 mln in 2006. D66 wil evenveel als het kabinet investeren in verkeer en vervoer, maar de nadruk moet liggen op openbaar vervoer en niet op asfalt. D66 houdt vast aan een kilometerheffing: zonder beprijzing van auto-mobiliteit, gedifferentieerd naar tijd en plaats, is oplossing van de fileproblematiek een illusie.


· Gezondheidszorg. In de gezondheidszorg is een ander stelsel nodig, maar ook extra geld. D66 wil volgend jaar 100 miljoen meer uittrekken dan het regeerakkoord, oplopend tot ca. 300 miljoen in 2006 onder meer voor het aantrekkelijker maken van werk in de gezondheidszorg.


· Arbeid en zorg . Het combineren van werk en zorgtaken is nog steeds veel te moeilijk. D66 wil de komende jaren de fiscale regelingen voor kinderopvang (oplopend van 60 mln in 2003 naar 100 mln in 2006), ouderschapsverlof ( 110 mln vanaf 2005)), persoonlijke dienstverlening ( 50 mln vanaf 2005) en de combinatiekorting ( 200 mln in 2006) uitbreiden.


· Werken aantrekkelijker maken . D66 kiest voor een earned income tax credit in combinatie met vermindering van de regelingen die de armoedeval veroorzaken.

Tegenover extra bestedingen staan, gezien de slechte economische vooruitzichten, ook extra bezuinigingen en lastenverzwaringen. Vooral in 2003 en 2004 zullen de lasten hoger zijn wat overigens in lijn is met de voorstellen van het kabinet. In 2006 pakt de lastendruk in de D66-voorstellen niet hoger uit. Bij de bezuinigingen volgt D66 in hoofdlijnen het kabinet. Vermindering van de bureaucratie kan volgens D66 meer opleveren dan het kabinet thans vermoedt. Ook is uitstel of afstel van de aanleg van bepaalde pps-projecten op Verkeer en Waterstaat mogelijk en kan worden gestopt met de ruilverkaveling. Innovatief en Europees aanbesteden levert extra besparingen op.

Het resultaat is: géén financieringstekort, dus geen hogere staatsschuld in 2003 (kabinet: tekort ca. 1 miljard). Een beperkter overschot in 2006 (D66: 1 miljard, kabinet: 3 miljard). Beperkt hogere lasten in 2003 en 2004, maar een gelijke lasten-uitkomst in 2006. En binnen deze verantwoorde uitkomsten investeert D66 aanzienlijk in beter onderwijs, goede gezondheidszorg, meer veiligheid en een groener Nederland.

In miljarden Regeerakkoord D66
2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006

Intensiveringen 1,0 1,9 2,7 3,5 1,5 2,6 4,8 6,2

Ombuigingen 3,0 4,4 5,9 6,8 3,7 4,8 6,8 7,5

Lastenverzwaring 1,8 2,5 8,3 8,7 2,6 3,3 9,3 9,5

Lastenverlichting 0,5 1,4 8,3 8,7 0,5 1,7 8,9 9,5

Beslag op ruimte -3,3 -3,7 -3,2 -3,3 -4,3 -3,8 -2,4 -1,3

EMU-saldo (% BBP) -0,2% 0,0% 0,2% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%

Grijs I behoeft een tegenkleur. Niet paars, niet rood, maar D66!

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie