Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inhoudsopgave Infectieziekten Bulletin (nummer 8 van 2002)

Datum nieuwsfeit: 01-08-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

van 2002)

Inhoudsopgave Infectieziekten Bulletin (nummer 8 van 2002)

In het augustus-nummer van het Infectieziekten Bulletin vindt u de volgende artikelen:

* Het kruipt en het is....? Verdenking van Myiasis Medewerkers van medisch microbiologische laboratoria besteden het grootste deel van hun tijd aan de determinatie van micro-organismen. Met enige regelmaat worden echter ook grotere organismen aangeboden voor diagnostiek. Dit artikel beschrijft 2 casussen waarin de hulp werd gevraagd bij de determinatie van vliegenlarven. In beide casussen werd gedacht aan myiasis; ziekten veroorzaakt door het binnendringen en het verblijf van vliegenlarven in het lichaam. Determinatie van deze larven bleek zinvol voor het stellen van de juiste diagnose en het voeren van het juiste beleid.

* Wederom sterke stijging SOA
In 2001 is het aantal soa- en HIV-consulten bij GGDs en soa-poliklinieken ten opzichte van vorig jaar met 29% toegenomen tot 20.136. Dit is gerapporteerd door 39 GGDs en 2 soa-poliklinieken in het land. Het aantal vastgestelde infecties is met 21% gestegen tot 5.576. Vooral het aantal gevallen van gonorroe en chlamydia is sterk gestegen, waarbij de toename bij vrouwen sterker was dan bij mannen. Ook syfilis kwam in 2001 meer voor, vooral bij de homo- en biseksuele mannen. Deze toename is zeer verontrustend. De cijfers wijzen op een toename van onveilig seksueel gedrag. Dit kan leiden tot een verdere verspreiding van soa en HIV in de algemene bevolking.

* Aangifte acute hepatitis B in 2001
In 2001 werden bij de IGZ 1.631 gevallen van hepatitis B aangegeven. Bij 212 patiënten (13%) ging het om een acute infectie; 141 mannen en 71 vrouwen. De incidentie van acute hepatitis B was 1,3 per 100.000 inwoners; 1,8 voor mannen en 0,9 voor vrouwen. Van de patiënten was 68% in Nederland geboren en 29% in het buitenland. Bijna tweederde (64%) was in Nederland besmet en 20% in het buitenland. De meest waarschijnlijke transmissieroute is voor ruim tweederde van de patiënten bekend; in 54% van deze gevallen was het seksueel contact. De grootste groep bestaat uit mannen met homoseksuele contacten met wisselende partners.

* Hepatitis E-virus in Nederland
Hepatitis E-virus (HEV) is endemisch in veel ontwikkelingslanden. Infectie bij mensen kan leiden tot een acute leverontsteking die vooral bij zwangere vrouwen ernstige complicaties kan veroorzaken. De belangrijkste transmissieroute is fecaal-oraal, en ziekte-uitbraken zijn vaak geassocieerd met gecontamineerd drinkwater of slechte hygiënische omstandigheden. In de geïndustrialiseerde landen in Europa is de seroprevalentie laag (1-3%) maar er wordt de laatste jaren een stijgend aantal infecties gediagnosticeerd bij patiënten die niet in het buitenland zijn geweest. Ook in Nederland zijn recentelijk enkele HEV-infecties vastgesteld bij patiënten met hepatitis zonder buitenland anamnese. Het is niet duidelijk wat de bron is van deze infecties en of er in Nederland sprake is van een onderdiagnostiek van HEV. De serologische detectiemethoden voor het aantonen van HEV-infecties laten vrijwel zeker te wensen over. Uitgebreider onderzoek van zowel serummonsters als fecesmonsters van patiënten met de symptomen van acute virale hepatitis zal nodig zijn om meer inzicht te krijgen in de incidentie, de diagnostiek en de transmissie van HEV in Nederland.
Uit het veld

+ Een streptokok in verschillende gedaantes op een kinderdagverblijf.
Aanvankelijk ging het om een korte vraag: mogen kinderen met de Vijfde ziekte op het kinderdagverblijf komen? Maar de GG&GD in Amsterdam vermoedde al snel dat het hier niet om deze betrekkelijk onschuldige ziekte ging. Dat vermoeden bleek gegrond. Uiteindelijk bracht laboratoriumonderzoek bij 4 kinderen en 1 ouder haemolytische streptokokken van groep A aan het licht. Eens te meer werd duidelijk dat de melding van een vlekjes-ziekte altijd vraagt om alertheid en verificatie.
+ Toename van syfilis bij homoseksuele mannen in Groningen. De GGD Groningen en de soa-polikliniek van het Academisch Ziekenhuis Groningen hebben in 2002 vooral in het tweede kwartaal een sterke toename van syfilis geconstateerd. Het betrof 12 gevallen van vroege syfilis, waarvan 11 bij homoseksuele mannen uit Nederland. Voor Groningen is het aantal gevallen weliswaar nog laag, maar de trend is zorgwekkend. De GGD Groningen start met speciale spreekuren om syfilis in een vroege stadium op te sporen.
* Berichten
Steeds meer legionellose-meldingen.
Op het signaleringsoverleg van 20 juni 2002 werd een toename van legionellose-meldingen besproken, naar aanleiding van een overschrijding in de ISIS-aangiftebarometer. Opmerkelijk, want de proportie ziektegevallen zonder buitenlandse reis was niet uitzonderlijk groot en de patiënten woonden redelijk verspreid over het land. Ook kon op de aangiftekaarten geen aanwijzing voor een gemeenschappelijke blootstelling worden gevonden. Toch zette de toename door in de daarop volgende. Om te toetsen of het hier ging om een significante toename van binnenlandse ziektegevallen ten opzichte van voorgaande jaren, verrichtten het CIE en de GGD Kennemerland nader onderzoek.

* Wie mooi wil zijn
Veel mensen laten hun lichaam opsieren door tatoeages of permanente make up, maar dit is niet zonder risico. Het aanbrengen ervan en de werkwijze in tatoeageshops, kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Het onderzoek van de Keuringsdienst van Waren Noord naar de microbiologische toestand van de gebruikte kleurstoffen, heeft het Ministerie van VWS aangezet tot het stellen van wettelijke eisen.

* WOGIZ herstelt netwerk infectieziektebestrijding. Infectieziekten spelen van oudsher een grote rol in de openbare gezondheidszorg.Toch bestond er binnen de openbare gezondheidszorg een tijd lang verminderde aandacht voor infectieziekten. Dit had tot gevolg dat het netwerk op het gebied van infectieziektebestrijding afbrokkelde. Inmiddels wordt het belang van een sterk samenwerkingsverband weer erkend. De Werkgroep Openbare Gezondheidszorg en InfectieZiekten (WOGIZ) van de NVMM heeft het initiatief genomen om het netwerk te herstellen.
* Import van leptospirose in 2001 afgenomen. Het KIT-Referentielaboratorium voor Leptospirose van het RIVM heeft in 2001 29 gevallen van leptospirose vastgesteld. Het ging om 25 mannen en 4 vrouwen. Deze cijfers passen bij het huidige gemiddelde van circa 30 gevallen per jaar. Er lijkt een einde gekomen aan de stijging van de gevallen die samenhangen met vakanties in het buitenland.

* Meer aandacht voor gevolgen van meningitis Op 28 maart 2002 hield de Nederlandse Meningitis Stichting haar eerste lustrumcongres in de Jaarbeurs in Utrecht onder de titel: Meningitis en sepsis: de stand van zaken. Nederland heeft de zorg voor meningitis en sepsis breed ingebed en neemt wereldwijd een vooraanstaande plaats in op het gebied van onderzoek naar meningitis. Bijzonder was tijdens dit congres de aandacht voor restverschijnselen bij kinderen en gevolgen voor ouders van patiënten. In dit artikel staan de belangrijkste punten van iedere voordracht.

* Lezenswaardig

* De Booster van Anno Lampe, deze keer Pedersen
* Aankondigingen en mededelingen

* Tabellen met de resultaten van de infectieziektesurveillance van de weken 25-28

Infectieziekten Bulletin 1. Infectieziekten Bulletin Externe link, 12-7-2001

Bestemd voor organisaties die betrokken zijn bij de opsporing, bestrijding en bewaking van infectieziekten.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie