Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vlaardingers vonden burgemeestersreferendum goed initiatief

Datum nieuwsfeit: 31-07-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Vlaardingen
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Vlaardingen


31-07-2002

Vlaardingers vonden burgemeestersreferendum goed initiatief

Het burgemeestersreferendum is door 71,1% van de geënquêteerde Vlaardingers als een goed initiatief gezien. Dat blijkt uit een enquête van Mieke Peters, studente Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ook in Best, de andere gemeente waar op 6 maart een burgemeestersreferendum werd gehouden, is deze enquête uitgezet.

Vlaardingen en Best waren de eerste twee gemeenten die via een burgemeestersreferendum hun inwoners inspraak gaven in de benoeming van een nieuwe burgemeester. Mieke Peters wilde achterhalen of de betrokkenheid van burgers door deze nieuwe aanpak daadwerkelijk is vergroot.
In de eerste week van mei heeft zij - in samenwerking met de gemeenten Vlaardingen en Best - enquêtes uitgezet onder de kiesgerechtigde inwoners. In Vlaardingen zijn 2000 enquêtes uitgezet, waarvan er 463 zijn ingevuld en teruggestuurd (23.15%). Dit is voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Het onderzoek van Peters zal uiteindelijk uitmonden in een scriptie.

Waardering voor initiatief
Een groot deel van de respondenten gaf aan het referendum als een goed initiatief te hebben ervaren: 71.1% in Vlaardingen en 75% in Best. De suggestie voor het houden van een referendum voor herbenoeming scoort goed in Vlaardingen: 70.2% zou dit willen.
Ook wil in Vlaardingen 74.3% van de respondenten volgende keer weer een referendum. Een redelijk aantal Vlaardingse respondenten wil dan de keuze hebben uit meer dan twee kandidaten en een doorslaggevende stem. Dit bleek vooral uit bijgeschreven teksten. In Vlaardingen zei 74.5% van de respondenten ook te zijn gaan stemmen als er niet gelijktijdig gemeenteraadsverkiezingen waren geweest. Een referendum los van verkiezingen lijkt hierdoor een goede kans te maken de vereiste opkomst van 30% te halen.

Betrokkenheid
Uit de uitkomsten komt dat het vertrouwen in de burgemeester is vergroot. Op de vraag of er meer vertrouwen is in een burgemeester waar de bevolking over is geraadpleegd dan in een burgemeester waar de bevolking niet over is geraadpleegd, antwoordde 56.8% van de Vlaardingse respondenten met ja, 27% zei nee en 16% had geen mening. Ook meent 51% dat de burgemeester door het referendum beter op de hoogte is van wat er speelt in Vlaardingen; 25% vindt dit niet. De betrokkenheid bij het lokale bestuur is daarentegen slechts minimaal vergroot. Zo geeft 79.3% aan dat de afstand tussen het bestuur van de gemeente en de bevolking gelijk is gebleven door het referendum, 2.8% dat de afstand is vergroot en 17.9% dat de afstand is verkleind.

Kandidaten
In Vlaardingen vond 65% van de respondenten dat er voldoende verschillen tussen de kandidaten waren, 14% zag onvoldoende verschillen en 21% had geen mening. In Best gaf 40% aan dat de verschillen voldoende waren; een even groot percentage vond de verschillen onvoldoende en 20% had geen mening. In beide gemeenten gaven respondenten aan dat ze duidelijke standpunten van de kandidaten hebben gemist. In Vlaardingen maakte 17,2% van de respondenten die extra opmerkingen opschreven hier gewag van.

In Best bleek een belangrijke reden om voor de winnende kandidaat, mevrouw Demmers-Van der Geest, te kiezen haar geslacht. In Vlaardingen is vooral op basis van politieke achtergrond en standpunten gekozen.

Informatievoorziening
De informatievoorziening is in Vlaardingen redelijk positief ervaren. De informatiemiddelen met het grootste effect waren de lokale kranten, waarvan met name de profielen in Groot Vlaardingen en de artikelen op de gemeentepagina als informatief werden beschouwd. Ruim 60% van de respondenten heeft dit aangekruist als meest waardevolle informatiebron.
Op de vraag of de kandidaten meer reclame hadden moeten maken, antwoordde 71.4% van de Vlaardingse respondenten met nee en 28.6% met ja.

Na de zomervakantie, in september, brengt de gemeente Vlaardingse over het burgemeesters-referendum een evaluatiebundel uit; hierin is o.a. een bijdrage opgenomen van hoogleraar bestuurskunde Pieter Tops die als procesbegeleider nauw bij de referendumcampagne betrokken was.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie